Benio123o pl Wiki
Advertisement

Chrzest w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, ujmowany także jako w imieniu Jezusa (Chrzcząc w imię Syna chrzci się w imieniu Jezusa) w Dziejach Apostolskich, to praktyka nakazana przez Mesjasza Pana Jezusa Chrystusa w wielkim nakazie misyjnym Mateusza 28:19.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

- Mateusza 28:19

Didache

Co zaś do chrztu, to tak chrzcijcie: to wszystko naprzód powiedziawszy, chrzcijcie w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego w wodzie bieżącej

- Didache, dokument sprzed 125 roku, rozdział Rozdział VII, Didache (Polski)

Advertisement