Benio123o pl Wiki
Advertisement

72 sekty Islamu to wyrażenie pochodzące od Mahometa który powiedział, że muzułmanie zostaną przeordzeni w 72 sekty z których pośród tylko jedna z nich zostanie zbawiona, a wszystkie inne zostaną potępione w piekle.

It was narrated from Anas bin Malik that the Messenger of Allah (ﷺ) said: ‘The Children of Israel split into seventy-one sects, and my nation will split into seventy-two, all of which will be in Hell apart from one, which is the main body.”

https://sunnah.com/ibnmajah/36/68

"Zostało odnotowane przez Anasa bin Malika że Posłaniec Allaha powiedział: Dzieci Izraela rozłamały się na 71 sekt, i mój naród zostanie rozłamany w 72 sekty, z pośród których wszystkie będą w piekle poza jedną, którą jest główne ciało."

Advertisement