Benio123o pl Wiki
Advertisement

"Nie widzimy żadnych powodów dla zmiany liczb ani nie moglibyśmy ich zmienić gdybyśmy mogli. Są, jak wierzymy, datami Bożymi, nie naszymi. Ale miejsce w pamięci że koniec 1914 nie jest datą początku, ale końcem czasu utrapienia. Nie widzimy żadnego powodu dla zmiany naszej opinii wyrażanej w poglądzie prezentowanym w Strażnicy 15 stycznia, 92-tego roku. Zalecamy przeczytać ją ponownie."

- Charles Taze Russel, Strażnica, 15 czerwca 1894 rok, sekcja "Can it be delayed until 1914?"

Bitwa Wielkiego Boga Wszechmogącego (Objawienie 16:14) zakończy się 1914-stego roku po Chrystusie w raz z całkowitym obaleniem obecnych rządów, jest to już rozpoczęte.

- Charles Taze Russel, Millenial Dawn, 1891 rok, strona 101

Bitwa wielkiego dnia Boga wszechmogącego (Objawienie 16:14), która zakończy się w 1914 roku po Chrystusie.

- Charles Taze Russel, Studies in the Scriptures, 1910 rok

„Prawdziwie żył pośród nas w tych dniach ostatnich Prorok Pana; i mimo że teraz odszedł z ludzkiego wzroku, jego praca pozostała jako wytrwały świadek jego mądrości i jego wierności!”

- Strażnica 1 czerwca 1917 rok, "the handwriting in the wall", strona 163Podczas gdy prawdą jest że biała rasa wykazuje pewne cechy wyższości nad każdą inną (...) Sekret większej inteligencji i uzdolnienia rasy Kaukaskiej bez wątpienia w głównej mierze jest przypisana do mieszania się krwi między jej różnymi gałęziami;”

- Strażnica, 15 lipca 1902 rok, strona 216
" Wszystkie tego rodzaju konekcje spraiwają , że uważam , iż towarzystwo Strażnica jest kontrolowane skrycie przez siły zewnętrzne "

- Fritz Springmeier , Wywiad Radiowy w 1994 roku

" Gdy zdamy sobie sprawę z tego , że Hitler miał w planach ustanowienie Świadków Jehowy religią podbitej Rusi . Wielu nie zdaje sobie sprawy że Naziści internowali Świadków Jehowy w ukrytym celu . Himmler miał osiedlić ich w podbitej Rosji . Himmler zamierzał przemienić Rosję w naród jednej wiary - Świadków Jehowy , Niesamowite ! . "

- Fritz Springmeier , Wywiad Radiowy w 1994 roku

Heinrich Himmler

Heinrich Himmler

" Ostatnio pewne przeżycia i spostrzeżenia skłoniły mnie do pewnych rozważań i naszkicowania planów, o których chciałbym Pana poinformować. Rzecz dotyczy Badaczy Pisma Świętego (...) W jaki sposób będziemy rządzić Rosją i ją pacyfikować gdy (...) ponownie podbijemy rozległe połacie ziemi rosyjskiej? (...) Należałoby popierać wszelkie religie i sekty pacyfistyczne (...), a zwłaszcza Badaczy Pisma Świętego. Są oni znani z niesłychanie korzystnych dla nas zalet: Pomijając fakt, iż nie chcą pełnić służby wojskowej . "

- Heinrich Himmler, List do szefa gestapo Ernsta Kaltenbrunnera

Zarówno Masoni C.T Russel jak i Jospeh Smith , byli zaangażowani w Egiptologie . Sam Russel był członkiem katolickiego zakonu templariuszy , tenże symbol widnieje na pirmadzie którą ucznono jego śmierć . Mimo że Russel głosił gloryfikalną date w 1914 roku , nabył on za życia własny osobisty cmentarz w Rosemont United Cementery w Pittsburth w stanie Pensylwania .

Joseph F

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin RutherfordStrażnica a Masoni - Fritz Springmeier

Strażnica a Masoni - Fritz Springmeier


Daty przepowiedni Świadków Jehowy ( Wszystkie były Fałszywe i nie spełniły się ) :

1874 - Przyjście Jezusa ( Początek jego duchowej obecności na świecie )

1878 - Miało być Zmartwychwstanie ( Później nauczali że było , lecz niewidoczne )

1881 - Zakończenie czasu łaski dla niewierzących

1914 - Armagedon ( Koniec Świata )

1915 - Abracham , Izaak i Jakub mieli zmarchwystać

1918 - Chrześcijaństwo i jego kościoły miały zostać Unicestwione

1920 - Miały zniknąć Republiki ( Nie znikły )

1925 - Założenie Królestwa Bożego ( Po 1925 wierni mieli możliwość zadzwonienia do Abrahama zamieszkała w Jerozolimie by odzyskać swych zmarchwystałych bliskich )

1950 - Ukazuje się wydanie Biblii w przekładzie nowego świata

1975 - Koniec Świata ...

Advertisement