Benio123o pl Wiki
Advertisement
Apostoł Paweł

Apostoł Paweł

Apostoł Paweł - Apostoł Jezusa Chrystusa zwany "apostołem pogan" z powodu jego misji skierowanej w szczególności do nieżydowskich społeczności. Biegły w prawie uczony żydowski z plemienia beniamina stronnictwa faryzeuszy studiujący pod faryzueszem Gamalielem, nawrócony na chrześcijaństwo na dordzę do Damaszku gdzie objawił mu się Jezus Chrystus oślepiając go i informując o tym że on jest tym którego Paweł prześladuje, wcześniej apostoł Paweł był gorliwym stronnikiem faryzejskim zwalczającym zbrodjnie chrześcijan, wierząc że ich wiara jest herezją od ówczesnego judaizmu. Znawca kilku języków współczesnych łaciny, aramejskiego, greki i ojczystego hebrajskiego. Bóg potwierdził jego wybranie czyniąc przez niego wiele cudów w tym wskrzeszeń z martywch.

Advertisement