Benio123o pl Wiki
Advertisement
Augustyn z Hippony

Augustyn z Hippony

Augutyn z Hippony (354-430 rok) - Doktor, filozof, teolog i ojciec Kościoła Rzymsko Katolickiego, autor herezji teologii zastąpienia przeciwstawiającej się pre-mileniaryzmowi, która została przyjęta przez katolicyzm. Święty rzymski, prawosławny, na jego pismach budował i czerpał Jan Kalwin oraz Marcin Luter, platonista. Pomimo bycia prekursorem katolicyzmu, odrzucił on fundamentalną wiarę w katolicką interpretację Piotra jako skały, przyjmując że Chrystus mówiąc o skalę wskazywał na siebie a nie na Piotra. Sakramentalista.

Prekursor i twórca formy predestynacji którą Kalwinizm przyjął i zmodernizował do swojej wersji kalwińskiej predestynacji. Uznawał fakt kulistości ziemi udowodniony przez Greków, ale uznawał że półkola południowa ziemi jest niezamieszkana a Adam i Ewa pochodzą z północnej półkuli ziemskiej.

Twórca doktryny używania przemocy przez kościół celem nawracania niewierzących na chrześcijaństwo; popierał i namawiał do używania przemocy przeciwko tym których uznawał za heretyków. Doktrynę używania przemocy celem nawracania Augustyn opierał na tym że w drodze Pawła do Damaszku Bóg zrzucił go z konia na ziemie.

Wierzył że chrzest wodny i eucharystia są konieczne dla odpuszczenia grzechów i że bez nich nie można być zbawionym, sam chrzest natomiast uznawał w wieku niemowlęcym. Uznawał że dla zbawienia chrześcijan konieczne jest dawanie jałmużny. Przyjmował dualizm zaczerpnięty z gnostycyzmu. Wierzył że Maria była wieczną bezgrzeszną dziewicą. Wierzył w zasadność praktyki modlitwy do zmarłych. Twórca doktryny widzialnego i niewidzialnego kościoła.

Augustyn stworzył swój własny dyspensacjonalistyczny podział okresów historii wiary.

"Boska instytucja ofiary była stosowana w poprzedniej dyspensie, ale nie jest stosowana teraz, (Bóg) niezmienny stwórca niezmiennych rzeczy przystosował dyspensacje do każdego wieku zmieniając etykę bez żadnej zmiany w samym sobie. Ten podział sakramentów starego testamentu od tych dla nowego, został przewidziany przez głosy proroków, wszystkie te rzeczy które ustalił w ich różnorodności do kilku epok. To co było prawomocnie wyznaczone dla jednej epoki może być prawomocnie zmienione. Przemiana oznacza przemianę na świecie, a nie plan tego który uczynił zmianę."

- List Augustyna z Hippony CXXXVII, Biblioteka Ojców Niceiskich, Philip Schaff, tom 1, strona 482-483

Chrystus jako Skała, Mateusza 16:18

Gdyż petra nie pochodzi od Piotra, ale Piotr z petra; tak samo jak Chrystus nie jest tak nazwany od Chrześcijan, ale Chrześcijanie od Chrystusa. W tej samej relacji Pan powiedział "Na tej skale zbuduje Mój kościół", ponieważ Piotr powiedział "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego." Zatem na tej skale, Powiedział, którą wyznałeś, zbuduje kościół mój. Gdyż skałą był Chrystus; i na tym fundamencie zbudowany był sam Piotr. Bo żadnego innego fundamentu nie może położyć żaden człowiek niż tego który jest położony, a którym jest Chrystus Jezus.

- Augustyn z Hippony, Traktat CXXIV, 416 rok

W książce tej napisałem o Apostole Piotrze: „Na nim jako skale kościół został zbudowany” … Lecz wiem, iż w późniejszym czasie, wyjaśniałem, iż co Pan powiedział: „Tyś jest Piotr, a na tej skale zbuduję swój Kościół” powinno być rozumiane jako budowanie na Tym którego Piotr wyznał mówiąc: „Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego”, i tak Piotr nazwany od skały reprezentował osobę należącą do kościoła, która jest zbudowana na tej skale, i otrzymał „klucze królestwa Niebios” Jak zostało mu powiedziane „Tyś jest Piotr, a nie tyś jest Skała”, Ale skałą był Chrystus, od którego jak cały Kościół wyznaje, Szymon został nazwany Piotrem. Lecz niech czytelnik zadecyduje, która z tych interpretacji jest bardziej prawdopodobna

- The Fathers of the Church (Washington D.C., Catholic University, 1968 rok), Saint Augustine, The Retractations (Unieważnienia) Chapter 20.1

Skałą zaś był Chrystus, którego wyznał Szymon zwany Piotrem, jak to zresztą cały Kościół wyznaje.

– Augustyn z Hippony, Sprostowania 1.20.1, Migne PL32: 617- 618

Advertisement