Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Witam tu pastor Gene Kim z San Jose Biblie Baptist Church, chcę powiedzieć że świadkowie Jehowy w rzeczywistości bluźnią samemu Jehowie. W rzeczywistości bezczeszczą i umniejszają mu odbierając Boskość od Jehowy.

Możesz spytać „czemu? Ponieważ w Objawieniu 1:8 jest napisane: „Jam jest Alfa i Omega”, mówi Jehowa Bóg, „Ten, który jest i który był, i który przychodzi, Wszechmocny”. (Przekład Nowego Świata świadków Jehowy)

Więc tutaj przemawia Jehowa, i kim jest on w wersecie 18?

Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący; i byłem martwy, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. (Przekład Nowego Świata świadków Jehowy)

Zauważ że w wersecie 18-stym Jehowa był żywy, następnie umarły, i następnie sprowadzony ponownie do życia. Kim on jest? To Jezus Chrystus.

Jednakże świadkowie Jehowy jak możecie zauważyć z tej ilustracji tutaj, ten świadek Jehowy próbuje oddzielić objawienie 1:8 od objawienia 1:17-18

Ponieważ tu jest Jezus, a tu jest Jehowa. Chcą oddzielić te dwa od siebie, tu jest coś co muszą zrozumieć, jeżeli Jezus jest Jehową, a oni próbują oddzielić i odrzucić to Bóstwo od Jezusa, wówczas bluźnią Jehowie, odbierają mu Boskość od samego Boga, jeżeli jest prawdą że Jezus jest Jehową.

Porównajmy teraz kilka wersetów i zobaczmy czy tak jest czy nie. Zauważcie że oni próbują oddzielić werset 8 od 17-18, ale jeżeli znacie te dwa punkty to będzie to niemożliwe.

Przyjrzyjmy się najpierw tej części tutaj na dole. Zauważcie tutaj że objawienie 1:8 gdzie Jehowa mówi „Jestem Alfa i Omega”, w wersecie 17 Jezus mówi tutaj że 1:17-18 że pierwszym i ostatnim.

Świadkowie Jehowy mówią że z powodu tego że Jezus powiedział „Jestem pierwszy i ostatni” to „pierwszy” implikuje to że miał początek, więc nie jest wieczny jak Bóg.

A zatem Jezus jest stworzony a nie taki jak Bóg Jehowa który jest wieczny a nie stworzony. Widzicie?

Jest problem z tym ponieważ werset 8 „Alpha i Omega” to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Czy więc będziemy zakładać że Jehowa jest stworzonym stworzeniem również?

Widzicie, jest to całkowitym głupstwem, w rzeczywistości, bądźmy szczerzy; werset 8 jest synonimem, jest równoznaczny z wersetem 17-18.

„Pierwszy i ostatni”, „Pierwszy i ostatni” - widzicie to? Więc zasadniczo są tym samym, dobrze, jeżeli myślisz że Jezus jest stworzoną istotą, wówczas gdzie jest tu mowa „stworzony”? Nigdzie, ty jedynie założyłeś to wkładając tu swoje słowo, twoją interpretację w to.

Widzicie? Następny duży dowód jest taki; zobaczcie na Objawienie 1:7. Więc przyznajesz że werset 8-smy to Jehowa, prawda? Zobacz co Jehowa powiedział.

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

Zauważcie tutaj że Jehowa został przebity, cóż, Jezus Chrystus został przebity na krzyżu Kalwarii, prawda? Kiedy sam Jehowa był przebity? Widzisz, nie ma wątpliwości, to jest Jezus Chrystus.

Objawienie 1:7 i 8 – nie ma wątpliwości, jest to analogiczne w raz z objawieniem 1:17-18 do śmierci, pochowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa gdy został on przebity na Kalwarii. Łączą się one, nie mogą być oddzielone.

Werset 7, przepraszam, zacznijmy od wersetu 8

mówi Jehowa Bóg,... to jest ten który przychodzi, prawda? Werset 7 mówi że ten który został przebity przychodzi, prawda? Nie ma wątpliwości, nieważne jak bardzo starasz się by to oddzielić, ten świadek Jehowy starający się je oddzielić, nie możesz tego zrobić z powodu tych punktów tutaj.

1:8 i 1:17-18 muszą być połączone, więc ten człowiek musi odejść i bądźmy szczerzy; Jezus jest Jehową. I jeżeli wy zbezcześcicie to i odbierzecie Boskość od Jezusa, popełnicie bluźnierstwo przeciwko Jehowie

Advertisement