Benio123o pl Wiki
Advertisement
Marek Kamiński

Biskup Zielonoświątkowy Marek Kamiński

Marek Kamiński - Lider największej frakcji pentekostalnej, to jest zielonoświątkowej w Polsce "Kościół Zielonoświątkowy" liczącej według spisu z roku 2017-stego 24 tysiące wiernych, którą pełni od 2008 roku. Wcześniej sprawował od 1990 - 2011 roku funkcje "pastora" w swoim zborze pentekostalnym.

Z wykształcenia doktor nauk teologicznych. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1983-1989 (6 lat). Jest wykładowcą wyższej szkoły teologiczno-społecznej w Warszawie. Spłodził dwóch synów ze swoją żoną - Beniamina i Noego.

Dąży do wzmocnienia i zachowania teologi charyzmatycznej. We wrześniu 2015 roku, opowiedział się za przyjmowaniem uchodźców. Promotor ekumenizmu, Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Twierdzi i naucza że przynależność i uczestnictwo w ruchu ekumenicznym jest korzystne dla każdego kościoła oraz podnosi ich prestiż.

Jest zwolennikiem ordynacji kobiet, to jest kapłaństwa i pastorostwa kobiet, ponieważ te według niego odegrały kluczowe role w tej funkcji w historii ruchu zielonoświątkowego.

"Tak. One też zapisały się w historii ruchu zielonoświątkowego w roli założycielek grup domowych, później przywódców lokalnych społeczności wierzących, a wreszcie pastorów i kaznodziejek"

- Marek Kamiński, biskup kościoła zielonoświątkowego w odpowiedzi na pytanie o ordynowanie kobiet w kościele zielonoświątkowym na funkcje urzędowe w zborach, magazyn "chrześcijanin" 2010 rok numer 1/6.

Pomimo mocno liberalnego charakteru zarządzania i poglądów, szczęśliwie opowiedział się przeciwko deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzstkowskiego.

Advertisement