Benio123o pl Wiki
Advertisement

Bóg objawił się w ciele – Mike Schreib, Napisy PL

Odwróćcie jeżeli macie wolę do Filipian 2:5-8

Filipian 2:5-8, nie wiem jak długo dziś to zajmie, prawdopodobnie nie będzie to dłuższe kazanie ale będzie bardzo pomocne.

Biblia mówi: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,

Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

Kilka tygodni temu chciałem skupić się na osobie Jezusa Chrystusa nieco bardziej bliżej, czasami zostajemy zepchnięci w tym co robimy w słabości w słabość. Rozważamy Jego pełne Bóstwo zanim niebo i ziemia zostały stworzone

I dyskutowaliśmy o fizycznych narodzinach w Betlejem gdy wkroczył w czas i przestrzeń. Bóg objawił się w biblii w trzech osobach które stanowią jednego Boga, to co biblia nazywa Bóstwem: Ojciec, Syn i Duch Święty.

To co świat zna jako Trójca. Ale dlaczego było konieczne dla Boga w Duchowej formie by przyjął ludzkie ciało? To jest to co chce dziś zbadać, nazwałem to „Bóg objawił się w ciele”

Bóg został objawiony w ciele, 1 Tymoteusza 3:16 mówi: A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały (UBG)

Wszystkie współczesne wersje przepisały to inaczej; nie mówią już dłużej „Bóg objawił się w ciele” ale raczej „Ten, który objawił się w ciele” bez powiedzenia wam tego kto w ogóle został objawiony

Zyskują ludzi którzy twierdzą że są chrześcijanami, w gotowości do przyjęcia oszusta, człowiek o imieniu Paul Henry Spaak – SPAAK, był raz premierem małego kraju o nazwie Belgia

Belgia leży wzdłuż na wschód od angielskiego kanału Wielkiej Brytanii i jest to mały kraj otoczony dookoła przez Niderlandy i inny mały kraj zwany Luksemburgiem, Niemcami i Francją od południa.

Ale pan Spaak (Paul-Henri Spaak) nie był jedynie premierem Belgii, był także jednym z pierwszych założycieli Unii Europejskiej z której właśnie Wielka Brytania wygłosowała by wyjść poprzez Brexit (2020 rok)

I powiedział to: „Nie chcemy innego komitetu, już mamy ich zbyt wiele. To czego chcemy to człowiek o znaczącej posturze w wierności wszystkim ludziom, który podźwignął by nas z ekonomicznego bagna w którym toniemy”

„Ześlijcie nam takiego człowieka – Boga czy diabła a my go przyjmiemy”.

Pamiętam mojego ojca cytującego pana Spakksa z tego pulpitu, 40 lat temu gdy on był tutaj pastorem. Widzicie, biblijnie wierzący zawsze byli przed zakrętem – wiemy co przychodzi na świat. I oczywiście technologia zmierza coraz gwałtowniej w tym kierunku.

Było to oczywiście powiedziane przed dniami internatu, przed dniami komputerów osobistych czy smart fonów czy czegokolwiek czym dziś się komunikujemy.

Wasza biblia króla Jakuba nazywa Jezusa Chrystusa jasną gwiazdą poranną – Objawienie 22:16 a także Liczb 24:17.

New International Version (Niv) i English Standard Version (ESV) i inne nowe tłumaczenia, odnoszą się do szatana jako jutrzenki – Izajasza 14:12, miałem posługującego przyjaciela którego poznałem przez moją tygodniową pracę

I powiedział mi kilka lat temu „czy ty wciąż jesteś zawieszony na biblii KJV?” Ja powiedziałem „A czy ty wciąż czekasz na pozytywny wynik NIV?”

Zaśmiał się ale nie myślcie że to docenił, szatan ostatecznie objawi się w ciele i zwiedzie świat. Dlaczego było konieczne dla Jezusa Chrystusa by przyjąć ludzką formę? Napominałem o odpowiedzi na to ostatnim razem gdy powiedziałem:

Gdy wzywasz Boga na pomoc, gdy mierzysz się z problemem i chcesz by Bóg coś z tym zrobił, Bóg nie mógłby ci powiedzieć „rozumiem” lub „wiem przez co przechodzisz” jeżeli On nigdy przez nic z tego nie przeszedł.

Ale przez osobę Pana Jezusa Chrystusa, Bóg może powiedzieć „rozumiem”, może powiedzieć „wiem co to znaczy być głodnym, wiem co to znaczy być spragnionym, wiem jak to jest gdy jest zimno, wiem jak to jest być obgadywanym”

„Wiem jak to jest gdy jest się obmawianym, wiem co to znaczy być wyszydzany i wyśmiewany, wiem co to znaczy stracić ukochanego i znać smutek, wiem co to znaczy być odrzuconym przez własną rodzinę, opuszczonym przez najbliższych przyjaciół.”

Więc teraz Bóg rozumie smutek i rozczarowania które przychodzą w ludzkim życiu ponieważ On sam także w nich był. Teraz, wstępnie Bóstwo było w pełni w duchowej formie, biblia mówi że Bóg jest Duchem, ci którzy go wielbią muszą wielbić go w duchu i w prawdzie – Jana 4:24

Duch Święty – cóż, On jest samo się wyjaśniający ale Pan Jezus Chrystus także był Duchem w pewnym czasie, werset 6-ty mówi: (Filipian 2:6) Który chociaż był w postaci Bożej – czas przeszły - nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,

Jezus Chrystus nie bluźnił gdy powiedział „Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy” - Jana 10:30. Modlił się nawet: A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. - Jana 17:5

Ale w żłobie w Betlejem Bóg został objawiony w ciele – przyszedł na świat w ludzkiej formie. Prorok Izajasz wydawał się mówić o Chrystusie, lub jako o Jezusie w Bóstwie w Izajasza 6:8-9 czytamy to:

Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie!

A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie!

I wiemy że mówił to w miejscu osoby Chrystusa ponieważ potem Chrystus powie: Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. - Mateusza 13:13

Ale całe Bóstwo było raz w duchowej formie, ale poza przyjściem na świat i identyfikacją z życiem ludzkim, z jakiego innego powodu Bóg został objawiony w ciele? Bóg został Objawiony w ciele po pierwsze co – z powodu twojego grzechu

Bóg umieścił mężczyznę i kobietę w ogrodzie Eden z jedną restrykcją: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. - Rodzaju 2:17

Wąż przystąpił do kobiety i powiedział: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? - Rodzaju 3:1

Pierwszy raz gdy przemawia w biblii, kwestionuje Słowo Boże, to nas wiele o nim poucza i o jego charakterze, Chrystus powiedział w Jana 8:44 że był kłamcom i ojcem kłamstwa.

Chciał uspokoić kobietę że będzie w wszystko w porządku. Rodzaju 3:4-5: Na pewno nie umrzecie, Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

Werset 6-ty mówi nam: A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Uwierzyła ofercie szatana. „To było dobre do jedzenia”, prawdopodobnie tak. „i miłe dla oczu”, z pewnością tak. „I godne pożądania dla zdobycia mądrości” - to wmówiła sobie sama – ludzie mogą racjonalizować i usprawiedliwiać każdą decyzję jaką chcą podjąć.

I razem, zamiast słuchać Boga, posłuchali się diabła, słuchali diabła. Ich akt grzechu przeciwko Bogu przyniósł Jego sąd na cały rodzaj ludzki po nich, tak jak przez grzech jednego człowieka grzech wszedł na świat a przez grzech śmierć, tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli – Rzymian 5:12

Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka – Adama - wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia – Rzymian 5:19

Grzech ujawnił w człowieku nieposłuszną naturę która kosztowała raj, kosztowało go to raj do którego stara się wrócić od zawsze.

Ci którzy nie mają żadnej prawdziwej wiary w Boga, którzy pewnie deklarują brak wiary w Pana Jezusa Chrystusa, pokładają całą swoją nadzieje i ich pragnienia w tym świecie i tym życiu i w tym środowisku i wśród tych okoliczności i w tym istnieniu tutaj

Ponieważ to jest wszystko co oni mają. I pracują pracować jak to tylko możliwe, nosić tyle ubrać jak to tylko możliwe, robić tyle co muszą i sprawić sobie dla nich perfekcyjne życie dla nich samych, wśród zapędów politycznych

Myśląc że to rozwiąże dylemat. Nie może ustawodawczo nadać ludzkich pragnień. Nie możecie poddać socjalizacji ludzkiego interesu w konkurencji. Każdy rodzic próbuje osiągnąć trochę więcej o ile mogą, niż uczynili ich rodzice.

I tak dalej i dalej, każde pokolenie myśli w ten sposób, jest to jak ludzie którzy uskarżają się na muzykę rockową ich dzieci i ktoś powie „każde pokolenie myślało tak samo o muzyce ich dzieci”

Czy jest możliwe że każde pokolenie miało rację? Może następował spadek, już od czasów ogrodu?

Ale Bóg przeklął ziemie z powodu grzechu człowieka który zatruł wszystko. I coś musiało być z tym zrobione, ale Bóg objawił się w ciele z powodu grzechu, biblia mówi że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej – Rzymian 3:23

Po drugie, Bóg objawił się w ciele ponieważ ofiary ze zwierząt były tylko tymczasowe, po ich grzechu i nieposłuszeństwie, biblia mówi: I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. - Rodzaju 3:21

Zwierzęta musiały zostać zabite by zapewnić te skóry co jest wielkim zwiastunem śmierci Jezusa Chrystusa, która nadejdzie pewnego dnia. Czytamy Objawienie 13:8: Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej – bestii, antychrystowi -pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

Zwierzę, baranek zabity by zapewnić skóry dla Adama i Ewy był zapowiedzią dla ostatecznej śmierci Jezusa Chrystusa. To śmierć która pokrywa ich winę w zastępstwie za nich, to skóra okrywająca ich nagość, ale nie wystarczało to by sprowadzić ich z powrotem do ogrodu.

Nie odwróciło to także przekleństwa które wypowiedział Bóg na ziemię z powodu ich grzechu, nie mogło to oczyścić ich z grzechu lub z ich zapisu grzechów, ale przelanie krwi było aktywnym posłuszeństwem wymaganym za każde kolejne grzechy w przyszłości.

Życie ciała jest w jego krwi. Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. - Kapłańska 17:11

Bóg dał człowiekowi autorytet and zwierzętami, Bóg powiedział im w Rodzaju 1:28: i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!

Jeżeli życie ciała jest w jego krwi, to grzech, wina i śmierć ciała także będą związane z krwią. Zwierzęta nigdy nie były równe człowiekowi, w wartości. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. - I Koryntian 15:39

Zabicie zwierzęta jako zapłata za twoje grzechy były aktywnym posłuszeństwem wobec Boga. Stanowiło cię to sprawiedliwym jeżeli byłeś wierny w tym by to robić. Mojżesz powiedział Izraelitom: I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu – Powtórzonego Prawa 6:24

Biblia mówi o rodzicach Jana Chrzciciela, Zachariaszu i Elżbiecie, zanim Jan Chrzciciel się narodził wciąż żyjąc w czasach Starego Testamentu – byli oboje sprawiedliwi przed Bogiem.

Jak? Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich.

Zabijanie zwierząt jako zaplata za twoje grzechy była aktem posłuszeństwa ale w większym obrazie przed Bogiem Izajasz napisał: My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; - Izajasza 64:6

Prawa, przykazania i ofiary ze zwierząt nie mogły trwale oczyścić waszych imion. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. - Hebrajczyków 10:4

Bóg został objawiony w ciele ponieważ ofiary zwierzęce były tylko tymczasowe i to prowadzi mnie do mojego ostatniego punktu numer trzy: Bóg objawił się w ciele ponieważ tylko trwała ofiara może być tylko trwała ofiara

Ponieważ krew zwierząt nie mogła wymazać grzechu, tego czego potrzebowaliśmy to ofiara która jest nie tylko równa w wartości ale i większa w wartości. Tak aby zakryć wszystkie grzechy; przeszłe, obecne i przyszłe – jeżeli to konieczne i istotnie jest to konieczne.

Jan napisał do wierzących „jeżeli my” - chrześcijanie - „wyznajemy swoje grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy przebaczając nam nasze grzechy i oczyszcza nas ze wszelkiej nieprawości” - I Jana 1:9

Więc tak, musiało to być wystarczające dla pokrycia naszych przeszłych, obecnych ale także tych którzy przyjdą w przyszłości. Tak jak Izajasz mówiący w imieniu Jezusa, tak też autor Hebrajczyków mówi podobnie że:

Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy.

To Bóg Ojciec.

Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. - Hebrajczyków 10:5-7

Biblia mówi: Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, - Galacjan 4:4

Jan Chrzciciel widział jak Jezus nadchodzi i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” - Jana 1:29

Jego ofiara zrobi to czego nie może zrobić ofiara ze zwierząt. Śmierć Jezusa Chrystusa – Boga objawionego w ciele nie przyszła jako zaskoczenie z Jezusem Chrystusem, była częścią planu Bożego począwszy od upadku rodzaju ludzkiego.

Więc Dzieje 2:23 stwierdza: Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili;

Bezbożni uczynili Chrystusowi tylko to co Bóg zaplanował od samego początku – Jego śmierć na krzyżu, przelanie krwi, było zapłatą za twoją winę, za twój grzech, konsekwencje twojego grzechu które są skutkiem z faktu twojego grzechu.

Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.

Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was - I Piotra 1:18-20

Skoro wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, żadna inna osoba nie mogła zająć twojego miejsca i przyjąć sąd za twoje grzechy w twoim zastępstwie, ponieważ on lub ona ma już swoje własne grzechy o które musi się martwić.

Potrzebujecie ofiary która jest wolna od jakiejkolwiek skazy i tak Jezus Chrystus przyszedł na świat, Bóg objawiony w ciele, już mówiliśmy o Jego przyjściu prze które mógł chodzić z ludźmi, żyć pośród ludzi, identyfikować się z ludźmi, wiedzieć przez co przechodzi człowiek

A mimo to nigdy nie popełniając grzechu, On nie posiadał nic co musiało by być przebaczone. Żadnego grzechu który potrzebowałby przebaczenia, żadnego grzechu który potrzebowałby ukarania, żadnego grzechu który potrzebowałby ofiary w świątyni

Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego – Chrystusa - dotknął karą za winę nas wszystkich. - Izajasza 53:6

Biblia mówi o Jezusie Chrystusie: On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; - I Piotra 2:22

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych – I Piotra 3:18

I Hebrajczyków 4:15 mówi: Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

Trudno jest nam pojąć istotę która żyła jak człowiek w każdym sensie tego słowa a mimo to bez grzechu zarówno w czynie jak i myślach.

A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, - Hebrajczyków 10:11-12

Jeżeli Chrystus mógłby być ofiarowany ponownie lub Chrystus potrzebowałby tego by być ofiarowany ponownie za grzechy, wtedy Jego śmierć była większa, nie była efektywniejsza niż ofiara ze zwierząt w świątyni, zwierząt w przybytku które musiały być powtarzane znowu i znowu.

Zwrócicie uwagę na końcowy tekst tego poranka, Filipian 2:9-11: Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Bóg w Jezusie Chrystusie został objawiony w ciele, jestem bardzo wdzięczny że został i że Mu zaufałem.

Advertisement