Benio123o pl Wiki
Advertisement
Amerykański Wolny Kościół Ewangeliczny (Evangelical Free Church of America)

Amerykański Wolny Kościół Ewangeliczny (Evangelical Free Church of America) - Ewangelikalna protestancka denominacja Amerykańska uformowana w 1950 roku.

Jest bardziej liberalna od południowej konwencji baptystycznej; kreacjonizm młodej jest w niej słabiej podtrzymany. Mimo to sama denominacja sama w sobie zachowuje konserwatyzm. Przeciwnie do konwencji baptystycznej, Amerykański wolny kościół Ewangeliczny jest głównie konstynualistyczny z mniejszością cesacjonistyczną podczas gdy konwencja jest głównie cesacjonistyczna z mniejszością kontynualistyczną.

Istnieje w niej większy stopień wpływu kalwinizmu; 33% posługujących kościoła utrzymywało kalwinizm (2018 rok). Denominacja przyjmuje zbawienie z łaski poprzez wiarę; wieczne bezpieczeństwo zbawionego. Bezgrzeszny perfekcjonizm jest odrzucany. Do 2019 roku EFCA utrzymywało się oficjalnie pre-minlenializmu, po tym obecnie dopuszczane są inne teologie, wciąż pre-mineralizm jest dominujący.

Denominacja posiada 1500 zborów.
Advertisement