Benio123o pl Wiki
Advertisement

Branhamizm – Nurt kultystyczny składający się z wielu ugrupowań wyznających Williama „Marriona” Branhama powstały w 20-stym wieku. William „Marrion” Barnham (1909-1965 rok) – Założyciel Branhamizmu; wpływowy pionier ruchu zielonoświątkowiego i charyzmatycznego oraz zielonoświątkowej sekty Nowej Reformacji Apostolskiej i Ruchu Wiary które bierą od niego początek.

Branham został wymieniony jako jeden z generałów Bożych wiary zielonoświątkowej przez zielonoświątkowce, homoseksualistę Robertsa Liardona w książce „Boży Generałowie”.

Doktryna Banhama jest wewnętrznie sprzeczna i była przez Branhama wielokrotnie zmieniana i modyfikowana. Branham ogłosił się Eliaszem i przez to także Jezusem Chrystusem w ciele który przyszedł jako prorok między ludzi. Kulty brahnhamistyczne wyznające Brahmama jako Eliasza, nauczają że poza branhamizmem nie ma zbawienia. Charyzmatycy i Zielonoświątkowcy natomiast uznają powszechnie Branhama za męża Bożego nawet jeżeli nie uznają jego nauk.

Grupy branhamistyczne unikają rejestracji swoich środowisk religijnych uznając rejestracje ruchów jako przyjęcie znamienia bestii. Społeczności banhamowców istnieją głównie w USA, a także w Niemczech, Polsce i Republice Południowej Afryki. W 2018 roku branhamistyczna posługa „Voice of God Recordings” oszacowało że na świecie istnieje około 2 milionów branhamistów.

„Pytanie: Jak wiele ludzi na świecie wierzy w przesłanie Brata Branhama? Odpowiedź: Nie jesteśmy denominacją i nie posiadamy systemu zarządzania, więc jest trudno oszacować tę liczbę. Voice of God Recording służy około 2 milionom ludzi na świecie którzy mają pragnienie materiały brata Branhama. Więcej niż połowa z nich to Afryka.”

- Oficjalna Strona Branhamistyczna Voice of God Recordings

W Europie największym autorytetem i krzewicielem branhamizmu stał się Edwald E. Frank, autor książki „tradycyjne chrześcijaństwo”. W Polsce branrhamizm reprezentuje Artur Cieśla działający w południowej Polsce oraz Jacek Wałach.

Charles Branham[]

Ojcem Williama Branhama był Charles Branham (1883-1936). W czasie prohibicji w USA w latach 1920-1933, Charles Branham zajmował się nielegalną produkcją alkoholu. W 1928 roku został aresztowany za nielegalną produkcję alkoholu.

Edward (Humpy) Branham[]

Edward Branham (1910-1929) był bratem Williama Branhama. W 1928 gdy jego ojciec Charles Branham został aresztowany za nielegalną produkcję alkoholu, Edward Branham śmiertelnie zastrzelił w jego domu 16-sto letniego Johna Burse. Edward powiedział policji że była to wina Johna który przypadkowo pokręcił pistoletem, świadkowie natomiast twierdzili że Edward umyślnie zamordował 16-sto latka. Sprawa trafiła przed sąd, Edward został oskarżony o zabójstwo. Sąsiad Branhama Roy Lee McKinney świadczył że Edward umyślnie zabił Johna Burse. W tym samym roku przed ogłoszeniem wyroku, Edward Branham zmarł na reumatyzm serca.

Sprzeczność Nauk o naturze Jezusa Chrystusa[]

Jezus nie jest Synem Bożym

W 1965 roku Branham zaprzeczył że Jezus Chrystus jest Synem Bożym a tylko prorokiem który jest synem człowieczym.

On nigdy nie nazwał siebie „Synem Bożym”. Wiecie o tym. Zobaczcie, On przyszedł jako Syn człowieczy, prorok. Sam Jehowa, Ojciec, nazwał Jeremiasza „synem człowieczym; prorok jest synem człowieczym.

- William Marrion Branham, 1965 rok, 6 grudnia, „Modern Events Are Made Clear by Prophecy”

Jezus i Branham są Eliaszem

Wcześniej w tym samym roku Branham ogłosił samego siebie Panem Jezusem Chrystusem – Eliasza który miał przyjść w tej epoce, w którym to też miał zamieszkać sam Bóg.

„Ale Eliasz tego dnia jest Panem Jezusem Chrystusem. On ma przyjść według Mateusza 17-ście. Łukasza 17:30, Syn Człowieczy objawi się pośród Swego ludu. Nie człowiek, Bóg! Ale przyjdzie przez proroka.”

- William Branham, 1965 rok, 17 listopada, „Trying To do God A Service Without It Being God's Will

" Drodzy Bracia , mówię to również do słuchaczy nagrania , pozwólcie że powiem to z Bożą miłością , nadchodzi godzina gdy będziecie inaczej myśleć wzywając syna . Nauka o trójcy pochodzi od diabła ! Tak mówi Pan ! "

- William Marrion Branham , Nagranie Dźwiękowe z Kazania , Source : Justin Peters Ministers


William Branham jest Polecany przez Charyzmatyka Bennego Hina który nazwał go " mężem Bożym " . Jest on uznawany przez Ruch Charyzmatyczny w tym jego odłam Ruchu Wiary .

Według Branhama , skoro kobiety wprowadziły na świat seks , pojawiła się poligamia . Należało je ukarać . Dlatego mężczyźni mogli mieć wiele żon , lecz każda kobieta mogła mieć tylko jednego męża . Branham twierdził , że gdy Jezus mówił o rozwodzie , zwracał się do kobiet , nie do mężczyzn . Kobieta w żadnym wypadku nie może wyjść za mąż , natomiast mężczyźnie wolno się rozwieść , kiedy chce , i ponownie poślubić dziewicę .

- Boży Generałowie , Strona 351

Branham nauczał , że przynależność do organizacji wyznaniowych jest znakiem Bestii . Jego zdaniem protestancki są Wielką Nieżądnicą , a katolicy - bestią . Opierając się na swojej wizji sugerował , choć nigdy tego oficjalnie nie przyznał , że to on jest posłańcem czasów ostatecznych , prorokiem z Laodycei , który otworzy siódmą pieczęć z księgi Objawienia . Przepowiedział też , że w roku 1977 rozpocznie się początek zniszczenia Stanów Zjednoczonych .

- Boży Generałowie , Strona 352

Ogólne cytaty Branhamistów[]


"Turuński Całun" . Setki lat traktowano go za absolutnie prawdziwy i czczono go jako relikwię . Cały świat został zaskoczony , gdy po sprawdzeniu w Anglii , w USA i Szwajcarii , wszystkie trzy miejsca niezależnie od siebie , doszły do tego samego wyniku : ów całun pochodzi ze średniowiecza i w żadnym wypadku nie jest całunem Jezusa Chrystusa . Pomimo tego , przez pewne wyjaśnienie , zostali ludzie zachęceni , aby czczić ten falsyfikat dalej jako relikwię i dalej pozostawać w Ujawnionym błędzie .

- Branhamista Edwald E. Frank, "Tradycyjne Chrześcijaństwo", Rozdział 1, Strona 12

Advertisement