Benio123o pl Wiki
Advertisement
Billy Sunday

Billy Sunday

Wylewanie Alkoholu podczas Prohibicji w USA

Wylewanie Alkoholu podczas Prohibicji w USA

18

18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 18 Grudnia 1917 Rok

Billy Sunday podczas kazania, 1908 rok

Billy Sunday podczas kazania, 1908 rok

Billy Sunday (1862-1935) - Amerykański prezbiteriański ewangelista oraz basebalista, jeden z najbardziej wpływowych ewangelistów Stanów Zjednoczonych Ameryki w 20 wieku, słynny z powodu walki ze spaczeniem alkoholu w społeczeństwie i zamykaniem barów alkoholowych na północy stanów.

Porzucił karierę sportową baseballu na rzecz głoszenia ewangelii, radykalnie głosił przeciwko alkoholowi, w szczególności spożyciu wishy, odegrał wpływ na powstanie 18. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprowadzącej stan prohibicji trwającej od 1919 do 1933 roku. Prohibicja zakazywała sprzedarzy oraz produkcji alkoholu na terenie całego kraju.

Kazania wygłaszał w sposób eksperysjny i wyrazisty, zapożyczał w nich często termologie sportową by lepiej docierać do ludzi, zdarzało się że Sunday dla demonstracji zrywania ze starym życiem alkoholizmu niszczył reprezentujące je krzeszło podczas wygłaszania kazań. Alkhol określał "narzędziem szatana", propagował konserwatywne poglądy chrześcijańskie i polityczne sprzeciwiając się przyjmowaniu imigrantów i eugenice. Głosił kreacjonizm, wygłosił prawie 20 000 kazań, średnio 42 kazania miesięcznie.

Advertisement