Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jako przykład grupy wychodzącej z gnostyckiego okultyzmu , objawiającej się fałszywie jako chrześcijaństwo , można wskazać Adamitów .

Adamici to psudo chrześcijańska , wywodząca się z gnostycyzmu grupa ludzi , oparta na katolickiej nauce o grzechu pierworodnym . Grzech pierworodny jest doktryną katolicką , głoszącą że człowiek po upadku w ogrodzie Eden , nie stał się skłonny do grzechu i przeciwny Bogu a z góry jest już nieczysty i grzeszny od początku poczęcia .

W celu eliminacji skutku grzechu pierworodnego dziecka , miał słóżyć katolicki chrzest dzieci . Nienarodzone jeszcze dziecko według Katolicyzmu , przed ochrzczeniem , z góry przeznaczone było do piekła na wieczne potępienie , możliwę do odkupienia za odpusty z piekła . 

Podobnie jest w Islamie w którym fakt nie popełnienia przez nienarodzonego dziecka grzechu , nie wystarcza by uchronić je przed sądem Allaha i wyrokiem potępiającym .

Z tego samego błędnego założenia grzechu Pierworodnego wyznawanego w katolicyźmie , wyszli Adamici . Uważali i kultywowali nagość jako symbol czystości Adama w ogrodzie Eden , przed grzechem pierworodnym .

Adamici zostali zanotowani w Historii już od II wieku , pochodzący z obszarów Bliskich Północnej Afryce. Jako Gnostycy , odrzucali oni dekalog - uniwersalne zasady prawa Bożego dane ludzkości przez Mojżesza na Górze Synaj , opierając się jedynie na swojej miłości do Chrystusa , co jest sprzecznym i nie Biblijnym myśleniem , ponieważ znakiem miłości do Jezusa jest przestrzeganie jego prawa .

Byli więc Antynomistami - ludźmi odrzucającymi prawo Boże . Antynomizm jest niebilijną doktryną , o czym wiedzieli Reformatorzy Protestancy , Husyci , a także zostało to przyznane przez Kościół Katolicki .

Marcin Luter był jednym z najsłyniejszych przeciwników Antynomizmu . Zwalczał Antynomizm , wchodząc w syłynny spór z jednym z przedstawicieli odrodzonego Antynomizmu - Niemieckim Teologiem Johannes Agricolom . Przeciwko Antynomizmowi występwał również Jan Kalwin oraz wielu innych reformatorów , szczególnie Purytanie .

Adamici odrodzili się w Czechach podczas Wojen Husyckich , wykorzystując religijne zamieszanie w państwie . Jednak odrzucili oni doktryny Husytów, głosząc wspólnotę dóbr oraz wolną miłość , będąc publicznie nagimi .

Adamici zostali wytępieni przez Husytów w Czechach , a ich ostatnia grupa została wybita przez Jana Zizke w 1421 .

Mimo tego , odrodzili się w Czechach w 19 wieku , w 1849 , nazywając się od teraz Kołem Chrudimskim . Wyznawali oni tajną doktrynę od Wszechmocnej odkupicielce świata , zachowując w pełni swoją okultystyczną naturę .

Advertisement