Benio123o pl Wiki
Advertisement
Clarence Larkin

Clarence Larkin

Harmonogram Clarence Larkina, 1918 Rok

Harmonogram Clarence Larkina, 1918 Rok

Dwa pochwycenia, Clarence Larkin

Dwa pochwycenia, Clarence Larkin

Clarence Larkin (1850-1924 rok) - Wielebny pastor baptystyczny, wpływowy teolog dyspensacjonalistyczny konserwatywnych środowisk protestanckich. Autor wielu dzieł na temat dyspensacjonalizmu i jeden z jego bardziej wpływowych ojców.

Zaproponował teoriie pochodzenia demonów jako duchy istot zgładzonych na ziemi przez potop. Zaproponował model dwóch pochwyceń w Biblii, pierwszego chrześcijan przed uciskiem, durgiego świętych z ucisku jako "pokłosie" w Wykresie w dziele "dispensational truth" na stronie 105,106.

Advertisement