Benio123o pl Wiki
Advertisement

'

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutherford

'Świadkowie Jehowy - Grupa odszczepieńcza od russelitów skupiona wokół współpracownika Charlesa Taze Russela prawnika Josepha Franklina Ruthefeorda. Ruthefordyści cechują się wyższym wpływem i liczebnością od ojczystego russelizmu skupionej głównie w organizacji świadków jehowy "strażnica" której Joseph Rutheford jest ojcem. Wpływowym współpracownikiem Charlesa Taze Russela był także autor "Dokonanej Tajemnicy" Clayton J. Woodworth, który w raporcie z konwencji z 1913 roku raportował że został demonicznie opętany tak że był pod demoniczną kontrolą przez trzy dni.

Rutherford był skrajnym poglądowo antysemitą, wyznawcą mitów antyżydowskich i przed II wojną światową otwartym zwolennikiem III Rzeszy i Adolfa Hitlera przeciw USA, UK które miało być pod żydowskim wpływem banków. Wszelkie poparcie które Rutheford wyraził wobec III Rzeszy w deklaracji faktów i przybycia do Niemiec Rutherforda, miało miejsce 6 tygodni po rozpoczęciu przez III Rzesze oficjalnych otwartych prześladowaniach żydów.

Nastawienie Świadków Jehowy zmieniło się wobec Hitlera w trakcie II wojny światowej, gdy III Rzesza zwróciła się przeciwko samym świadkom Jehowy i rozpoczęła ich prześladowania.

Obecnie istnieje 7,8 miliona świadków Jehowy na świecie. Posiadają 116 tysięcy głosicieli w Polsce (2019 rok). W Niemczech 164 tysiące głosicieli. W Rosji 175 tysięcy głosicieli. Russelitów w Polsce jest natomiast 1871 w dwóch frakcjach (Zrzeszenie i Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego).

„Uznajemy się jako widzialną organizację Jehowy na ziemi, Towarzystwo Strażnicę i uznajemy to towarzystwo jako kanał lub narzędzie przez które Jehowa i Jezus Chrystus daje polecenia w odpowiednim czasie dla służby wiary.”

- Strażnica, 15 kwiecień, 1939 rok, strona 125

By przyjąć żywot wieczny w ziemskim raju, musimy uznawać tę organizację i służyć Bogu jako jego części.”

- Strażnica, 15 luty, 1983 rok, strona 12

„Powinniśmy raczej szukać podrzędności dla studium biblijnego niż niezależnego studium biblijnego.”

- Strażnica, 15 Września, 1911 rok, strona 485

„Z tego powodu biblia nie może być poprawnie zrozumiana bez widzialnej organizacji Jehowy w umyśle.”

- Strażnica, 1 Październik, 1967, strona 587

Organizacja przez historie swojego istnienia wydała mnogą ilość fałszywych proroctw utrzymując prorocki autorytet oraz uznając wszelkie inne systemy wierzeń za świat szatana który zostanie zniszczony przez Boga. Fałszywe proroctwa są całkowicie udokumentowane i udowodnione. Spis Fałszywych Proroctw Russelicko-Ruthefeordystycznych.

Rutheforyści nazywają Boga Jehową kładąc na nazewnictwo zbawczy nacisk i nauczają zbawienia przez uczynki z pracy wierzących członków organizacji świadków Jehowy mającą siedzibę w USA.

Świadkowie Jehowy odrzucają Boskość Jezusa Chrystusa potępiając naukę o trójcy. Używają wypaczonego błędnego przekładu "nowego świata" uznawanego przez nich za słuszny. Odrzucają dosłowne zmartwychwstanie Jezusa nauczając że zmartwychwstania dostąpił jedynie duch Jezusa Chrystusa, natomiast jego ciało naturalnie zostało z czasem rozłożone w grobie i nie wstąpiło do nieba, ponieważ ciało ludzkie nie może wejść do nieba. Posiadają skrajnie wypaczoną bezpodstawną naukę o wstrzymywaniu się od krwi wedle której pod presją utraty zbawienia i członkostwa we wspólnocie odrzucają i wzbraniają się przez transfuzją krwi.

Poparcie Nazizmu Niemieckiego[]

W czerwcu, prezydent Towarzystwa (Rutherford), wizytował Niemcy by podjąć działania odzyskania własności towarzystwa z powrotem pod nasze posiadanie. Wiedząc że wróg fałszywie przedstawił fakty rządowi, została przygotowana Deklaracja Faktów, i 25 czerwca 1933 roku, więcej niż 7 tysięcy świadków Jehowy zebrało się Berlinie i jednogłośnie podjęli uchwałę, która została wydrukowana i rozprowadzona w milionach i rozesłana po Niemczech."

- 1934 Year Book of Jehovas Witnesses, Joseph Franklin Rutheford, "Deklaracja Faktów" odczytana w 1933 roku na konwencji okręgowej świadków Jehowy w Berlinie, strona 130-131

"Największym i najbardziej opresyjnym imperium na ziemi jest imperium Anglo-Amerykańskie. Przez to mam na myśli Imperium Brytyjskie z którego Ameryka stanowi jego cześć. Zrobili to Żydowscy handlarze Brytyjkso-Amerykańskiego Imperium którzy stworzyli i prowadzili Wielkie Biznesy jako środek opresji i eksploatacji ludów wielu narodów. Te fakty szczególnie odnoszą się do miast Londynu i Nowego Yorku, twierdz wielkich biznesów."

- 1934 Year Book of Jehovas Witnesses, Joseph Franklin Rutheford, "Deklaracja Faktów" odczytana w 1933 roku na konwencji okręgowej świadków Jehowy w Berlinie, strona 134

Obecny rząd Niemiecki zadeklarował się stanowczo przeciwko ciemiężycielom z wielkich biznesów i w swojej opozycji do krzywdzących wpływów religijnych w politycznych aferach narodowych. Taka pozycja jest dokładnie taka sama jak nasza;

- 1934 Year Book of Jehovas Witnesses, Joseph Franklin Rutheford, "Deklaracja Faktów" odczytana w 1933 roku na konwencji okręgowej świadków Jehowy w Berlinie, strona 135

Zamiast bycia przeciwko zasadom którym oręduje rząd Niemiecki, stoimy w pełni za takimi zasadami i wykazujemy że Bóg Jehowa przez Jezusa Chrystusa przyniesie wypełnienie realizacji tych zasad i da ludziom pokój i dobrobyt i największe pragnienia dla każdego szczerego serca.

- 1934 Year Book of Jehovas Witnesses, Joseph Franklin Rutheford, "Deklaracja Faktów" odczytana w 1933 roku na konwencji okręgowej świadków Jehowy w Berlinie, strona 136

Ostrożna weryfikacja naszych książek i naszej literatury odsłoni fakt że wzniosłe idee których trzyma się i które ogłasza obecny rząd narodowy są w pełnym poparciu i są mocno podkreślane w naszych publikacjach

- 1934 Year Book of Jehovas Witnesses, Joseph Franklin Rutheford, "Deklaracja Faktów" odczytana w 1933 roku na konwencji okręgowej świadków Jehowy w Berlinie, strona 137

Ruthefordystyczne Powieszenie Jezusa na palu zamiast ukrzyżowanie na krzyżu[]

Ruthefordyzm a ukrzyżowanie Jezusa Ruthefordyzm, świadkowie Jehowy, odrzucają ukrzyżowanie Jezusa na krzyżu, zamiast tego nauczają że Jezus został "ukrzyżowany" na palu, podłożę pod tę naukę stanowi to że grecki termin "stauron" może znaczyć nie tylko krzyż ale i pal, wykorzystują to więc ruthefordyści aby odrzucić krzyż, przyjęli i wykreowali naukę przybycia Jezusa do palu zamiast ukrzyżowania. Krzyż natomiast jako symbol przeciwnie jak u chrześcijan, jest w ruthefordyźmie umniejszany a nawet ukazywany jako forma bluźnierstwa.

Jw

Jw.org ukrzyżowanie Chrystusa, symbol krzyża

"Wiele osób uznaje krzyż za uniwersalny symbol chrześcijaństwa. Jednak Świadkowie Jehowy, chociaż są chrześcijanami, nie czczą krzyża. Dlaczego?

Wynika to między innymi z faktu, że według Biblii Jezus umarł nie na krzyżu, lecz raczej na zwykłym palu. Ponadto Biblia stanowczo nawołuje chrześcijan, by ‛uciekali od bałwochwalstwa’, które obejmuje również kult krzyża"

- Jw.Org, "Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża?"


Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa według nauki ruthefordystycznej wyglądało następująco; przez przybicie gwoździem rąk na głową Jezusa, w tym celu praktyka wieszania na palu wymagała i pozwalała na użycie tylko jednego gwoździa przebijającego ręce.


Niemożłiwość powieszenia Jezusa na palu

Niemożliwość powieszenia Jezusa na palu

Biblia obala powieszenie Jezusa na palu i wymaga krzyża z powodu liczby mnogiej: gwoździ, dowodząc że użyte zostały gwoździe a nie jeden gwóźdź i obalając przez to powiszenie na palu.

Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.

- Ewangelia Jana 20:25

Opis biblijny obala ruthefordystyczny pal i dowodzi krzyża również dlatego że w wersji powieszenia na palu, ręce Jezusa Chrystusa muszą znajdować się na Jego głową, dopiero nad rękami wyżej umieszczony może być znak z podaniem winy Jezusa, przeciwnie jednak do tego założenia, a zgodnie z krzyżem, biblia podaje że znak z winą Jezusa znajdował się nie nad Jego rękami, a głową.

I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.

- Mateusza 27:37

Jezus jest pośrednikiem tylko dla 144,000[]

Strażnica, 1 kwietnia, 1979 rok

Strażnica, 1 kwietnia, 1979 rok

[[Plik:Strażnica, 1 kwietnia, 1979 rok, strona 31.png|lewo|mały|Strażnica, 1 kwietnia, 1979 rok, strona 31[[Plik:Worldwide Security Under the Prince of Peace.png|lewo|mały|Worldwide Security Under the Prince of Peace

Strażnica, 15 sierpnia, 1989 rok

Strażnica, 15 sierpnia, 1989 rok


]]]]

Świadkowie Jehowy nauczają że Jezus nie jest pośrednikiem dla nikogo poza 144,000 która nie ma nawet prawa obecnie istnieć, przez co w praktyce Chrystus nie jest pośrednikiem dla nikogo.

Pytanie: „Czy Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla pomazanych chrześcijan? (...) Odpowiedź: „Więc w tym ścisłym biblijnym sensie Jezus jest „pośrednikiem” tylko dla pomazanych Chrześcijan.”

- Strażnica, 1 1 kwiecień 1979 rok, Strona 31

„On jest Pośrednikiem między jego niebieskim Ojcem, Bogiem Jehową, i narodem duchowego Izraela, który jest ograniczony tylko do 144 000 członków.”

- Worldwide Security Under the Prince of Peace, 1986 rok, strona 10

Pytanie: „Czy Jezus jest Pośrednikiem tylko dla duchowo-namaszczonych Chrześcijan lub dla całej ludzkości, skoro 1 Tymoteusza 2:5-6 mówi o nim jako „pośredniku” który „złożył siebie na okup za wszystkich”?

Odpowiedź: „Ludzie wszystkich narodów którzy mają nadzieje życia wiecznego na ziemi, nawet teraz odnoszą korzyści z służby Jezusa. Choć nie jest on ich legalnym pośrednikiem, ponieważ nie są w nowym przymierzu, on jest ich środkiem zbliżania się do Jehowy.”

- Strażnica, 15 sierpnia 1989, "Questions From Readers", strona 30-31

„Przymierze prawa było między Bogiem i naturalnym Izraelem, podczas gdy nowe przymierze jest między Bogiem Jehową a duchowym Izraelem, z Jezusem jako jego Pośrednikiem.”

- God's Word For Us Through Jeremiah, 2010 rok, Strona 172-173

(Pośrednik) - Tylko dla pomazanych

- Watchtower Online Liblary, "Mediator" (pośrednik), Watchtower Publication Index 1986-2020

God's Word For Us Through Jeremiah, 2010 rok

God's Word For Us Through Jeremiah, 2010 rok

Ruthefordystyczna Anihilacja, odrzucenie wiecznego piekła[]

Odpowiedzi_na_Świadków_Jehowy_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Odpowiedzi na Świadków Jehowy - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Świadkowie Jehowy odrzucają istnienie wiecznego piekła zastępując ją przekonaniem w wieczną anihilacje, czyli wieczne unicestwienie potępionych. Wiarę w wieczne piekło Ruthefordyści uznają za wypaczenie. Anihilacja ma według nich następować w jeziorze ognia. Wersety mówiące o piekle są przez nich uznawane za mówiące o ludzkim fizycznym grobie preferując zamiast termin "piekło" używać terminu "hades".Ruthefordyzm a Boskość Chrystusa[]

Świadkowie_Jehowy_bluźnią_Jehowie_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Świadkowie Jehowy bluźnią Jehowie - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Boskość Chrystusa mimo przyjęcia przez świadków Jehowy unitarianizmu oraz posługiwania się wypaczonym przekładem Biblii, wciąż dowodzi na podstawie samego przekładu "nowego świata" mimo zmian tekstowych, Boskości Jezusa Chrystusa sprzecznej z nauką Ruthefordystów.

1 Koryntian 10:9
Ruthefordyzm a kwestia Zmartwychwstania Chrystusowego[]

Nauka świadków Jehowy w kwestii zmartwychwstania jest powiązana i blisko podzielana przez Islam, samo jej istnienie jest ponownym odrodzeniem od nauk gnostyckich sekt istniejących za czasów apostolskich wrogich chrześcijaństwu. Twierdzenie świadków Jehowy o pozostaniu ciała Chrystusa na ziemi i jego rozłożeniu jest opierane o I Koryntian 15:50.

"A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone."

- I Koryntian 15:50

Na podstawie tego wersetu świadkowie Jehowy twierdzą że Jezus nie mógł zostać zabrany w ciele, lecz śmierć ciała nie jest wymagana do jego przemiany co ukazuje ten sam rozdział w następnym wersecie stwierdzając że żywi ludzie zostaną cieleśnie przemienieni w trakcie pochwycenia.


Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni.

- I Koryntian 15:51 

Stanowisko świadków Jehowy jest pozbawione wszelkiej podstawy, wypływa ono z ignorancji wersetów tego samego rozdziału, sama próba twierdzenia i podważania cielesnego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest identyfikowana przez Biblie jako przejaw i dowód ducha antychrysta.

Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

- II List Jana 1:7

Ciało Jezusa Chrystusa nie było skażone również nigdy jako ciało zwykłego człowieka grzechem, ponieważ Jezus Chrystus nie popełnił nigdy żadnego grzechu.

1975 rok[]

"Odkąd oddaliśmy się Jehowy, chcemy pełnić jego wole do najwyższego możliwego stopnia. Poczynając pewne specjalne wysiłki by zrobić więcej niż zazwyczaj, pomoże nam żyć zgodnie z naszą dedykacją. Z uwagi na krótki termin pozostałego czasu, chcemy robić to tak często jak pozwalają na to okoliczności. Pomyślcie, bracia, jest tylko około 90 miesięcy zanim 6 tysięcy lat ludzkiego istnienia na ziemi dobiegnie końca. Czy pamiętacie czego nauczyliśmy się ostatniego lata w zgromadzeniach? Większość żyjących dziś ludzi, prawdopodobnie będzie żywa podczas wybuchu Armagedonu, i nie ma żadnej nadziei zmartwychwstania, dla tych którzy zostaną wtedy zniszczeni. Więc teraz, bardziej niż kiedykolwiek jest niezbędne aby nie zignorować ducha pragnienia uczynienia więcej."

- Kingdom Ministry, Marzec, 1968 rok, strona 4

90 miesięcy do zakończenia 6 tysięcy lat czyli rozpoczęcia Armagedonu to ponad 7 lat. 1968 rok + 7 = 1975 rok. Oficjalne głoszenie członkom Strażnicy daty 1975 roku.

Brudny_sekret_Świadków_Jehowy_-_Mike_Scherib

Brudny sekret Świadków Jehowy - Mike Scherib

Świadkowie_Jehowy_kompletnie_zniszczeni_w_czterech_wersetach_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-1

Świadkowie Jehowy kompletnie zniszczeni w czterech wersetach - Doktor Gene Kim, Napisy PL-1

Przerwanie_Milczenia_-_Świadkowie_Jehowy

Przerwanie Milczenia - Świadkowie Jehowy

Świadkowie_Jehowy_-_Zniszczenia_Na_Wielką_Skale

Świadkowie Jehowy - Zniszczenia Na Wielką Skale

Fałszywość_ksiąg_innych_religii_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Fałszywość ksiąg innych religii - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Advertisement