Benio123o pl Wiki
Advertisement

Chrzest to zanurzenie w wodzie przez inną osobę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, stosowany również w formie streszczającej tą formułę w szerszym zwrocie "W imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego". Jest to fizyczny znak uczyniony przed Bogiem i ludźmi o znaczeniu symbolicznej śmierci w Chrystusie, nie posiada on dla chrześcijan znaczenia zbawczego, jest istotnym elementem wzrostu duchowego i nakazem dla wierzących chrześcijan. Pierwszym który praktykował praktykę chrztu był Jan Chrzciciel, ten ochrzcił również samego mesjasza Pana Jezusa Chrystusa. Chrzest jako element zbawienia jest wyznawany przez Capbellitów Kościoła Chrystusowego, Mormonizm oraz Katolicyzm w ramach doktryny Baptismal regeneration według której chrzest jest związany i konieczny ze zbawieniem.

Chrzest oddzielony od ewangelii zbawienia, błędność Baptismal regeneration[]

Chrzest wodny jest oddzielony od ewangelii dla zbawienia z wiary w I Koryntian 1:7 Zbawienie łotra na krzyżu przez samą wiarę bez uczynków, bez chrztu. Łukasza 23:43

Wyznawcy Baptismal regeneration przez wiarę że zbawienie przychodzi przez chrzest, dokonują wypaczenia podstaw chrztu i zbawienia przez praktykę kropienia niemowlęcego, w którym niemowlę zostaje zbawione tylko i wyłącznie przez sam chrzest, same nie posiadając nawet żadnej wiary przez które mogło by być zbawione, w takim przypadki według wiary w zbawczość chrztu niemowlę zostaje zbawione bez wiary a jedynie poprzez chrzest, nie jest możliwym jednak zostać zbawionym bez uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa; wyznawcy chrztu dla zbawienia odrzucili logikę oraz nauczanie o stanie zmarłych dzieci i niemowląt odrzucając wiarę że Bóg nie liczy grzechu tym którzy nie posiadają odpowiedniego wieku odpowiedzialności.

Według katolicyzmu, wbrew kanonowi pisma świętego w którym Dawid stwierdził że jego zmarłe poczęte w grzechu dziecko zostanie zbawione bo pójdzie tam gdzie i ono, katolicyzm naucza odrzucając logikę zdrowego rozsądku wieku odpowiedzialności że dzieci które dostąpią śmierci przed chrztem zostają wiecznie potępione w piekle.

Człowiek przyjmuje chrzest dlatego że został zbawiony, nie po to aby zostać zbawionym.

Advertisement