Benio123o pl Wiki
Advertisement

Moriel Ministries prezentuje

Produkcję Moriel.tv

Występuje James Jacob Prasch

Czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu?

Czytając z Ewangelii świętego Mateusza rozdziału 12-stego, czym jest precyzyjnie nieprzebaczalny grzech? Co Słowo Boże ma na myśli przez „bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu”?

Kto je czyni? Kto je popełnił? Kto może je popełnić? Czy może być to uczynione dziś?

Są tacy którzy nauczają że był to grzech który został popełniony przez sanhedryn i żydowskie przywództwo w tym konkretnym czasie – ujmują w tym sedno, ale nie sedno które przyjąłbym w pełni że jest możliwe aby popełnić bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu dziś jak popełnili oni.

Ale wielu chrześcijan jest pogubiona w tym co to oznacza; znam chrześcijan którzy twierdzą że to popełnili i torturują się duchowo i umysłowo, są w emocjonalnym stanie ciągłej udręki i braku pokoju, myśląc że popełnili coś czego tak naprawdę nigdy nie zrobili.

Interesujące i widzę jak szatan używa to by doprowadzać ludzi do bliskiego szaleństwa, do punktu nieomalże klinicznego szaleństwa przez myślenie że popełnili nieprzebaczalny grzech, ale czy popełnili? Większość ludzi, większość chrześcijan nie rozumie czym to jest naprawdę.

Nie zamierzam pretendować do tego aby dać ostateczny werdykt tego czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, ale wiem co mówi Pismo o nieprzebaczalnym grzechu i jakie jest jego kontekst gdy ma miejsce.

Przejdźcie ze mną proszę do ewangelii świętego Mateusza 12:22: Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?

Żydowska metafora na Mesjasza.

A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

'A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże 'Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

'Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. 'Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.

A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.

W kontekście tego fragmentu co jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu? Religijne przywództwo wiedząc że Jezus jest od Boga, świadomie z zamierzeniem, konsekwentnie i celowo przypisali Mu działanie szatana w tym co Bóg robił przez Ducha Świętego, przez Pana Jezusa.

Zrozummy to; istnieje teologiczny termin „kenoza” - Jezus był Bogiem który stał się człowiekiem, ale nigdy nie przestał być Bogiem. Zachował swoje Bóstwo, jednakże uniżył samego siebie z przywileju swojego Bóstwa – nigdy nie użył swojej boskiej mocy, jak jest nam powiedziane w Filipian rozdziale 2-gim: przyjął postać sługi, podobnego nam, aby identyfikować się z upadłym człowiekiem aby zbawić upadłych ludzi, mimo że w nim samym nie było żadnego grzechu.

Jezus mógł chodzić po wodzie bo był Bogiem, mógł nakarmić 5 tysięcy ponieważ był Bogiem, mógł wzbudzić się z martwych ponieważ był Bogiem ale tego nie zrobił – robił tylko to co Jego Ojciec robił przez Niego przez Ducha.

Tak samo wszystko co my robimy w służbie dla Pana może być spełnione tylko przez moc Ducha Świętego, szatan starał się kusić Jezusa aby użył swojej boskich mocy bez zgodności z Ojcem, ale Jezus tego nie zrobił, nie zmieniłby kamieni w rzeczywisty jadalny chleb; nigdy nie używał swojej boskiej mocy a robił to przez Ducha.

To co mówiło publicznie religijne przywództwo było tym że gdy Jezus uzdrawiał, w tym przypadku mężczyznę który był głuchy i ślepy, że to szatan był tym który to robił, że demon został wyrzucony przez szatana, ma to cały nadmiar znaczeń odnośnie demonologi i działania szatana.

Naszym skupieniem jest zrozumienie co znaczyło to odnośnie bluźnienia przeciwko Duchowi; wzięcie czegoś o czym wie się że jest od Boga, z Bożego Ducha, dokonanego przez moc Ducha Świętego i konsekwentnie i celowo przypisać to mocy szatana po to odwieść ludzi Jezusa i wiary w Jezusa – to jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu.

Gdy przypisujesz szatanowi to o czym wiesz że jest od Boga, gdy przypisujesz to do demonicznych, ducha szatana to co jest z Ducha Świętego, celowo po to aby odwieść innych od Chrystusa, to jest odwrotny chrzest w Duchu – bluźnierstwo Duchowi.

Możemy myśleć o bluźnierstwie Duchowi jako odwrotności do chrztu w Duchu; zamiast ochrzczenia w Duchu Świętym który nas umacnia przez mówisz że to demoniczny duch który nas umacnia.

Jest to po prostu bardzo, bardzo poważne i nie jest to coś co ktoś robi przypadkowo, jeżeli myślisz że zbluźniłeś przeciwko Duchowi Świętemu i nigdy świadomie nie przypisałeś szatanowi lub demonowi to o czym wiedziałeś że było od Boga po to aby odwieść inne osoby od Chrystusa to tego nie popełniłeś.

Ponadto z powodu faktu że boisz się tego, udręczasz się przez perspektywę popełnienia tego, fakt tego że cię to martwi już samo z siebie dowodzi że nie popełniłeś tego. Ludzie którzy to popełnili – nie obchodziło to ich, nie kłopotało to ich, sanhedryn nie był zatroskany tym co zrobił, nie mieli żadnych wyrzutów z popełnienia tego tak czy inaczej.

Świadomie kłamali aby odwieść ludzi od Chrystusa aż do punktu w którym przypisali szatanowi to o czym mieli świadomość tego że jest od Boga – jest bardzo nieprawdopodobne to abyś ty to popełnił, a jeżeli byś to popełnił to by cię wcale nie obchodziło.

Nie bądź jednym z tych chrześcijan którzy są dręczeni przez szatana emocjonalnie i duchowo z powodu czegoś czego nigdy nawet nie popełniłeś.

Advertisement