Benio123o pl Wiki
Advertisement
Cezary Komisarz

Cezary Komisarz

Cezary Komisarz (1972 rok) - Zwierzchnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP od 2016 roku wywodzącego się od wschodniego rosyjskiego reformatora protestanckiego Jana Prochanowa w 1884 roku. Denominacja reprezentuje konserwatywny nurt ewangelikalizmu protestanckiego, sam zwierzchnik Cezary Komisarz opowiedział się przeciwko deklaracji podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzastkowskiego LGBT+. Sam jednak angażuje się w ekumeniczne praktyki religijne w tym z Rzymskim Katolicyzmem, jest członkiem polskiej części silnie ekumenicznego Światowego Aliansu Ekumenicznego.

Advertisement