Benio123o pl Wiki
Advertisement

Rok temu zauważyłem że muzułmanie na świecie zadają mi dokładnie to samo pytanie w dokładnie tych samych słowach, byłem w kalofonii i muzułmanin zapytał mnie „gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, oddajcie mi cześć”?,,

Byłem w Londynie muzułmanin zapytał mnie „gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, oddajcie mi cześć,,?”, otrzymywałem wiadomości od muzułmanów z Pakistanu i Indonezji mówiące „gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, oddajcie mi cześć”?,,

Więc było jasne że muzułmanie byli trenowani do pytania chrześcijan „gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, czcijcie mnie”?,, I jeżeli widzieliście wykłady muzułmańskich apologetów to mówią muzułmanom by zadawali to pytanie.

Teraz, zanim będziemy kontynuować, pozwólcie spytać mi was; gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, czcijcie mnie?” Jeżeli jakiś z klasycznych dowodów tekstowych Boskości Jezusa jest na waszej myśli, napotkasz problem, ponieważ gdy muzułmanin pyta „gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, czcijcie mnie,,?”

I odpowiedz im przez pokazanie im że Jezus twierdzi że jest „Ja Jestem” z księgi wyjścia, ten sam muzułmanin został wyszkolony także by powiedzieć „nie, ja pytałem cię gdzie powiedział: Jestem Bogiem czcijcie mnie” w tych słowach.

Widzicie, muzułmanie są szkoleni nie tylko by zadać pytanie, są szkoleni by domagać się dokładnych słów „wy chrześcijanie twierdzicie że Jezus jest Bogiem i że my powinniśmy go czcić, jeżeli nie możecie pokazać mi gdzie Jezus powiedział „jestem Bogiem, czcijcie mnie” w tych dokładnych słowach – jesteście w błędzie o Jezusie.”

Więc zanim zaoferujecie dowód na Bóstwo Chrystusa musicie dostosować się do kryterium dokładnych słów co jest bezmyślnym kryterium, w zasadzie najlepszym sposobem by przejść przez kryterium dokładnych słów jest by skierować je na tego kto sam je kiedykolwiek używa, na przykład: będę szczęśliwy by móc pokazać ci gdzie Jezus powiedział „Jestem Bogiem, czcijcie mnie kiedy tylko ty pokażesz mi gdzie powiedział „jestem tylko prorokiem, nie czcijcie mnie” w tych dokładnych słowach”.

„Żadnych innych słów – chce dokładnie te słowa „jestem tylko prorokiem, nie czcijcie mnie,, - to jest to w co muzułmanie wierzą o Jezusie, prawda? Więc jeżeli nie potrafisz mi tego pokazać w dokładnie tych słowach to islamskie pogląd o Jezusie musi być fałszywy.”

Lub możecie powiedzieć „pokaż mi gdzie Jezus powiedział „jestem narodzonym z dziewicy synem Marii” w tych dokładnych słowach; możesz użyć biblie lub koran ale w tych dokładnie słowach albo islam jest fałszywy.”

To pomoże ukazać że wymaganie konkretnych słów jest absurdem, fakt tego że tak wielu muzułmanów używa tego podejścia które może zostać ściśle zastosowane przeciwko islamowi, silnie sugeruje że islamska apologetyka nie ma na celu prowadzić ludzi do prawdy, a do zmylenia.

Teraz gdy już przeszliśmy przez kryterium dokładnych słów możemy zadać o wiele bardziej rozsądne pytanie „Gdzie i w jaki sposób Jezus stwierdził że jest Bogiem?” I tutaj możemy spojrzeć na wszystkie rodzaje fragmentów, ale gdy zaczynacie przechodzić przez te fragmenty ze swoimi muzułmańskimi przyjaciółmi, przejdźcie do drugiego problemu.

Reinterpretacja. Jeżeli ktoś wierzy że Jezus nigdy nie stwierdził że jest Bogiem i pokazujecie im fragment w którym Jezus stwierdził że jest Bogiem, jest skłonnością dla niego by reinterpretować każde stwierdzenie które przeczy temu w co on już wierzy o Jezusie.

Na szczęście jest sposób by zablokować reinterpretacje niektórych z tych fragmentów ponieważ według zarówno Biblii jak i koranu, są pewne deklaracje które tylko Bóg może prawdziwie uczynić.

Na przykład, tylko Bóg może prawdziwie stwierdzić że stworzył wszechświat. Człowiek może wypowiedzieć słowa „stworzyłem wszechświat” ale stanowisko będzie fałszywe gdy pochodzi od każdego innego niż Boga.

Więc gdy Jezus powiedział rzeczy które mogą być wypowiedziane jedynie prawdziwie przez Boga to musimy wywnioskować że Jezus stwierdził że jest Bogiem. Co jest interesujące; żydzi, chrześcijanie i muzułmanie zgadzają się w wielu stwierdzeniach że mogą być one wypowiedziane prawdziwie jedynie przez samego Boga.

Przyjrzymy się kilku.

Kim jest „Pierwszy i Ostatni”?

Sura 57:3 koranu odnosi się do allaha jako „pierwszego i ostatniego”, pierwszy i ostatni to dwa z 99-ciu imion allaha, stary testament zgadza się że Bóg jest pierwszym i ostatnim jak czytamy w księdze proroka w rozdziale 44:6: Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Gdy słowo Pan jest napisane w starym testamencie dużymi literami, termin odnosi się do JHWH – stworzyciela wszechświata, więc zarówno Biblia jak i koran odnoszą się do Boga jako do pierwszego i ostatniego, skoro „pierwszy i ostatni” jest tytułem Boga, czy mniejszy prorok powinien nazywać sam siebie „pierwszym i ostatnim”?

To jest dokładnie to co zrobił Jezus w Objawieniu 1:17-18 gdzie powiedział: Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.

Zreinterpretuje to muzułmanie, powiedzcie mi co Jezus naprawdę myślał gdy brał tytuł który może być stosowany jedynie do wszechmocnego Boga i odniósł go do siebie.

Kto może przebaczyć grzechy?

Istoty ludzkie grzeszą przeciwko sobie ale każdy grzech którym grzeszymy jest buntem przeciwko Bogu, podobnie nawet jeżeli ty i ja przebaczymy sobie nawzajem za błędy które popełniliśmy; tylko Bóg może zaoferować ostateczne przebaczenie.

Więc prorok Dawid mógł powiedzieć do Boga; psalm 51:4 (lub 6 w przekładach rewizjonistycznych): Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich,

Koran zgadza się że ostateczne przebaczenie należy samego Boga w Surze 3:135; „Któż bowiem może odpuszczać grzechy poza Allachem”, teraz; jeżeli allah według koranu jest jedynym który może zaoferować prawdziwe przebaczenie, czy mniejszy prorok może twierdzić że może przebaczać grzechy?

W ewangelii Marka rozdziale 2-gim sparaliżowany człowiek zostaje przyniesiony do Jezusa aby zostać uleczony, Jezus odpowiada religijnym przywódcą którzy oskarżają go o bluźnierstwo, czytamy w wersecie od 5-13: A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje.

A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź?

'Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: 'Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.

Uczeni poprawni uznają że tylko Bóg może odpuszczać grzechy, mimo to Jezus który odnosi się do siebie jako syn człowieczy znając ich myśli odpowiada im że syn człowieczy jest autorytetem na ziemi który odpuszcza grzechy, następnie uzdrowił paralityka dowodząc że ma autorytet by odpuszczać nasze grzechy – czegoś o czym koran mówi że tylko allah ma autorytet by to zrobić.

Kto jest naszym ostatecznym sędzią?

W rozdziale 3-cim proroka Joba, Bóg deklaruje że narody zostaną zebrane razem a ob będzie sędzią wszystkich narodów. Według proroka Dawida w Psalmie 9-tym: Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy.

Koran w Surze 22:56-57 utrzymuje że allah osądzi świat, nagrodzi wierzących i ukarze niewierzących; „Tego dnia Królestwo należeć będzie do Allaha. On rozsądzi między nimi. Zatem ci, którzy wierzą i spełniają sprawiedliwie uczynki, znajdą się w Ogrodach Szczęścia. Lecz ci, którzy nie wierzą i odrzucają Nasze Znaki otrzymują poniżającą karę.”

Odkąd Bóg jest ostatecznym sędziom według zarówno bubli jak i koranu, czy mniejszy prorok może kiedykolwiek twierdzić że ostatecznie osądzi wszystkich ludzi? Z pewnością nie, to jest to co Jezus stwierdził w Mateusza 25:31-32: A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

Jezus mówi że pośle pewnych ludzi do nieba a resztę do piekła. Czy nie jest to coś co tylko Bóg może zrobić? Dlaczego mniejszy prorok mówi coś takiego?

Kto jest prawdą?

W psalmie 31:1 prorok Dawid odnosi się do Boga jako Boga prawdy. Według sury 22:6 koranu allah jest prawdą, prawda jak „pierwszy i ostatni” to jedno z 99 imion allaha, wiedząc że Bóg odnosi się do siebie jako prawda czy prorok mógłby nazwać sam siebie kiedykolwiek prawdą?

Jezus to zrobił w Jana 14:6 gdzie powiedział: Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Czy wy muzułmanie nie widzicie tego jako dziwne że Jezus ciągle stosuje imiona Boga do samego siebie?

Kto wzbudza zmarłych?

Biblia i koran zgadzają się Bóg jest tym który wzbudza ze zmarłych, według I Samuela 2:6-7: Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza,

Podobnie w surze 22:7 koran mówi że allah wzbudzi tych którzy są w grobach, skoro Bóg jest tym który wzbudza z martwych w zmartwychwstaniu, czy spodziewalibyśmy się mniejszego proroka mówiącego swoim wyznawcą że on wzbudzi zmarłych?

W Jana 5:25-29 Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

W Jana 11:25 Jezus nazywa siebie nawet „zmartwychwstaniem” i deklaruje: Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Jeżeli Jezus jest tylko prorokiem, czy nie jest to bluźnierstwo?

Czy Bóg dzieli się swoją chwałą?

Koran mówi nam w surze 57:1 że cokolwiek jest na niebiosach i na ziemi, ogłasza chwałę allaha. W starym testamencie dowiadujemy się że Bóg nie dzieli swojej chwały z nikim, Bóg powiedział w Izajasza 42:8: Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu

Jasno żaden prorok nie powie że będzie wywyższony w chwalę z Bogiem nie mówiąc już o tym że był w chwalę z Bogiem przed stworzeniem świata. Ale w Jana 17:5 Jezus mówi: A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.

Czy to jest rzecz którą mówi prorok?

Dalsze dowody

W Marka 2:48 Jezus nazywa się Panem szabatu, w Mateusza 22:41-45 udowadnia że jest Panem proroka Dawida, W Jana 8-39-58 Jezus mówi że widział proroka Abrahama, w Mateusza 12:6 Jezus oświadcza że jest większy niż świątynia Boża.

Jezus mówi nam że ma absolutnie unikalną relację z Ojcem.

Że może odpowiadać na modlitwy.

Że jest obecny wszędzie tam gdzie zbierają się jego wyznawcy.

Że ma cały autorytet na niebie i na ziemi.

I że jest on ze swoimi wyznawcami wiecznie.

Uczynił nawet oszałamiającą deklarację że wszystkie rzeczy które ma Jego Ojciec należą do Niego.

Według Jezusa wszyscy ludzie muszą czcić Jego tak samo jak czcimy Ojca, powiedział w Jana 5:21-23: Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

Skoro sposobem w który czcimy Boga jest wielbienie go i skoro Jezus mówi że musimy czcić go tak samo jak czcimy Ojca, Jezus wymagał uwielbienia, nie powinno nikogo dziwić że wyznawcy Jezusa wielbili go wielokrotnie.

Ewangelia mówi nam że Jezus był czczony, podczas swoich narodzin, służby, po Jego zmartwychwstaniu, przed Jego wstąpieniem do Nieba i po Jego wstąpieniu do nieba. Apostoł Jezusa Tomasz nawet powiedział o nim w Jana Jana 20:28 jako „Pan mój i Bóg mój”.

Więc, gdzie Jezus mówi „jestem Bogiem, czcijcie mnie”? Jak widzimy Jezus twierdzi że jest pierwszy i ostatni, tym który przebacza grzechy, ostatecznym sędzią, prawdą i zmartwychwstaniem. Jezus stwierdził że miał chwałę z Ojcem przed stworzeniem świata, że jest Panem szabatu i Króla Dawida, że widział Abrahama i że jest większy niż świątynia Boża.

Jezus miał unikalną relację z Ojcem, odpowiada na modlitwy, jest ze swoimi wyznawcami nieważne gdzie są, jest najwyższym autorytetem na ziemi i w niebie, jest ze swoimi wyznawcami na zawsze, i posiada wszystko.

Jezus nawet żąda byciem czczonym tak samo jak czczony jest Ojciec i to wlicza uwielbienie. To nie są twierdzenia mniejszej istoty ludzkiej, nie są nawet twierdzenia potężnych proroków, to są twierdzenia które tylko Bóg może prawdziwe uczynić.

I to dlatego chrześcijanie wierzą że Jezus jest Bogiem, skoro jest tu zbyt wiele do reinterpretowania dla tych którzy chcą twierdzić że Jezus był tylko prorokiem nasi muzułmańscy przyjaciele muszą teraz upierać się że biblia została wypaczona.

Niestety dla naszych muzułmańskich przyjaciół – stworzyłem ten film dowodząc że koran potwierdza natchnienie, zachowanie i autorytet naszych pism, kliknij film by zobaczyć jak allah nakazał chrześcijanom sądzić przez pisma które mamy i z powodu tego że pisma które mamy stwierdzają Boskość Chrystusa na wiele sposobów nie możemy być posłuszni koranowi bez odrzucenia koranu.

Advertisement