Benio123o pl Wiki
Advertisement

" Baptyści [gr. baptizó ‘zanurzam’],radykalny nurt w protestantyzmie powstały w Anglii na pocz. XVII w. pod wpływem ideologii anabaptystów, zwłaszcza mennonitów; baptyści przyjmują nowotestamentowy wzorzec Kościoła jako społeczności świętych i dlatego uznają tylko świadome (po ukończeniu 14. roku życia) przyłączanie się do Kościoła przez pokutę i chrzest (zanurzenie w wodzie); jako jedyny autorytet w sprawach wiary i obyczajów przyjmują Biblię; wierzą w Trójcę Świętą, w nieśmiertelność duszy, powszechne zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny; są zwolennikami całkowitego oddzielenia Kościoła od państwa; obecnie Świat. Związek Baptystów zrzesza ponad 50 mln wyznawców skupionych w autonomicznych Kościołach krajowych, gł. w USA, Indiach, Birmie, Brazylii, Rosji, Ukrainie, Demokr. Rep. Konga i in. krajach Afryki; w Polsce ok. 6200 osób. "

- Encyklopedia PWN, "Baptyści"

John Bunyan

John Franklyn Norris

John Richard Rice

Mordecai Ham

D.M Canright

William Carey

Clarence Larkin

Peter Sturges Ruckman

Billy Graham

Advertisement