Benio123o pl Wiki
Advertisement

Autonomiczna Republika Góry Athos znajduje się na terenie Grecji, jest zamieszkiwana wyłącznie przez mnichów prawosławnych. W 2011 roku republika liczyła 1811 mieszkańców. Jest to centrum pielgrzymek prawosławnych społeczności i turystów. Zajmowane jest tam stanowisko anty ekumenicznego prawosławia wśród klasztorów, z których jeden przyjął dewizę "Prawosławie albo śmierć."

Społeczności te zostały przez Patriarchat Konstantynopola Ekskomunikowane, lecz nie opuściły klasztorów.

Paisjusz - Arsenios Eznepidis, 1924-1994 był najbardziej wpływowym mnichem Góry Athons, który zwalczał on protestantyzm w pobliskich wioskach, namawiając ludzi by ci nie wstępowali do protestanckich kościołów. W 2015 roku Konstantypol ogłosił Paisjusza świętym.

Advertisement