Benio123o pl Wiki
Advertisement

Bracia Plymuccy - Ewangeliczny, protestancki nurt chrześcijański powstały od początku 19-stego wieku, nurt dał początek teologicznemu Dyspensacjonalizmowi i jest na nim oparty. Bracia Plymuccy wyznają Boskość Jezusa Chrystusa; Trynitarianizm, Pre-minalaryzm, wieczne Synostwo Jezusa Chrystusa, narodzenie Jezusa z dziewicy, kapłaństwo wszystkich wierzących, zbawienie z łaski przez wiarę bez roli uczynków, pochwycenie przed wielkim uciskiem, chrzest jako wyznanie wiary jedynie osób świadomych.

Przyjmują 5x Sola Scriptura, pluralizm czyli wielość starszych w zborze, kongregacjonalizm zborów, kreacjonizm młodej ziemi. Wieczerza Pańska jest spożywana co tygodniowo. Braćmi Plymucckimi byli:

John Nelson Darby

George Ferdinand Müller

Joseph M. Scriven

Robert Anderson

George Hawkins Pember

Frederick Fyvie Bruce

Jim Eliot


http://plymouthbrethren.org/

Advertisement