Benio123o pl Wiki
Advertisement

Święto Namiotów – Doktor Anrold Fruchtenbaum, Napisy PL

Dochodzimy do święta namiotów. Ponownie to święto którego powody podał Mojżesz i dla ich biblijnego zachowania musisz udać się do miejsca w którym Bóg włożył swoje imię którym była Jerozolima i wznosi się tam namioty.

Następnie żyjesz i jadł w tych w namiotach przez siedem dni, były zbudowane w słaby sposób aby dać ci odczucie braku bezpieczeństwa, ponieważ upamiętniły 40 lat wędrówki po pustyni

Więc początkowym celem świąt namiotów było danie żydom doświadczenia braku bezpieczeństwa które żydzi odczuwali przez 40 lat żyjąc w tych nie bezpiecznych strukturach na pustkowiu gdy musieli błąkać się po nim 40 lat

I wypełnieniem tego święta namiotów będzie Mesjańskie królestwo, znajdujemy to dla przykładu w Zachariasza 14:16-21, obchodzenie w prawie Mojżeszowym święta namiotów było obowiązkowe jedynie dla żydów.

Prawo królestwa mesjańskiego będzie obowiązkowe nie tylko dla żydów ale każdy naród pogański będzie zobowiązany do wysłania swojej delegacji do Jerozolimy aby przestrzegać święto namiotów.

I Bóg mówi że jeżeli zawiodą w tym to ucierpią na tym – będzie to silna Boska dyscyplina za niezachowywanie święta namiotów. I prawo królestwa będzie wymagane dla nich do obchodzenia także, nie tylko dla żydów.

Advertisement