Benio123o pl Wiki
Advertisement

W Ewangelii Marka 16:18 Jezus Chrystus przed wniebowstąpieniem obiecuje że ci którzy uwierzyli będą brać węże w ręce i te w ramach tego znaku, nie będą mogły wyrządzić im krzywdy. Ten sam werset informuje również że będą kłaść ręce na chorych a ci wyzdrowieją.

Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

- Ewangelia Marka 16:18

Obietnica dana została apostołom - tym którzy uwierzyli, przez co ci rzeczywiście dokonywali tego znaku. Znak ten dokonał się na Apostole Pawle gdy ten trafił na wyspę Maltę, gdy podczas rozpalania ogniska przy lokalnych mieszkańcach wąż ukąsił go w rękę, Paweł chwycił za węża i rzucił go w ogień pozostając w pełni zdrowym.

A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: Człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego;

- Dzieje Apostolskie 28:4-5 

Dosłowna, literalna praktyka tego wydarzenia dowodzi że branie węży jest w ewangelii marka 16:18 nie jest przenośnią, tak jak nie jest nim każdy inny znak obiecany przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka 16:17-18.

Sam znak z definicji jest rzeczą widzialną, nie alegoryczną. Nie chcący praktykować tego znaku odrzucający cesacjonizm charyzmatycy utrzymują że znak brania węży w ręce jest alegorią do wypędzania demonów przez nakładanie rąk. Pozostała część charyzmatyków decyduje się na praktykowanie brania węży w ręce, ginąc lub pozbawiając węże środków ataku.

Marka 16:18 nie jest przenośnią do wyrzucania demonów przez nakładanie rąk, werset nie stwierdza o nakładaniu a chwytaniu w ręce, nikt nie chwyta w rękę opętanego, sam termin wąż i demon są w tym fragmencie rozróżniane wzajemnie od siebie. Zdanie "wyrzucać demony przez nakładanie rąk" w kanonie pisma świętego nie istnieje.

Każdy wspominany przez fragment znak obiecany przez Jezusa dla apostołów który będą czynić, miał wypełnienie dosłowne. Przeciwnie przykład wyrzucenia ducha nieczystego przez samą potrzebę dotykania opętanego nie znajduje precedensu jako przykład w Biblii, ponieważ taka konieczność nie istnieje.

Advertisement