Benio123o pl Wiki
Advertisement

Łukasza 1:47 - Werset w którym Maria Matka Jezusa stwierdza sama o sobie, że potrzebuje zbawiciela którym jest Bóg, co dowodzi iż nie była ona bezgrzeszna.

I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim

- Łukasza 1:47

Potrzeba wymogu zbawiciela jest sprzeczna z bezgrzesznością, ponieważ zbawiciel ratuje od skutków grzechu którym wedle pisma świętego zgrzeszył każdy człowiek poza Jezusem Chrystusem, dlatego Jezus jest zbawicielem. Ponieważ Bóg jest zbawicielem Mari, to jest grzeszna.

Advertisement