Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jedyny biblijny sobór apostolski w Jerozolimie, powołany celem sporu z żydowskimi konwerytami na chrześcijaństwo którzy próbowali utrzymać główną herezje czasów aposotlskich; narzucenia przestrzegania prawa Mojżeszowego dla chrześcijan z pogan w tym obrzezania. Uczestniczyli w nim wszyscy Apostołowie w tym Apostoł Paweł i Barnaba; wszyscy apostołowie podtrzymali nauki Pawła o zbawieniu chrześcijan w mocy, odrzucając obowiązek przestrzegania dla zbawienia prawa mojżeszowego dla chrześcijan i zamiast tego kierując w liście do konwerytów z pogan z Syrii, Antiochii i Cylicji zalecenia które "dobrze jeżeli będą przestrzegane".

Prawo Mojżeszowe jako przestrzege dla zbawienia zostało w całości odrzucone, chrześcijanom z pogan zalecono natomiast z zastrzeżeniem "by nie nakłać na was żadnego innego ciężaru oprócz następnujących rzeczy niezbędnych":

  • Powstrzymanie się od pokarmów składanych przez pogan w bałwochwalstwie ich fałszywym bożkom
  • Podtrzymano zakaz spożywania mięsa i podkarmów zdławionych pierowtnie nadanyego w przymierzu z Neom
  • Nakazao wstrzymywać się od wszelkiego nieżądu

Sobór został opisany w raz z listem do pogan w kanonie pisma świętego, dziejach apostolskich 15:6-32

Sobór obalił i poitępił w sposób kompletny jasny i bezkomrpomisowy herezje oaprte o zachowywanie przez chrześcijan prawa Mojżeszoego dla zbawienia; takie jak sabatarianizm.

Religie potępione przez sobór Apostołów:

Advertisement