Benio123o pl Wiki
Advertisement
Bazyli Wielki

Bazyli Wielki (330–379 rok) - Biskup Cezarei. Kreacjonista. Wyznawca usprawiedliwienia tylko, "wyłącznie" przez wiarę. Trynitarianin. Potępił "własną sprawiedliwość". Uznawał że Maria nie była bezgrzeszna; doznała zwątpienia w Chrystusa.

Kreacjonizm:

I rzekł Bóg: Niech na sklepieniu nieba zaczną świecić światła na ziemi i oddzielą dzień od nocy”. Niebo i ziemia były pierwsze; po nich zostało stworzone światło; dzień został odróżniony od nocy, potem pojawił się firmament i suchy element. Woda została zgromadzona w przypisanym do niej zbiorniku, ziemia ukazała swoje wytwory, spowodowało to kiełkowanie wielu rodzajów ziół i wszelkiego rodzaju roślin.”

Jednak słońce i księżyc jeszcze nie istniały, aby ci, którzy żyją w nieświadomości Boga, nie uważali słońca za źródło i ojca światła, ani za stwórcę wszystkiego, co wyrasta z ziemi. Dlatego był dzień czwarty, a potem Bóg powiedział: „Niech staną się światła na firmamencie nieba

- Bazyli Wielki (329-379 rok) , Hexaemeron, Homilia 6:2, https://www.newadvent.org/fathers/32016.htm

Dla mnie trwa to trawa; roślina, ryba, dzika bestia, domowe zwierzę – biorę to wszystkie dosłownie. Gdyż nie wstydzę się ewangelii."

- Bazyli Wielki (329-379 rok), Homilia 9:1

Usprawiedliwienie z przypisanej sprawiedliwości wyłącznie przez wiarę w Chrystusa:

Mówi bowiem Apostoł: Kto się chlubi, niech w Panu się chlubi, to znaczy, Chrystus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: KTO SIĘ CHLUBI, W PANU SIĘ CHLUBIŁ (1 Kor 1:31). Tak właśnie wygląda pełna i doskonała chluba w Bogu, kiedy ktoś nie chlubi się z własnej sprawiedliwości, ale wie, że będąc niegodnym prawdziwej sprawiedliwości, USPRAWIEDLIWIONY ZOSTAŁ WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ W CHRYSTUSA.

- Bazyli Wielki, Homilia XX.3, De humilitate, Minge PG 31:529C

To jest prawdziwa i doskonała chluba w Bogu, kiedy człowiek nie jest wyniesiony z powodu swej własnej sprawiedliwości, lecz poznał, że brak mu prawdziwej sprawiedliwości, i może być usprawiedliwiony jedynie przez wiarę w Chrystusa. I Paweł chlubi się tym, że odrzucił swą własną sprawiedliwość i szuka sprawiedliwości która jest przez Chrystusa, sprawiedliwość która jest z Boga, przez wiarę

- Bazyli Wielki

Nie poznałeś Boga przez swą sprawiedliwość, lecz Bóg poznał ciebie z powodu Swej dobroci; nie posiadłeś Chrystusa z powodu swych cnót, lecz Chrystus posiadł ciebie poprzez Swe przyjście.

- Bazyli Wielki

Jedność Ojca z Synem, Boskość Chrystusa:

Tak jak nasi Ojcowie głosili, tak teraz i my oznajmiamy, że chwała Ojca i Syna jest wspólna; dlatego też oddajemy cześć Ojcu wraz z Synem. Jednakże nie spoczywamy na tym, tylko dlatego, że taka jest tradycja Ojców, ale ważne jest to, iż Ojcowie postępowali zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego, przytaczając świadectwa, które kilka zdań wcześniej sam zademonstrowałem i wyłożyłem przed wami. Albowiem jak blask zawsze powiązany jest z chwałą, obraz z archetypem, tak Syn zawsze i wszędzie wraz z Ojcem (2 Kor 4:4).

- Bazyli Wielki, De Spiritu Sancto 7

Grzech zwątpienia Maryi:

Pan był zobowiązany zakosztować śmierci za każdego człowieka — stać się przebłaganiem dla świata i usprawiedliwić wszystkich ludzi własną krwią. Nawet ty sama, która z góry zostałaś pouczona o tym, co dotyczy Pana, doznasz wątpliwości. To jest miecz.

- Bazyli Wielki, list 260, 9, Bazyli Wielki, list 260


Advertisement