Benio123o pl Wiki
Advertisement

Księga Henocha[]

Księga Henocha jest nienatchnionym gnostycznym pismem niekanonicznym podszywającym się pod autorstwo Henocha wspominanego w księdze Rodzaju. Narodziny prawdziwego Henocha przypadają na około 717 lat pod Adamie, zmarł przed potopem. W treści apokryfu opisywane są wydarzenia grzechu po-potopowego. Ponieważ Henoch któremu przypisuje się księgę żył przed potopem, jego treść nie mogła zachować się do czasów po potopowych; wszelkie pisma starego testamentu mające miejsce przed potopem zostały napisane pod natchnieniem Boga przez Mojżesza daleko po potopie a księga Henocha nie jest jego autorstwem.

Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema. Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki. Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał

- Księga Rodzaju 5:21-24

Apokryf ten nigdy nie był cytowany ani przez Jezusa ani przez Jego Apostołów w pismach kanonicznych. Księgi Henocha nie wymienia również jako kanonicznej Fragment Muratorian ani nie zatwierdza żaden chrześcijanin lub ktoś z ojców kościoła jako pismo natchnione. W treści księgi Henocha zawarte są sprzeczne z natchnionym kanonem bluźnierstwa.

Księga Henocha naucza, że potępieni w piekle posiadają możliwość na zbawienie w Henocha 51:1-2. Podaje również wymysły jakoby Noe posiadał w momencie narodzin oczy które po otwarciu oświetlały całe jego mieszkanie, a jego skóra i włosy były białe, ojciec Noego miał z tego powodu bać się go uciec gdy ten się narodził.

Księga Henocha została przyjęta jako natchniona jedynie przez Koptyjski Kościół Prawosławny.


Księga Tobiasza[]

Apokryf księgi Tobiasza jest nienatchnionym pismem niekanonicznym, nauczającym praktyk nie chrześcijańskich w tym elementów czarownictwa i szamanizmu. Według wiedzy przekazanej przez anioła spalenie serca i wątroby ryby na zawsze usuwa i ochrania ją przed opętaniem przez złego ducha, praktyka ta nie była stosowana nigdy podczas jakiegokolwiek wystąpienia konfrontacji ze złym duchem ani w kanonicznym pismach starego testamentu, ani w nowym testamencie.

Tobiasza 6:4-8

Wtedy powiedział mu znowu anioł: Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć! Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem. Młodzieniec rozpłatał rybę i położył razem żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekli i zjedli, a resztę z niej zachował zasoloną. Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. A młodzieniec zapytał anioła i rzekł mu: Bracie Azariaszu, co za lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby?

A ten mu odpowiedział: Serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim.

Werset 9-ty ukazuje nieprawdziwą praktycznie zasade leczenia ślepoty przez żółć rybią i podmuchiwanie. Metoda ta nie jest skuteczna w leczeniu. 

Tobiasza 6:9

A żółcią trzeba potrzeć oczy człowieka, które pokryło bielmo, dmuchnąć potem na nie, na to bielmo, a oczy będą zdrowe.  

Apokryf Tobiasza naucza że jałmużna oczyszcza z każdego grzechu, sprzeczne z kanonem, pożądane przez Rzymski Katolicyzm. Nigdzie w kanonie przypisanie jałmużnie oczyszczenia z każdego grzechu nie występuje, istnieje ono tylko w nowym testamencie wobec ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Tobiasza 12:9

Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

Tobiasza 4:10

Ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności.

Księga Barucha[]

Apokryf Barucha podaje fałszywe informacje niezgodne z kanonem i historią odnośnie niewoli Babilońskiej, wedle apokryfu Bóg stwierdza że Izrael pozostanie w niewoli przez czas siedmiu pokoleń i dopiero wtedy otrzymują od Boga obietnice ich wyprowadzenia. Kanoniczna księga Jeremiasza stwierdza że niewola trwała 70 lat, nie 7-dem pokoleń.

Barucha 6:1

Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na długi czas, aż do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju.

Jeremiasza 29:10

Tak zaiste mówi Pan: Jako się jedno wypełnią siedmdziesiąt lat Babilonowi, nawiedzę was, a potwierdzę wam słowa swego wybornego o przywróceniu was na to miejsce.

Advertisement