Benio123o pl Wiki
Advertisement
Biblia króla jakuba

Biblia króla Jakuba

Jakub I Stuart

Jakub I Stuart

Hugh Broughton

Hugh Broughton

Biblia Króla Jakuba, King James Version - oparty na oryginalnych językach Starego i Nowego Testamentu przekład całego słowa Bożego oraz apokryfów ST na język angielski. Przekład został dokonany na polecenie króla Anglii Jakuba I Stuarta. Przekład ten stał się kluczowym przekładem biblijnym w historii Kościoła wywierając wpływ do dziś. Po raz pierwszy przekład został wydany w 1611 roku.

(There is) No cause therefore why the word translated should be denied to be the word, or forbidden to be current, notwithstanding, that some imperfections blemishes may be noted in the setting forth of it...

Nie ma zatem żadnego powodu dla którego słowo przetłumaczone powinno być nieuznane za bycie słowem, lub zakazane byciem obecnym, mimo wszystko, mogą znaleźć się pewne niedoskonałości, skazy w jej opracowaniu...

- Translators of KJV to Reader, List tłumaczy KJV do czytelnika

Zwolennicy przekładu KJV w języku angielskim reprezentują nurt anglojęzycznego "King James Only" (Ruch Tylko Jakub) który używa wyłącznie przekładu Biblii Króla Jakuba jako jedynego i doskonałego Słowa Bożego górującego ponad wszystkimi innymi przekładami anglojęzycznymi, szczególnie odrzucając i sprzeciwiając się przekładom rewizjonistycznym z rewizji z XIX wieku.

Przekład Biblii Króla Jakuba pochodzi z linii manuskryptów tekstu większościowego na którego grupę manuskryptów składa się 99% istniejących manuskryptów z których najwcześniejsze przekłady jak syryjska Peszita sięgają II wieku po Chrystusie.

Inne równie stare manuskrypty z linii tekstu większościowego to:

Vetus Latina - II-III wiek po Chrystusie

Vetus Syra - II-IV wiek po Chrystusie

Najstarszym rodzajem ze wszystkich manuskryptów są papirusy wytwarzane z trzciny. W linii KJV papirusami poświadczającymi przekład są:

Papirus Magdeleński - I-II wiek po Chrystusie

Język angielski użyty w przekładzie Króla Jakuba to poetycki język złotej ery języka angielskiego zwanej epoką szekspirowską, która cieszyła się najwyższą złożonością języka angielskiego. Z czasem przekład szybko wyparł z użycia Biblię Genewską.

Po publikacji przekład został natychmiast zaatakowany przez rzymskich katolików oraz niektórych protestantów, wśród nich szczególnie przez purytanina Hugha Broughtona który stwierdził że "wolałby być rozdarty końmi niż narzucać Biblię Króla Jakuba angielskim kościołom". Broughton był wysoce szanowany przez jezuickich nauczycieli. Mimo doktrynalnej przeciwności papiestwu jako purytanin, zaoferowano mu nawet godność kardynalską, co wskazuje na jego nie jawną współpracę z rzymskim katolicyzmem.

Sam król Jakub mimo bycia rzymskim katolikiem miał zostać zamordowany przez katolickich spiskowców planujących w spisku prochowym 5 Listopada 1605 roku wysadzić króla, parlament i Izbę lordów podczas obradowania za pomocą prochu strzelniczego, zostali jednak oni wykryci przez straże i poddani egzekucji. Spisek katolików został udaremniony.

Istnieją podejrzenia co do homoseksualizmu Jakuba I Stuarta, sam Jakub Stuart był odpowiedzialny za mordy "wiedźm" w Anglii.

Advertisement