Benio123o pl Wiki
Advertisement

Bezgrzeszność Mari to doktryna utrzymywana przez kościół rzymsko katolicki oraz prawosławie, jest ona sprzeczna z kanonem pisma świętego. W ewangelii Łukasza 1:47 Maria stwierdza sama o sobie, że potrzebuje zbawiciela którym jest Bóg.

I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim

- Łukasza 1:47

Potrzeba wymogu zbawiciela jest sprzeczna z bezgrzesznością, ponieważ zbawiciel ratuje od skutków grzechu którym wedle pisma świętego zgrzeszył każdy człowiek poza Jezusem Chrystusem, dlatego Jezus jest zbawicielem. Ponieważ Bóg jest zbawicielem Mari, to jest grzeszna.

Dokonanie poświęcenia Jezusa przez Marie w Ewangelii Łukasza 2:23 dowodzi również jednocześnie grzeszności Mari ponieważ składa ona ofiarę ustaloną przez Mojżesza w księdze kapłańskiej 12:2 której celem tej ofiary jest oczyszczenie się ze stanu nieczystości po urodzeniu dziecka przez kobietę. Maria ofiarowała dwa gołębie, wedle prawa jeden gołąb oddaje się na oczyszczenie, durgiego gołębia którego Maria dała składa się na odpuszczenie.

Powiedz do Izraelitów: Jeżeli kobieta zaszła w ciążę i urodziła chłopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystości spowodowanego przez miesięczne krwawienie.

- Księga Kapłańska 12:2

Jeżeli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona.

- Księga Kapłańska 12:8

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

- Łukasza 2:21-24


Katechizm Kościoła Katolickiego Paragraf 966

Katechizm Kościoła Katolickiego Paragraf 966

Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci

- Katechizm Kościoła Katolickiego, 59


Maria, która pochodziła od Adama, umarła na skutek grzechu, Adam także umarł z powodu grzechu, a Ciało Pańskie pochodzące z Marii umarło, by zgładzić grzech.”

- Augustyn z Hippony, Doktor Kościoła, Biskup Hippony, Enarrationes in Psalmos 34 (2), 3, Minge, Patrologia Latina 36

Advertisement