Benio123o pl Wiki
Advertisement
Obszary skupisk anabaptystów w Niemczech w 16 wieku

Obszary skupisk anabaptystów w Niemczech w 16 wieku

Thomas Muntzer

Thomas Muntzer

Anabaptyzm - Religijny ruch chłopski rozpowszechniający się od 1525 roku przez głoszenie uliczne przez wyznawców przyjmujących Biblie jako jedyną regułę wiary i dzielący się na kilka frakcji, radykalnych pokojowych i radykalnych rewolucyjnych prowadzonych między innymi przez Thomasa Muntzera. Anabaptyści byli prześladowani przez Rzymskich Katolików, niektórzy z nich zwalczani byli również przez Protestantów. Główną cechą łączącą anabaptystyczne ugrupowania był nie przyjęte wówczas jeszcze przez protestantów praktyki chrztu jedynie osób świadomych przy odrzuceniu chrztu niemowlęcego które zastosowali radykalnie wcześnie anabaptyści, do dziś tradycyjne kościoły luterańskie i kalwinistyczne praktykują przyjętą od rzymskiego katolicyzmu praktykę chrztu niemowlęcego.

Do rewolucyjnych anabaptystów należeli Thomas Muntzer, zwalczany przez Marcina Lutra oraz częściowo Andreas Karlstadt, współpracownik Marcina Lutra który zerwał z nim współprace z powodu tego że uważał Lutra za zbyt mało radykalnego i dołączył do radykalnych anabaptystów, mimo tego podczas wojny chłopskiej Marcin Luter uratował mu życie chroniąc go przez osiem tygodni w swoim domu. A także Melchior Hofmann oraz jego uczniowe Piekarz Jan Matthijs oraz krawiec Jan z Lejdy.

Do pokojowego nurtu skupionego na kaznodziejstwie i ewangelizacji należeli głosiciele anabaptystyczni Michael Sattler, autor sformułowania wiary anabaptystycznej w artykułach schleitheimskich, zamordowany na stosie jako męczennik w 1527 roku. A także Konrad Grebel, Feliks Manz, Jerzy Blaurock.

Nurt anabaptystyczny często odmawiał oparcia się jedynie na Biblii, wporwadząc do swojego nauczania poleganie na snach i wizjach, rewolucyjna część wykorzystała przypisywanie sobie daru prorockiego do wzmocnienia swojego autorytetu. Szczyt zasięgu anabaptyzmu przypada na 16 wiek.

Advertisement