Benio123o pl Wiki
Advertisement
Chazarzy,_Aszkenazyjczycy_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-0

Chazarzy, Aszkenazyjczycy - Doktor Gene Kim, Napisy PL-0

Żydzi - cielesny naród wybrany przez Boga z obietnicą do czasu przyjścia Mesjasza. Po odrzuceniu Jezusa stracili uznanie Boga czego dowodem było przepowiedziane przez Jezusa zakończenie żydowskiego systemu i zniszczenie Świątyni w roku 70 n.e. Termin żydzi odnosi się do Izraelitów wyznających religię mojżeszową (przestarzale: starozakonni).

Żydzi (hebr. Jehudim), nazwa Izraelitów (ob.) po powrocie z niewoli babilońskiej.

- Między wojenna Encyklopedia Gutenberga "Żydzi"

Termin „żyd” pochodzi od plemienia Judy. Jehuda יְהוּדָה oznaczającego chwałę JHWH jak Hallelujah – to samo pochodzenie. 10 północnych plemion weszły pod niewolę Asyryjką. Asyria została podbita przez Babilon.

Plemienia Judy i Beniamina weszły później pod niewolę Babilońską skąd powróciły ponownie według Ezrasza, Nehemiasza i II Kronik i żydzi którzy byli uprowadzeni, pozostała z nich część która dostała się pod niewolę Asyryjską powróciła razem z nimi.

Zatem termin „żydzi” stał się ogólnym terminem dla wszystkich plemion w tym czasie. Terminem używanym przed niewolą Babilońską i po powrocie z niej to „Izraelici”.

- James Jacob Prasch, "The Jewish Roots And DNA", Moriel Ministries, 16 kwietnia 2016 rok By the time of Christ, some 4million Jews lived in the Roman Empire andconstituted about 7 percent of the empire’s totalpopulation. Of these 4 million, less than 20 percentlived in Palestine (about 700,000). There were, infact, more Jews in Alexandria, Egypt, than inJerusalem, and in some parts of Palestine, Gentilesoutnumbered Jews.

Halley's Biblie Handbook, Henry H

W czasie Chrystusa, około 4 milionów Żydów żyło w Cesarstwie Rzymskim stanowiąc około 7% całkowitej populacji Cesarstwa. Z tych 4-rych milionów, mniej niż 20% żyło w Palestynie (około 700,000). Gdzie, faktycznie, było więcej Żydów w Aleksandrii, Egipcie niż w Jerozolimie, i w pewnych częściach Palestyny poganie przeliczali liczebnie Żydów.

- Halley's Biblie Handbook, Henry H. Halley, The Jews and Palestine in theFirst Two Centuries A.D. The Early Diaspora (Dispersion or Scattering)

Według Centralnego Biura Statystyki Izraela we wrześniu 2013 na jego terenie mieszkało 75,3% Żydów (6,042 mln), 20,7% Arabów (1,658 mln) i 4,0% ludzi zakwalifikowanych jako „inni” (318 tys.), przy czym oznaczenie to odnosi się do niearabskich chrześcijan, członków innych religii oraz osób niesklasyfikowanych pod względem religijnym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według tej samej instytucji w kwietniu 2013 roku odsetek wyznawców religii kształtował się w sposób następujący: 75,4% – wyznawcy judaizmu, 17,3% – muzułmanie, 2% – chrześcijanie, 1,7% – druzowie, 3,6% – ludność niesklasyfikowana pod względem religijnymSprawa Komunizmu[]

Jedyną rzeczą jaka łączy teorytyka Marksizmu z Żydami , jest to że w lini pochodzenia sam nim był . Z tego faktu , antysemici , próbują oskarżyć Żydów o to , że są oni twórcami oraz protektorami komunizmu światowego , którzy za nim stoją . Twierdzenie to jest fałszywe tak bardzo jak jest to tylko możliwe .

Karol Marks nie tylko był ateistą , ale i zaprzeczył każdemu szczegółowi żydowskiej tradycji, nie tylko nie mając z Żydami nic wspólnego, ale będąc ich wrogiem.

W Tradycji Żydowskiej Arystoteles jest symbolem greckiego człowieką mądrego , a Epikur - propagujący niewiare w Boga , jest symbolem najgoszej głupoty i zła .

Apostoł Paweł w Grecji , rozprawiał z Epikurejczykami , którzy próbowali go wyszydzić , nie chcąc przyjmować nauki Apostołów .

"Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu."

- Dzieje Apostolskie 17:18

Karol Marks nazwał Epikura , swoim największym mistrzem . Co się tyczy innych Żydów , Karol Marks wyparł się swojego pochodzenia propagował antysemickie mity w społeczenstwie , atakując Żydów propagandą kałstw sprzeczną z Historią .

" I tak oto zauważamy, że każdy tyran miał wsparcie ze strony Żydów "

- Karol Marks, Epoch Times, "Karol Marks Rasitą"
Sprawa Arabska[]

" Koniec Świata nie nastąpi , dopuki Muzłumanie nie pokonają Żydów i ich nie zabiją ."

- " Kim jest ten Allah ? " , G.J.O Moshay , Strona 27

" Ostatnia godzina nie nadejdzie dopuki muzłumanie nie zabiją wszystkich żydów . "

- Mahomet

Wojna o Niepodległość Izraela[]

Wojna Szcześciodniowa[]

Mosze Dajan

Mosze Dajan

Mosze Dajan - Generał , Minister Obrony Izraela w latach 1967 - 1974 . Dowodził on Obroną i Kontratakiem Sił Izraela w Czasie wojny Szeciodniowej , gdy niespodziewanie nastąpił zdradzieci atak Egiptu , Syrii , Jordanii . Przeciwko Izraelowi do wojny dołączyły się również Arabia Saudyjska , Irak , Kuwejt i Algieria , te jednak nie zdąrzył dołączyć do walki gdyż sily Arabskie w czasie 6 dni zostały pokonane i zmuszone do podpisania pokoju przez Izrael . Wojna rozpoczeła się 5 Czerwca 1967 i zakończyła się 10 czerwca tego samego roku , zwycięstwem Izraela . Celem państw Arabskich było zniszczenie Izraela .


WOJNA SZCZEŚNIOCIODWA


SIŁY IZRAELA :                           SILY ARABSKIE :

- 264 tysiące żołnierzy               - 547 ysięcy żołnierzy    

- 197 Samolotów                       -  780 Samolotów

- 800  Czołgów                         -  2500 Czołgów

- 960 Dział Altyleryjskich           -  1 700 Dział Altyleryjskich

Izrael zniszczył wszystkich swoich wrogów w czasie 6 dni , mimo ataku z zaskoczenia wrogów , po czym przez kontratak zmusił do podpisania pokoju koalicje zanim  reszta państw Arabskich dołączyła swoje sily do Wojny .

OPERACJA FOCUS,  5 CZERWCA 1967

Izrael vs Koalicja Arabska pod przywództwem Egiptu

Izrael dokonuje ataku prewencyjnego na Siły Powietrzne Arabów, w celu zniszczenia ich i zyskania całkowitej przewagi powietrznej:

SIŁY IZRAELA:            SIŁY ARABSKIE:

- 196 Samolotów       -500+ Samolotów

Operacja ta zakończyła się całkowitym sukcesem sił Izraelskich, które zdołały zniszczyć 452 samoloty, tracąc 19.  W pózniejszych operacjach resztki sił powietrznych Arabskich zostały kompletnie zniszczone przez siły Izraelskie.

STRATY W WOJNIE SZESCIODNIOWEJ:

SIŁY IZRAELA:                                                                 SIŁY ARABSKIE:

-800 osób zabitych w akcji                                           -21000 osób zabitych w akcji

-4573 osoby ranne w akcji                                            -Nieznana liczba rannych

-15 osób dostało się do niewoli                                   -5462 osób dostało się do niewoli

-Niewielkie straty w czołgach                                      -Setki czołgów

-46 Samolotów                                                                -Większosc lotnictwa

Wojna na wyczerpanie[]

Wojna Jom Kippur[]

BITWA O DOLINE ŁEZ , 1973

Izrael vs Syria , Zwycięstwo Izraela

SIŁY IZRAELA :

100 Czołgów

SIŁY ARABSKIE :

500 Czołgów i wozów opancerzonych

STRATY IZRAELA :

60 - 80 Czołgów

STRATY ARABSKIE :

500 maszyn(w tym 260 - 300 Czołgów)

Wojny z Libanem[]

Walki z Palestynczykami[]

Advertisement