Benio123o pl Wiki
Advertisement
Pastor Aleksander Falzmann

Ksiądz Luterański Aleksander Falzmann

Aleksander Falzmann

(1887-1942 rok) - Polski pastor luterański pochodzenia niemieckiego i działacz społeczny w II Rzeczypospolitej Polskie. Działał na rzecz pomocy społeczeństwu; na terenie jego parafii działały dom starców, dom sierot i ochronka, sam Flamann angażował się z pomocą poza parafią na terenie Zgierza. Za swoje działania na rzecz społeczeństwa został odznaczony przez rząd II RP krzyżem zasług w 1933 roku. Jako proboszcz w Zgierzu funkcję sprawował od 1920–1939 roku.

W czasie II wojny światowej został aresztowany przez Niemców 28 września 1939 roku i poddany brutalnemu śledztwu. W 1940 roku został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Dachau, później do KL Sachsenchausen i ponownie z powrotem do Dachau. W obozach był bity i poddawany eksperymentom medycznym, miano zaszczepić mu chorobę ropowicę. Skrajnie wycięczony 4 maja 1942 został skierowany do komory gazowej, zmarł na zawarł w czasie transportu.

Jego prochy nie zostały wydane rodzinie, posiada symboliczny grób na cmentarzu ewangelickim w Zgierzu.

Advertisement