Benio123o pl Wiki
Advertisement

Islamski Koran podaje skrajni

Błędy w Koranie o Marii matce Jezusa i Miriam siostrze Arona jako jednej i tej samej osobie

Błędy w Koranie o Marii matce Jezusa i Miriam siostrze Arona jako jednej i tej samej osobie

Pytania_do_muzłuman_-_James_Jacob_Prasch,_Napisy_PL-0

Pytania do muzłuman - James Jacob Prasch, Napisy PL-0

e fałszywe wypaczenie, uznając że dwie osoby dzielące przerwa 1300 lat; Mari - cielesnej matki Pana Jezusa Chrystusa oraz Miriam - siostry Mojżesza, za jedną i tę samą osobę, podczas opisu Mari - matki Jezusa w Koranie.

O Marii matce Jezusa Koran w Surze 19:28-29 błędnie stwierdza że jest siostrą Arona, którą w rzeczywistości była Miriam siostra Mojżesza oraz w Surze 66:13 że była córką Imrana, co jest arabską wersją imienia ojca siostry Mojżesza Amrama. W Surze 3:36-37 Koran stwierdza że Ojcem Marii która urodziła Jezusa, był ojciec Mojżesza, Arona i Miriam - Amram. Błędy te są krytyczne i zaprzeczają prawdziwości Koranu.

Advertisement