Benio123o pl Wiki
Advertisement
I Koryntian 1,9, Liczb 21,6-7

1 Koryntian 10:9, Liczb 21:6-7

1 Koryntian 10:9 - Fragment pisma świętego będącego deklaracją Boskości Chrystusa przez apostoła Pawła stwierdzającego że gdy Izraelici na pustyni wystawiali na próbę Boga, wystawiali tak naprawdę na próbę Jezusa Chrystusa i grzeszyli bezpośrednio wobec Niego. Użyty termin to "pomazaniec, Chrystus" - Christon, niektóre przekłady rewizjonistyczne bezpodstawnie dokonały zmiany terminu z pomazaniec na "Pan" jak rewizjonistyczna biblia warszawska, lecz nawet krytyczny tekst grecki posiada w tym miejscu termin "Christon".

Natomiast sekta świadków Jehowy w ich własnym przekładzie użyła bezpodstawnie imienia Bożego JHWH.

Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli.

- 1 Koryntian 10:9, Biblia Gdańska

Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.

1 Koryntian 10,9 Christon
Przekład Grecki Świadków Jehowy, Jana 20,28, Kai eipen autō
I Koryntian 10,9, Grecko-Polski Nowy Testament, Vocatio

Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.

- Liczb 21:6-7

Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,

- Rewizjonistyczna Biblia Warszawska, 1 Koryntian 10:9

Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.

- Biblia Króla Jakuba, 1 Koryntian 10:9

Advertisement