Benio123o pl Wiki
Advertisement

"(Odpust) W Kościele Katolickim całkowite lub częściowe darowanie kary za grzechy, wcześniej złagodzone co do winy w skaramencie pokuty. Odpust za pośrednictwem Kościoła może uzyskać odpowiednio usposobiony chrześcijanin, znajdujący się w stanie łaski uświęcającej, po sepłnieniu określonych warunków przypisanych do danego odpustu. Za pośrednictwem osoby żywej  odpustu może dostapić także zmarły "

- Encyklopedia Polonica, Strona 1694, "Odpust"

"Lud czujący już od lat nienawiść do duchowieństwa z powodu rozpustnego ich życia, jedynie jeszcze przez obawę piekielnych kar okazywał im na zewnątrz pewne uszanowanie; teraz i ta przeszkoda upadła. Wszędzie dawały się słyszeć skargi i gorzkie szyderstwa o chciwości pieniędzy, jaką odznaczało się duchowieństwo."

- Historyk Merle d'Aubigne, "Historia Reformacji XVI wieku" Strona 199

"Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra?"

- Marcin Luter, Teza 86, Wyznanie Augsburskie, "95 Tez ks. Marcina Lutra z 1517 roku"Zrabowanie Kościoła - 2.25 $

Spalenie Domu - 2.75 $

Fałszerstwo - 2.00 $

Jedzenie Mięsa w Wielki Post - 2.75 $

Rozbój - 3.00 $

Uderzenie Kapłana - 2.75 $

Nakłanianie do Aborcji - 1.50 $

Dokonanie Aborcji - 1.50 $

Zauroczenie Dziewicą - 2.00 $

Zabójstwo Ojca, Matki, Siostry lub brata - 2.50 $

Cudzołóstwo przez Zakonnice - 5.00 $

Cudzołóstwo przez Księdza - 10.00 $

Rozgrzeszenie wszystkich przestępstw - 12.00 $ Tak zwany namaszczony przestępca, który uzyskał przebaczenie od Kościoła w skutek kupna odpustu, nie mógł być prawnie ścigany przez władze świeckie za popełnione morderstwo w tym inne przestępstwo.


W 2018 r

Cennik Odpustowy w Polskiej Parafii Świętego Michała Archanioła z roku 2018-stego o wartości 15 zł za duszę

Cennik Odpustowy w Polskiej Parafii Świętego Michała Archanioła z roku 2018-stego o wartości 15 zł za duszę

oku Polska Parafia Świętego Michała Archanioła wyceniła odpust za duszę w wysokości 15 zł, stwierdzając, że największym darem dla każdego chrześcijanina jest modlitwa za zmarłych.


Marcin Luter w 1517 roku opublikował swoje tezy traktujące głównie o kwestii odpustowej mającej miejsce w kościele Rzymskim zakładając że jego stanowisko zostanie w sposób oczywisty poparte przez Rzym.

Marcin Luter

Marcin Luter

Należy nauczać chrześcijan, że jeżeli nie są nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marnować go na zakupienie odpustu.

- Marcin Luter, "95 Tez", 1517 rok, Teza 46 Należy nauczać chrześcijan, że udzielając odpustu, papież potrzebuje i domaga się raczej modlitw pobożnych, niż pieniędzy, które mu znoszą. - Marcin Luter, "95 Tez", 1517 rok, Teza 48

Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek.

- Marcin Luter, "95 Tez", 1517 rok, Teza 50

Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociażby nawet kościół św. Piotra miał być na ten cel sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni grosz.

- Marcin Luter, "95 Tez", 1517 rok, Teza 51

Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli w kazaniu tyle a może i więcej czasu poświęca się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii.

Marcin Luter, "95 Tez", 1517 rok, Teza 54

Tezy nie zostały poparte lecz przez Rzym odrzucone a sam Luter ostatecznie za odmowę ich odwołania skazany na banicje, to jest możliwość jego legalnego zamordowania przez każdego.
Czasy Współczesne[]

SOBÓR WATYKAŃSKI II STWIERDZA :

Kościół nakazuje że stosowanie odpustów, bardzo pożyteczne dla chrześcijan i zaaprobowane władzą świętych soborów, powinno być zachowywane w kościele i potępia anatemą tych którzy twierdzą że są bezużyteczne, albo że kościół nie ma władzy by ich udzielać.

Dzisiejsze Praktyki Odpustowe :

Karta Mszalna - Możliwa do uzyskania na każdym cmentarzu, wpisuje się swoje nazwisko i nazwisko osoby zmarłej i w zamian za ofiarę pieniężną kapłan umieści tę kartę na ołtarzu gdy odprawia Msze, co rzekomo za zmniejszyć czas cierpienia w Czyśćcu danej osoby zmarłej. Kościół nie daje jednak gwarancji o ile czas zostaje skrócony lub ile jeszcze mszy musi zostać odprawionych, zanim bramy nieba się otworzą . Dlatego kupuje się wielokrotne msze z nadzieją że znajdzie się ich wystarczająca liczba.


Inny sposób na uzyskanie odpustu dziś - "Święte" schody w Watykanie

Advertisement