Benio123o pl Wiki
Advertisement

Charyzmatyzm_a_Koronawirus_–_Doktor_David_Walker,_Napisy_PL

Charyzmatyzm a Koronawirus – Doktor David Walker, Napisy PL

Charyzmatyzm a Koronawirus – Doktor David Walker, tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2020 rok

Charyzmatycy mówią „widzicie? Cała choroba jest od diabła, więc jeżeli ktokolwiek jest chory to musimy sprawić by byli zdrowi a zatem Bóg dał nam moc uzdrawiania i moc znaków”

I przy okazji, jeżeli pójdziecie od tych zgromadzeń, na ich strony i tak dalej, dlaczego nie mają służby uzdrowieńczej, on i wszystkie inne charyzmatyczne grupy? Mają wszystkich tych ludzi zarażonych koronawirusem, dlaczego nie leczą tych ludzi?

Powiem wam dlaczego – nie mają nadnaturalnej mocy Bożej by uleczyć kogokolwiek. Nie mają, więc wobec tego jest to hańba, to banda szarlatanów zarabiająca pieniądze na ludziach wykrzywiając biblijne wersety dla ich zysku, dla ich korzyści.

Niektórzy z nich są prawdziwie zwiedzeni i prawdziwie pogubieni i nie mówię że wszyscy ci ludzie nie są zbawieni, nie mowie nic takiego, ale mówię prosto że biorą jeden werset na wszystko, dam wam inny werset który używają.

Udajcie się do Wyjścia 15:26, przeczytajmy ostatnią część wersetu: to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.

Łączą ten werset razem z Psalmem 91 „wyleczy wszystkie twoje choroby”, myślę że to Psalm 91, inny fragment w Psalmie 103 wspomina coś co jest bardzo do tego zbliżone. Więc biorą niektóre z tych wersetów i składają je razem i może używają fragmentu z Łukasza o szatanie i o tym że Bóg przyszedł by zniszczyć dzieła diabelskie więc Bożą wolą dla wszystkich jest to by byli ze wszystkiego uzdrowieni.

Więc co zrobicie z Apostołem Pawłem podczas czasu Apostolskiego? Paweł miał cierń w swoim ciele z którego Bóg go nie uzdrowił i powiedział „moja łaska jest dla ciebie wystarczająca”. Nie możecie być ignorantami pisma przez całe wasze życie.

To mówi o czasie objętym w Biblii i przez prawidłowe oddzielanie wersetów z wierzącym sercem i umysłem pytamy Pana o to kto za tym stoi? Pytasz czy diabeł? „tak”. Czy Bóg? „tak”.

W jaki sposób? Hiob. Co powiedział? Co czytamy w Hioba rozdziale 2-gim? Bóg powiedział diabłu „ty go uderzysz” ale w poprzednim fragmencie powiedział „podburzyłeś mnie bym go zniszczył”

Bóg robi te rzeczy przez diabła więc często Bóg używa diabła przez jego niegodziwość i jego sposoby działania by wypełnił Bożą wolę. Wspomina Asyryjczyków w pismach jako ręka Boża i laską Bożą.

Niegodziwy jest wspominany jako będący ręką Boga i Bóg dokonuje przez nich takie rzeczy. Więc kto jest tego autorem? Cóż, możemy powiedzieć że diabeł jest tego autorem i możemy również powiedzieć że Bóg jest tego autorem.

Izajasz 45:7 – werset wprawiający w zakłopotanie ludzi którzy nie biorą Biblii w poprawnej perspektywie, Izajasza 45:7, Bóg mówi tak: Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.

Więc Bóg tworzy nieszczęście? W waszym umyśle zło jawi się natychmiast jako przeciwieństwo dobra ale pismo używa zła także w formie sądu; sprowadzając zło na czyjś dom, innymi słowy osądzanie ich.

Bóg osądza swoich ludzi. „wciąż nie rozumiem, jak Bóg może sądzić ludzi i wrzucać ich do piekła?”

Pozwól że cię zapytam o to: czy ty wierzysz że ludzie powinni być ukarani za czynienie zła? Przestępcy w naszym społeczeństwie powinni być ukarani? Jeżeli powiesz „tak” to już potępiłeś samego siebie ponieważ Bóg jest sędzią i sprawiedliwy, my mamy sprawiedliwość w naszym społeczeństwie wynika ona z moralnego prawa Bożego.

Bóg ukaże grzech, żyjemy w przeklętym świecie gdzie ludzie chorują i umierają, to jest fakt który ma znaczenie i możesz mieć religijne wierzenie jakie chcesz a ktoś nakicha na ciebie jakimś drobnoustrojem i możesz go złapać.

Zapytasz „co jeżeli go nie złapiesz?” - oddajesz chwałę Bogu za to że nie złapałeś. Więc czy to oznacza że Bóg zapobiegł temu? Absolutnie tak, ale musisz być zdolny do tego by się cofnąć i spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy zamiast małego pudła ponieważ jeżeli nie będziesz uważny to za każdym razem gdy będziesz widział kogoś kto na coś choruje, to wtedy będziesz wskazywał na nich osądzając ich.

Zamiast wskazywać kijem koronawirusa – zabieraj go, będziesz dotykał ludzi kijem osądu że ktoś jest niesprawiedliwy i nikczemny bo coś złego stało się w jego życiu.

I tak zawsze nie jest w każdym przypadku ponieważ wszyscy uczniowie cierpieli trudności, problemy i uciski.

Sprowadza się to do szalonego zachowania i obłędnej postawy naszych pentekostalnych przyjaciół, innymi słowy że wszystko co złe jest od diabła a wszystko co dobre jest od Boga i jeżeli chodzisz i masz relację z Bogiem i czynisz właściwie to będziesz błogosławiony, zdrowy, bogaty i mądry.

Tak nie jest. Czasami problemy, bardzo często, problemy i ucisku zdarzają się dobrym ludziom ponieważ wszystkie rzeczy działają wspólnie dla dobrego dla tych którzy miłują Boga, którzy są powołani według postanowienia Jego.

Używa On złych rzeczy dla dla dobrych celów. Potrzebujecie mieć właściwą perspektywę, więc jak się do tego ustosunkujemy, odnośnie sądu.

Zesłałem na was mór jak na Egipt, wybiłem mieczem waszych młodzieńców, pozwoliłem uprowadzić wasze konie i sprawiłem, że zaduch waszych obozów dostał się do waszych nozdrzy, a jednak nie nawróciliście się do mnie - mówi Pan.”

Amosa 4:10,jako sąd, jako problem, jako próba – jaka będzie nasza odpowiedź? Powinniśmy wołać do Boga o Jego litość, o Bożą pomoc i my jako wierzący gdy nasz świat jest trochę wstrząśnięty, powinniśmy patrzeć ku jego przyjściu.

Może używa on tego by ustanowić jakieś ekonomiczne upadki pewnych narodów, nie wiem jak będzie to wszystko użyte, wiem tylko że Bóg ma wszystko w swojej kontroli, ale nie padnę ofiarą fałszywych proroków którzy starają wczytać gazety w Biblię lub nawet lepiej; próbują wczytać biblię przez interpretowanie jej w świetle wiadomości wydarzeń tych dni.

Musicie poprawnie oddzielać Słowo prawdy i trzymać swój wzrok skupiony na Jezusie. Ojcze dziękuje ci za pismo, dziękuje za poczytalność i zdrowy umysł który nam dałeś jeżeli stoimy w biblii, modlę się o moich braci i siostry w Chrystusie.

By mogli zrozumieć biblie, by poprawnie oddzieli biblię zanim popadną w pomieszanie i źle zastosują pisma które tyczą się narodu Izraelskiego – żydów i przyszłego czasu ucisku.

Panie pomóż nam chrześcijanom patrzeć na Jezusa, mieć właściwą postawę gdy przez to wszystko przechodzimy, by być dobrym świadectwem dla tych którzy są zdolni do wpływania na innych w tym czasie.

Każdy kto być może słucha dziś tego nie będąc zbawiony, modlę się by poprosili Jezusa Chrystusa aby był On ich Panem i Zbawicielem zanim będzie za późno, proszę o to w imieniu Jezusa, amen.

Advertisement