Benio123o pl Wiki
Advertisement

James Jacob Prasch

James Jacob Prasch

Boskość Jezusa – James Jacob Prasch

Pozdrowienia w Jezusie drodzy przyjaciele, nazywam się James Jacob Prasch z Moriel Ministries, dziękuje za dołączenie do nas.

Jedno z pytań które często otrzymujemy i z którym mierzy się wielu chrześcijan jest takie; czy biblia, judeochrześcijańskie pisma, stanowią, nauczają że Jezus jest Bogiem?

Czy bóstwo Chrystusa jest nauką pisma? Zostało to oczywiście zakwestionowane przez kulty takie jak świadkowie Jehowy którzy mówią że nie jest Bogiem a jedynie archaniołem Michałem który przyszedł w ludzkiej formie.

Lub oczywiście Islam.

Hebrajski koncept synostwa w znaczeniu charakteru i biologiczna definicja synostwa znaczy to co przez ojców kościoła było rozumiane jako homoousios (Współistotność) w jednej istocie z Ojcem.

A zatem jeżeli Jezus jest Synem Bożym to musi być tej samej wiecznej istoty jak Jego Ojciec. Ale to są argumenty ekstrapolacyjne, jest wiele innych różnorodnych argumentów ekstrapolacyjnych które możemy zgromadzić z pisma, takie jak Objawienie 2:8

Jezus jest Pierwszym i Ostatnim – Alpha i Omega, rzecz będąca w kwintesencji wyłącznie atrybutami Bożej natury jest zastosowana do Jezusa Chrystusa.

W starym testamencie, tekście Hebrajskim widzimy to niejednokrotnie. Boskie przymioty takie jak „cudowny”używane dla opisania wiecznej natury są używane w Chrystofanii – staro testamentowych manifestacjach Chrystusa.

Ale zajmijmy się bardziej bezpośrednimi fragmentami które mówią bezpośrednio że On jest Bogiem, i gdzie On sam potwierdza swoją boskość, czyli to że był w pełni człowiekiem i w pełni boski.

W Izajasza 9:6 dla przykładu: Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

To oczywiście proroctwo o Jezusie. „Cudowny Doradca” phla iuotz

phla jest tylko i wyłącznie przypisywane w biblijnym hebrajskim w celu opisania Boga.

phla iuotz

Cudowny doradca

Książę Pokoju - shr shlum

Ojciec Wieczny - abiod

Jednej istoty ze swoim ojcem. Ale także jest nazwany Bogiem Wszechmocnym – al gbur

Cieleśnie zamieszkuje w nim Pełnia Ojca. Jest al gbur Jest Bogiem Wszechmocnym.

W narracji wcielenia w Jana rozdziale 1-wszym

εν αρχη ην ο λογος

„Na początku było Słowo” w grece. I werset 14-stym Logos (λογος) stało się sarks (σαρξ), Słowo stało się ciałem.

Jezus jest Słowem Bożym w ciele ale jest to Bóg – Słowo było Bogiem: εν αρχη ην ο λογος – na początku było Słowo. Słowo Było z Bogiem i Bogiem było Słowo.

Z Bogiem, był Bogiem. I Słowo stało się ciałem.

W Mateusza 4:7 w odpowiedzi szatanowi podczas kuszenia Jezusa na pustkowiu Jezus mówi mu: „Nie będziesz wystawiał Pana, twojego Boga na próbę.”

Każde kolano zegnie się przed Nim. Hebrajskie pojęcie uwielbienia – by zgiąć kolano, by upaść – będą wielbić Jezusa, to dosłownie mówi „każde kolano zegnie się przed Nim”, dosłownie w hebrajskim będą go wielbić. W grece będzie to Proskuneo.

W wielkim nakazie (Mat 28:16-20) Jezus powiedział „Chrzcijcie ich w Imieniu” „Imieniu” - pojedyncze. „Ojca, Syna i Ducha Świętego.”

I oczywiście w Tytusa 2:13 czytamy „Nasz Wielki Bóg i Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus.” Pan Jezus Chrystus jest naszym Wielkim Bogiem i Zbawicielem – Tytusa 2:13 i w I Tymoteusza 1:1 czytamy że Bóg jest zbawicielem.

Dzieje Apostolskie 13:23 – Jezus jest Zbawicielem.

W Tytusa 2:13 to „Bóg i Zbawiciel, Jezus Chrystus.”

Odnosząc się ponownie do starego testamentu; porównanie Jezusa do anielskiej istoty, coś co całkowicie wyrzuca fałszywą Chrystologie kultu świadków Jehowy przez okno: Hebrajczyków 1:8: „Twój tron, O Boże, jest na wieki”

Lecz do Syna mówi, Tron twój, O Boże, jest na wieki”

Jezus jest wielbiony 10 razy w nowym testamencie, ogłasza się Bogiem. Zapomnijcie o błędnych tłumaczeniach świadków Jehowy „złożył mu hołd”, nie; to mówi „Tomasz uwielbił Go”.

Jezus aktywnie i świadomie przyjmował uwielbienie wielokrotnie w narracji ewangelii. Tak, judeochrześcijańskie pisma uczą Boskości Jezusa Chrystusa. Jezus jest Bogiem.

Jest jeden Bóg w trzech wiecznie istniejących boskich osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest wcieleniem boskości, Jezus jest Słowem Boga w ciele.

Tak, pismo uczy że Jezus jest Bogiem, i uczy tak bezdyskusyjnie. Jeżeli ktoś nie wierzy w bóstwo Chrystusa, musimy poważnie kwestionować to czy są w ogóle prawdziwymi wierzącymi.

Niech Bóg was błogosławi i dziękuje za dołączenie do nas.

Advertisement