Benio123o pl Wiki
Advertisement

III Rzesza Niemiecka została ugruntowana i funkcjonowała na podstawię fundamentów ewolucjonizmu darwinowskiego, ateizmu państwowego z ewentualną domieszką zainteresowania w niektórych kręgach okultyzmem co uformowało w krótkim czasie zbrodniczy naród odpowiedzialny za wywołanie II wojny światowej 1 września 1939 roku atakiem na II Rzeczpospolitą Polskę. Podobny fundament posiadał drugi konkurencyjny zbrodniczy reżim komunistyczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oparty na państwowych ateizmie komunistycznym normowanym przez darwinowską teorię ewolucji. Te samo postawy zaadoptowała również zbrodnicza ateistyczna Japonia.

Świat w początkach 20 wieku, w szczególności Europa, stawała się coraz bardziej świecka i wroga względem chrześcijaństwa, przyjmując jako fundament ateizacji ewolucjonizm darwinowski będący usprawiedliwieniem ateizmu.

Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker

Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker

W erze prowadzącej Niemcy do III Rzeszy, Niemcy i reszta Europy charakteryzowały się narastającą wrogością do chrześcijaństwa. Zamiast tego, Europa była zakochana w Darwiniźmie i Komuniźmie: Karol Marks i Karol Darwin przejęli serca i umysły ludzkie. (...) Bóg stał się niepotrzebny; człowiek był samo uczyniony, przetrwanie najlepiej przystosowanych było preferowaną metodą ulepszania rasy ludzkiej dostarczoną przez jedynego istniejącego boga który wciąż istnieje - naturę.

- Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker, strona 2

Ponad 100,000 Niemców oficjalnie porzuciło wyznawaną przez siebie wiarę pomiędzy 1908 a 1914 rokiem. Następni opuszczali chrześcijaństwo każdego roku po I wojnie światowej, i wielu tych którzy pozostali chrześcijanami, pozostało nimi jedynie z nazwy.

- Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker, strona 4

Minister Religii w III Rzeszy zajął stanowisko: "Apostolskie wyznanie wiary nie jest dłużej stanowiskiem chrześcijaństwa. Powstał nowy autorytet odnośnie tego czym Chrystus i Chrześcijaństwo jest naprawdę. Tym nowym autorytetem jest Adolf Hitler."

- Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker, strona 4

Od pierwszego roku po dojściu do władzy naziści ograniczyli edukację katolicką i inne organizacje religijne, podczas gdy tajna policja aresztowała protestanckich pastorów i brutalnie zastraszyła chrześcijan.

- Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker, 34-35

Następnego roku, "World Baptist Congress" opłakiwał i potępiał jako pogwałcenie prawa Bożego, Ojca niebieskiego, wszystkie rasowe animozje i każdą formę opresji lub niesprawiedliwej dyskryminacji przeciwko Żydom.

- Swastyka przeciwko krzyżowi, Bruce Walker, Strona 78

Darwinizm w II Rzeszy Niemieckiej i jego rola w I Wojnie Światowej[]

Środowisko intelektualne pod wpływem prac Darwina bardzo silnie przyjeło Ewolucjonizm i oparło na nim cały fumdament naukowy pod ideologie 20 wieku prowadzącą do I Wojny Światowej i ukształtowania naziźmu w Niemczech.

"W przyszłości niezbyt odległej, gdy liczyć wieki, cywilizowane rasy człowieka z pewnością dokonają eksterminacji i zastąpią dzikie rasy na całym świecie"

- Karol Darwin , The Descent of Man , rodział 3 , World Book Encyklopedia , 1952 , strona 336

Gustav Jäger

Gustav Jäger

Wojna zniszczenia... to naturalne prawo, bez niego świart organiczny, nie mógłby kontynuować w ogóle swojego istnienia.

- Niemiecki zoolog Gustaw Jager, 1870 rok

Tak jak w naturze, walka o istnienie jest poruszającą zasadą ewolucji i perfekcji... więc także w historii świata destrukcja słabszych narodów przez silniejsze jest postulatem postępu.

- Niemiecki Etchnolog Friedrich Hellwald, 1875 rok

Według teorii Darwina, wojny były zawsze najważniejszej wagi dla ogólnego postępu ludzkiego gatunku... fizycznie słabsi, mniej inteligentni, niżsi moralnie, muszą ustąpić miejsca silniejszym.

- Niemiecki biolog Henrich Ziegler, 1893 rok

Advertisement