Benio123o pl Wiki
Advertisement
Ogólny schemat chronologi biblijnej do czasów współczesnych

Ogólny schemat chronologii biblijnej do czasów współczesnych

Wykres wieku świata Clarence Larkina

Wykres wieku świata Clarence Larkina, 6000 lat oraz 1000 lat przyszłego milenium

Wykres długowieczności od Adama do Jozuego

Wykres długowieczności od Adama do Jozuego

Według biblijnych obliczeń Jamesa Usshera Adam został stworzony w 4004 roku p.n.e.

Szczegółowy schemat biblijny wieku świata od Adama do Jezusa Chrystusa.

Opozycyjne świeckie koncepcje do Biblii; ewolucjonizm uznaje wiek świata przez datowanie radiometryczne węgla 14 i skamieliny na okresy milionów lat, założenia autentyczności tych dwóch metod datowania są jednak oparte o niewiarygodny i nieprawdopodobny wymóg założenia że obiekty datowane pozostały niezmienne przez wpływ środowiska. Model ewolucjonistyczny jest niemożliwy matematycznie do istnienia na ziemi ludzkości przy założeniach miliona lat.

W kontraście, jeżeli rasa ludzka była by na ziemi przez 1 milion lat jak deklarują ewolucjoniści, nawet z bardzo niskim tempem przyrostu 0.01 % rocznie, będąca tego rezultatem populacja wynosiła by do czasów Chrystusa 2 razy 10 do 43 potęgi ludzi, to tysiąc układów słonecznych z 9-cioma planetami jak nasza, które ledwo mogły by utrzymać tak wielu ludzi w zatłoczeniu.

- Evolution Handbook, Vance Ferrell

Druga świecka metoda historycznego datowania historii jest oparta o najwcześniejszy kalendarz egipski, jako najwcześniejsze starożytne źródło, jednak nawet użycie tego źródła przy najdalszych źródłach nie może sięgać dalej do historii świata niż do 5000 lat przed Chrystusem. Pozostałe egipskie szacunki nie podające 5000 lat, podają od 3000 do nawet 1000 lat historii świata przed Chrystusem. Nawet najwcześniejsze niebiblijne źródła Egipskie nie mogą wyjść dalej niż o maksymalnie 1000 lat różnicy od biblijnego opisu.

Myślimy że pierwsza dynastia (Egiptu) nie rozpoczęła się przed rokiem 3400 i nie o wiele później niż 3200 b.c. (przed Chrystusem). Scharf jednakże, sprowadza datę do około 3000 b.c i musi być przyznane że jego argumenty są dobre, i w każdej ocenie jest bardziej prawdopodobne że data pierwszej dynastii jest późniejsza niż 3400 b.c niż raczej wcześniejsza.

- Angielski Egiptolog i historyk Henry R. H. Hall, Encyklopedia Brytanica, Tom 8, strona 37

Fryderyk Johnson, współpracownik doktora Libby cytuję ogólną korespondencje radio-karbonowego datowania znanej epoki według różnych próbek, pochodzących z grobowców, świątyń lub pałaców z historycznej przeszłości. Dobre autentyczne daty są znane jedynie do 1600 b.c w Egipskiej historii.

- Journal of near eastern studies, 29th, numer 1, 1970 rok

Advertisement