Benio123o pl Wiki
Advertisement

Łukasza 23:42 - Werset w którym łotr na krzyżu uznaje Jezusa Chrystusa jako Pana, świadcząc o Boskości Chrystusa gdy prosi go o łaskę. Przekłady rewizyjne zmieniają "Panie" na "Jezu". Zmianę tą stosuje Biblia Warszawska, Biblia Nowego Świata świadków Jehowy, New American Version (NAV), English Standard Version (ESV), New Living Translation.

"I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego."

- Łukasza 23:42, Biblia Warszawska

"Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest."

- Marka 12:29

Advertisement