Benio123o pl Wiki
Advertisement
Alonzo Trevier Jones

Alonzo Trevier Jones

Alonzo Trevier Jones (1850-1923 rok) - Amerykański pastor Adwentystów Dnia Siódmego. W wieku 20 lat odbywał służbe wojskową, po jej zakończeniu stał się wpływową postacią Adwentyzmu. Od 1885 roku był redaktorem magazynu "Znaki Czasów", nawiązał też współpracę z adwentystą E.J. Waggonerem.

Odegrał on znaczną rolę w mającej duże znaczenie dla Adwentyzmu Konferencji w Minneapolisw w 1888 roku, gdy w raz z Waggonerem starał się zwrócić skrajnie legalistyczną doktrynę Adwentyzmu bardziej w stronę roli łaski i wiary w Jezusa Chrystusa, napotkało to jednak na opór wśród Adwentystów przełamany dopiero wstawiennictwem ich prorokini Ellen G. White która nazwała Alonzo Treviera Jonesa i E.J. Waggonera "posłańcami Bożymi".

To wstawiennictwo doprowadziło do przyjęcia ich nauki. Następne postulaty które wysuwał Jones zostały jednak w następnych latach odrzucone przez Kościół Adwentystów Dnia SIódmego, co doprowadziło do rozłamu w Adwentyźmie w 1950 roku po śmierci Jonesa, przez powstanie "Kościóła Adwentystów Dnia Siódmego Odpocznienia Szabatu" przyjmującego głoszone przez Jonsa i Waggonera nauki.

Reforma poglądowa Alonzo Treviera Jonesa nie była nauczaniem zbawienia z łaski przez wiarę bez roli uczynków, a jedynie zredefiniowaniem teorii zbawienia z uczynków w Adwentyźmie, przez teoretyczne przypisanie Bogu "z daru i łaski" zdolności zbawionemu na zaprzestanie wszelkiego świadomego grzeszenia w swoim życiu wymaganego w Adwentyźmie dla zbawienia.

Nauczał że obchodzenie niedzieli jest znakiem bestii.

Advertisement