Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dobry wieczór, do naszych żydowskich przyjaciół szabat szalom, dobrego szabatu, pomódlmy się

(hebrajski)

Ojcze Niebieski dziękujemy ci za twoją dobroć, prosimy cię teraz Panie abyś otworzył nasze oczy byśmy poznali twoje Słowo, prosimy cię Panie byś wylał na nas swojego Ducha, myślimy teraz o tych dwóch milionach muzułmanów zbierających się na swoje święto, modlimy się Panie o zbawienie tych muzułmanów.

Naszym pragnieniem nie jest to byśmy ujrzeli na nich Twój przychodzący gniew, ale byś wylał swój gniew na Islam i go zmiażdżył by muzułmanie mogli przyjść do wiary, modlimy się o to w imieniu Jezusa, amen.

Mój drogi przyjacielu Rogerze, powiedziano ci co było nie tak z katolicyzmem więc pozwól że powiem ci co jest nie tak z Judaizmem, wszystkie religie stają się równe.

Świadczyłem New Age-yście kilka tygodni temu i powiedział mi że wszystkie religie prowadzą do tego samego miejsca. Miał absolutną rację, wszystkie prowadzą do piekła. Tylko Jezus prowadzi do nieba.

Był taki żart; Jezus, Piotr i Maria mają zjazd w niebie, oczywiście imię Pana to Jeszua, imieniem Marii Miriam, nie miała niebieskich oczu ani blond włosów i Józef miał na imię Josef.

I mają zjazd rodzinny w niebie i Jezus powiedział do Józefa „jesteś dobrym ojczymem, wyśle cię z powrotem na ziemie na dwa tygodnie, gdzie chciałbyś pójść?”

I Józef powiedział „chcę pójść do tor stolarski” i Jezus odpowiedział „po co chcesz tam iść?”, „Byłem cieślą i za moich czasów nie mieliśmy narzędzi elektronicznych, jako cieśla chce zobaczyć najnowsze technologie, chce zobaczyć elektronarzędzia”.

„Dobrze, brzmi rozsądnie”. Więc powiedział do Marii „Miriam, wiesz gdym wysłał cię na tygodnie z powrotem to gdzie byś poszła?”

I powiedziała „poszłabym na pielgrzymkę od Medjugorie do Gwadelupy.” „Po co chciałabyś tam iść?”

Powiedziała „nigdy tam nie byłam”.

Jutro powiem wam żydowski żart.

Otwórzcie razem ze mną proszę księgę powtórzonego prawa 18:18

Bóg przemawia do pierwszej osoby przez Mojżesza mówiąc: Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.

Rabini są jednolicie zgodni że to Mesjańskie proroctwo. Talmud i Miszna mówią że to jest o mesjaszu, mesjasz będzie prorokiem jak Mojżesz, ten który da przymierze i ci którzy nie słuchają Jego słów: mesjasza, będą sądzeni przez Boga.

Historia żydów jest paskudna, tragiczna, dlaczego te okropne rzeczy miały miejsce? Dlaczego krucjaty, hiszpańska inkwizycja? Dlaczego Holokaust? Dlaczego na ich własnej ziemi nie ma wciąż pokoju?

Rodzice mojej żony przetrwali Holokaust, postrzeganie chrześcijaństwa przez moją żonę było takie że myślała że chodzi w nim o wrogość do żydów, teraz wierzy ona w Jeszua ale to jest żydowskie doświadczenie z chrześcijaństwem podzielane w większości.

Dlaczego to się stało? Tora mówi nam; to przekleństwo prawa, księga kapłańska 26, powtórzonego prawa 28, to jest przekleństwo prawa, musisz zachować całe prawo którego nie możesz zachować. Lub inaczej akceptujesz mesjasza który wypełnia je w twoim imieniu i jeżeli nie to jesteś pociągnięty do odpowiedzialności.

Ponownie, jeżeli ktoś to powiedział to może brzmieć antysemicko, zapewniam was że nie jestem antysemitą, moja rodzina była Izraelskimi żydami, nie mniej jednak co jest nie tak z Judaizmem?

Po pierwsze musimy zrozumieć co mamy na myśli przez „Judaizm”. Mamy trzy kategorie Judaizmu zdefiniowany w piśmie, pierwszym jest Mojżeszowy lub Lewicki Judaizm.

Ten pochodzi z góry Synaj gdzie nadane zostało prawo do przyjścia Mesjasza poprzedzonego przez Jana Chrzciciela. Prawo i prorocy byli aż do Jana.

Jeremiasza 31:31 mówi: (hebrajski) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.

Stworzę dosłownie nowe przymierze z domem Izraela i domem Judy. Z kim zostało zawarte nowe przymierze? Z Kościołem? Nie. Bóg nigdy nie zawarł przymierza z kościołem, Jezus nigdy nie zawarł przymierza z kościołem ale nowo przymierze zostało zawarte z Izraelem, żydami.

Jeżeli Bóg skończył z żydami to automatycznie skończył z kościołem ponieważ nigdy nie zawarł przymierza z kościołem. Nie żydzi którzy zaakceptowali żydowskiego Mesjasza są wszczepieni a żydzi którzy go odrzucili odcięci z drzewa Oliwnego by upamiętali się i byli wszczepieni ponownie.

Więc idąc dalej, ten Judaizm jednakże został wypełniony w mesjaszu Jeszua według Mateusza 11:30 i Hebrajczyków 10:1, formalnie zakończył się w 70 roku.

Oryginalne 630 przykazań danych przez Mojżesza, największą sekcją prawa były Lewickie rytuały, rytuały za grzechy kompensujące fakt że nie można było zachować reszty. Więc pytając co jest nie tak z Judaizmem to pierwsze od czego musimy zacząć to którym Judaizmem?

Ten Judaizm jest jedynym Judaizmem który nakazał Bóg w starym testamencie, żadna religia nie może nas zbawić, każda religia oparta jest na człowieku próbującym dotrzeć do Boga ale ewangelia jest o Bogu który próbuje dotrzeć do człowieka.

Była jedna religia którą ustanowił Bóg i był to starotestamentowy Judaizm i jego celem jak mówi Paweł w Rzymian, było nauczenie narodów przez przykład Izraela i żydów nie możemy się zbawić poprzez religię, potrzebujemy mesjasza który wypełni Torę w naszym imieniu.

Jedyną religią którą Bóg kiedykolwiek ustanowił był staro testamentowy Mojżeszowy Judaizm którego celem było demonstrować przez przykład Izraela przez żydów że religia nie może nas zbawić, potrzebujemy mesjasza.

Więc podczas gdy nie ma nic złego w tym Judaizmie, prawo, Tora, nie ma nic złego z tym Judaizmem, to ten Judaizm: prawo, Tora, ukazują że coś jest złego w nas. Nic złego z biblijnym Judaizmem, to ukazuje że jest coś nie tak z nami.

Tak jak powiedziałby to starych czasów brat to jak balon który z powodu prawa grawitacji spada na ziemie, jeżeli wypełnisz go bardziej to spadnie wolniej ale wciąż będzie spadał na ziemię z powodu prawa grawitacji.

Jedyny sposób w jaki nie spadnie to gdy silniejsze prawo zastąpi słabsze, to prawo wyporu, jeżeli wpompujesz hel do balonu to będzie się unosił ponieważ silniejsze prawo przeważy.

Prawo Mojżesza jest jak prawo grawitacji, niezbawieni są niewolnikami grzechu, muszą grzeszyć, mogą wybrać jak, kiedy gdzie, ale nie czy – to upadła natura. Prawo ukazuje upadek, prawo łaskim prawo Chrystusa jest jak prawo wyporu, gdy raz Duch Święty w kimś zamieszka ten nie musi już grzeszyć.

Nie mówię że chrześcijanie nie grzeszą ale że praktykujemy tego i nie musimy, mamy wybór, jesteśmy pod innym prawem. Więc nie ma nic złego z Judaizmem Mojżesza. Ale problem z Judaizmem Mojżesza nie tak taki że w nim samym jest coś niepoprawnego ale pokazuje że jest coś złego w nas.

Następnie mamy następny Judaizm, tamten skończył się w 70 roku gdy świątynia została zniszczona, prorok Daniel prorokował w Daniela rozdziale 9 że Mesjasz przyjdzie i umrze zanim druga świątynia zostanie zniszczona.

Jezus wypełnił proroctwa Daniela, biblijny Judaizm, Mojżeszowy Judaizm nie może dłużej istnieć od 70 roku po Chrystusie. Religia którą widzicie teraz nie jest biblijnym judaizmem.

Następnym rodzajem Judaizmu jest Mesjański Judaizm/Hebrajskie chrześcijaństwo. Czytamy o tym w I Koryntian 11:24-26. Ten Judaizm zaczyna się od śmierci i zmartwychwstania mesjasza po którym nastąpił dzień pięćdziesiątnicy aż do pochwycenia i zmartwychwstania kościoła.

Gdy kościół zostanie usunięty Bóg skupia swoją uwagę ponownie na Izraelu, łaska dobiega końca, ten sam sąd który Bóg wylał na Egipt w księdze wyjścia będzie powtórzony przez plagi i tym podobne, trudności, ciemność, krew, żaby i tym podobne.

Przyjdą te rzeczy sądu, tak samo jak nadworni magicy faraona podrabiali cuda Mojżesza i Arona, tak samo antychryst i fałszywy prorok przyjdą podrabiać cuda Jezusa na własne świadectwo.

Będzie trwał aż do zmartwychwstania i pochwycenia kościoła w którym to czasie Bóg zwróci swoje skupienie z powrotem na żydów. Jego skupieniem będzie odkupienie Izraela, łaska dobiegnie końca i wyleje swój gniew.

Eschatologiczna agenda tych czasów gdy kościół zostanie usunięty i Bóg ponownie skupi swoją uwagę na żydach w dniu Pana. I tak mamy Torę, to Mojżeszowy Judaizm i następnie mamy Mesjański Judaizm – wypełnienie Tory i Mesjasza.

Każdy żyd jest pod jednym lub drugim przymierzem. Czy wierzy Bogu, Torze czy nie, to jest zobowiązany do tego by zachować prawo, a jeżeli nie zachowa to przekleństwo prawa będzie nad nim i na narodzie którego jest częścią.

To przekleństwo ukazuje ludzki stan, ponieważ ewangelia jest najpierw dla żydów to są konsekwencje za jej odrzucenie przez pierwszych według Rzymian rozdział 1 i 2.

Moc zbawienia jest wpierw dla żydów ale jej konsekwencje w przypadku odrzucenia również są pierwsze dla żydów, wraz z przywilejami przychodzi odpowiedzialność, więc idziemy dalej, ten Judaizm jest wypełniony w Jeszua.

Problemem niezbawionych żydów, nie wierzącego Izraela nie jest to że odrzucili Jezusa jako Mesjasza; powiem to raz jeszcze: problemem z niezbawionymi żydami nie jest to że odrzucili Jezusa jako Mesjasza.

To jest rezultat problemu, problemem jest to że nie wierzą Mojżeszowi i prorokom, odrzucając Torę. Jeusza powiedział „jeżeli wierzycie Mojżeszowi to i mi uwierzycie”. Ich problemem jest to że naprawdę nie wierzą w Mojżeszowy Judaizm.

Jeżeli naprawdę wierzyli by Torze, jeżeli naprawdę wierzyli by staremu testamentowi to wiedzieli by że Jezus jest Mesjaszem. Problemem niezbawionych żydów nie jest to że nie wierzą w Jezusa – to rezultat problemu, problemem jest to że nie wierzą Mojżeszowi i prorokom, gdyby wierzyli to by wiedzieli że Jezus jest Mesjaszem według (hebrajski) Jana rozdział 5-ty.

Więc mamy drugi rodzaj Judaizmu – Mesjański Judaizm, te dwa są biblijne; Judaizm Mojżeszowy jest biblijny i Judaizm proroka jak Mojżesz jest również biblijny. Ale teraz dochodzimy do trzeciego rodzaju Judaizmu – Rabinicznego Judaizmu, znanego również jako Talmudycznego lub Halachicznego Judaizmu.

Jest on oparty na nie tylko starym testamencie – Tanach ale również jak w kościele Rzymskim na apokryfach a także na kombinacji Talmudu, Miszny, Kabały i Pismach i pismach Halachy. Innymi słowy, nie jest ważne co mówią pisma, jest ważne co mówią rabini o piśmie.

Jest to bardzo podobne do Rzymskiego Katolicyzmu, jako dziecko dorastające w obszarze Nowego Yorku chodziłem do katolickiej szkoły i żydowska społeczność mówiła jak niektórzy z was wiedzą że odważnie skoczyłem z klifu.

Widziałem dwie fałszywe religie w moim życiu, jedna będąca całkowitym wypaczeniem starego testamentu a druga całkowitym wypaczeniem nowego.

W Rzymskim Katolicyzmie Maria mówi w Magnificat „moja dusza raduje się w Bogu zbawicielu moim” gdy anioł Gabriel mówi „będziesz matką Mesjasza który zbawi swoich ludzi od ich grzechów”, najwspanialsza kobieta na świecie, błogosławiona pośród wszystkich kobiet może powiedzieć jedynie „moja dusza raduje się w Bogu zbawicielu moim”.

O nie! Papież powiedział: Ona nie potrzebuje zbawiciela, została poczęta bez grzechu pierworodnego; Czemuś czemu nawet Tomasz z Akwinu i Agustyn z Hippony zaprzeczyli. Nie ma znaczenia co mówi Biblia, nie ma znaczenia co mówi Maria, ma tylko znaczenie to co mówi Papież o biblii.

Judaizm jest taki sam, jak prorokował Izajasz: „Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam.” jak to się stało? Był pewien rabin o imieniu Yohanan ben Zakkai, który był rówieśnikiem świętego Pawła, było wielu sławnych rabinów w tej samej rabinicznej szkole. Rabin Yohanan ben Zakkai który wykonał sławne tłumaczenie oraz Święty Paweł byli w tej samej faryzejskiej szkole Hillel.

Oboje byli uczniami rabina Gamaliela – wnika rabina Hillela i jak często wskazuje jak w Kalifornii ostatniego roku, mieliście tych dwóch rówieśników, rabina Szawła z Tarsu i rabina Yohanana ben Zakkai, nie tylko byli sobie współcześni ale nawet byli rówieśnikami.

Gdy Świątynia została zniszczona w 70 roku żydzi nie mogli już dłużej zachowywać Tory, musieli stworzyć inną religie gdzie synagoga mogłaby być centrum zamiast świątyni, gdzie rabin mógł zastąpić Lewitę, gdzie dobre uczynki związane w większości z ludzkimi tworami mogły zastąpić przestrzegania prawa Tory.

Prorok Jeremiasz ostrzegał że to się stanie (hebrajski) Jeremiasza rozdział 2-gi tak to wykłada, powiedział w wersecie 13-stym: Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: ...Żydzi popełnili dwa zła, niewierzący Izrael, nie wszyscy żydzi...Mnie, źródło wód żywych, opuścili,

Jana rozdział 7-dmy mówi nam w wersecie 36, 37 i 38 czym jest źródło żywej wody, jest to metafora i biblijne typologia dla Ducha Świętego. Jana rozdział 4-ty mówi nam że Jezus da nam żywą wodę, Jana 7, żywą wodę.; to pochodzi z Izajasza 44:3 (hebrajski)

Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo

(hebrajski) wylanie wód to obraz Ducha Świętego. Mesjasz będzie fontanną żywej wody, będzie źródłem Ducha Świętego, więc pierwsze zło o którym prorokował Jeremiasz jest tym że jego ludzie popełnią je przeciwko Bogu przez odrzucenie tego który da im żywą wodę, odrzucą Mesjasza.

Ale drugim złem które popełnią będzie: a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. - Wymyślną inną religie która będzie duchowym bankrutem która nie może zawierać Ruach ha-Kodesz – Ducha Bożego.

I tak gdy odrzucą prawdziwego Mesjasza i prawdziwe wypełnienie Tory, wymyślą coś co go zastąpi, i to jest to czym jest Judaizm rabinistyczny. Ja nie skupiam się na Judaizmie rabinistycznym, nawet większą obrazą niż on są ci którzy twierdzą że akceptują Chrystusa ale mają niebiblijne chrześcijaństwo od Mormonizm do Rzymymu, do Wschodniego Prawosławia do liberalnego protestantyzmu.

Są winni tej samej rzeczy i nawet gorszej. Nie mniej jednak dziś zajmuje się Judaizmem, więc zebrano się na synodzie niedaleko od Tel Aviv i rozpoczeli nowy Judaizm. Ten Judaizm będzie trwał aż do przyjścia Sarha Mosihiach który jest antychrystem przepowiedzianym w księdze Daniela 9:27.

Więc ponownie mamy trzy Judaizmy: Mojżeszowy Judaizm oparty na Torze, Mesjański Judaizm oparty na wypełnionej Torze w Jeszua Jezusie jako zapłatę za grzech i bycia obiecanym Mesjaszem który daje Ducha Świętego i później mamy to co widzicie dzisiaj – talmudyczny Judaizm, rabbinistyczny Judaizm oparty na pismach Halachy.

Halacha to ciało żydowskiego prawa pochodzące od bezokolicznika Hebrajskiego czasownika (hebrajski) „chodzić” to jak chodzić. Moja rodzina, mieliśmy Mesjańską wspólnotę w Sobotę i chodziliśmy do kościoła w niedzielę, ale podczas wyższych świąt chodziliśmy do synagogi i poszliśmy do ortodoksyjnej synagogi w Anglii w której żyliśmy.

Byłem tam z moją żoną i córką i tak dalej i zazwyczaj gdy dowiadywali się w co wierzymy to nas wyrzucali ale byliśmy tam i była to mała, mała synagoga ale ortodoksyjna. Nie mieli Minjan, nie mieli 9 Mitzvah żydowskich mężczyzn więc nie mogli wziąć zwojów Tory ze schowka, ze świętej skrzyni.

Więc przeszli do liturgii bez niej i zaczęli się kłócić o to ze sobą, cóż mamy dni (hebrajski) i przychodzi Yom Kippur i po Yom Kuppur musimy byćgotowi na Święto szałasów, Sukkot, więc musieliśmy iść do Sukka i inny rabin wstał i powiedział „nie możemy zbudować Sukky, nie możemy zbudować szałasu aż się skończy Yom Kuppur”.

Inny powiedział „oczywiście że możesz, po prostu nie możesz go skończyć, możesz mieć ściany ale nie możesz mieć dachu.” „Oczywiście że możesz po prostu nie wieszasz owocu bo jest to ostatnia rzecz jaką się robi”.

Byli bardziej zatroskani Halachą niż Ha ge da jest tym czym są historie biblijne i narracje, zapomnijcie o tym co Yom Kuppur znaczy – przebłaganie. Zapomnijcie o tym co oznacza święto szałasów – tysiąc letnie panowanie mesjasza. Zapomnijcie o tym wszystkim. To tylko prawna argumentacja i kłócą się cały czas, cały czas.

Powiem wam teraz żydowski żart. Była pewna synagoga i miała wielki podział, walczono tam każdego tygodnia, inni ludzie w synagodze powiedzieli „podczas wyznania wiary powinniśmy siedzieć” (hebrajski) „powinniśmy siedzieć gdy to mówimy”. Inny powiedzieli „Nie, nie, musimy stać podczas wyznania” i kłócili się bez przerwy aż synagoga miała być podzielona.

Więc rabin powiedział „nie mogę znieść tego już dłużej, potrzebujemy decyzji, musimy znaleźć mądrego uczonego żydowskiego, prawdziwego mędrca” więc poszli i rabina który był bardzo obeznanym człowiekiem w Judaizmie i Halchach, miał na imię Rob Moshe.

I powiedzieli do rabina „Moshe” „Moshe”, delegacja każdej frakcji w synagodze przybyła do rabina, którzy kłócili się każdego tygodnia o to czy powinni stać podczas podczas wyznania czy powinni usiąść.

„Powiedz nam czy powinniśmy stać?” I stary Mosze powiedział „Co? Stać podczas wyznania? To nie jest tradycja”. „Widzieliście? Mówiliśmy wam! Powiniście siedzieć podczas wyznania!”.

„Co? Siedzieć podczas wyznania? To nie jest tradycja.” Więc rabin powiedział „O Mosze, siedzenie nie jest tradycją? Stanie nie jest tradycją? Więc jak mamy przeprowadzać wyznanie, jaka jest tradycja? Nie mogę znieść tego już dłużej, każdego tygodnia kłócimy się tam i z powrotem, kłócąc się i kłócąc.”

„To jest tradycja”.

To jest zwane „pill pull” legalistyczna argumentacja. Jezus nie angażował się w „Pill Pull” chyba że próbował sprawić by faryzeusze i saduceusze i faryzeusze zaczęli walczyć pomiędzy sobą. Pod koniec kazania na górze jest napisane „Jeusza nie mówił do faryzeuszy ale mówił jako ten który ma autorytet”. Dlaczego? Odwoływał się do Ducha prawa.

Oni roili to co Bill Clinton, litera, wiecie jak działa? Grali w legalistyczne gry z literą. Jezus zawsze interpretował literę w świetle prawa. Litera prawa mówi „nie popełnił cudzołóstwa”, duchowe prawo mówi „nie pożądaj czyjegoś męża lub żony.”

Litera prawa mówi „nie morduj”, duchowe prawo mówi „nie nienawidź”. Jezus zawsze interpretował literę jako Ducha. Halacha to legalistyczny system, to droga donikąd. To zaczęło się oficjalnie po Chrystusie ale korzenie ma wcześniejsze w czymś co jest zwane (hebrajski) – ustnym prawie.

Są różne kategorie Judaizmu, rabinicznego Judaizmu dziś na świecie. Pierwszymi są synagogi liberalne i reformowane, ci ludzie nazywają swoje synagogi „świątyniami”, są współczesną interpretacja Judaizmu opartą na Diasporze.

Powodem dla którego nazywają swoje synagogi świątyniami a pierwszą w Ameryce była ta w Charleston w Południowej Karolinie, było to że powiedziano „nigdy nie wrócimy do naszej ziemi, nigdy nie odbudujemy świątyni, nigdy nie będziemy mieli najwyższego kapłana, synagoga jest naszą świątynią i to jest nasza obiecana ziemia – południowa Karolina i tak dalej.”

Mają magnolie zamiast kwiat Sharon, to jest liberalny i zreformowany Judaizm, jest uniwersalistyczny, jest oparty świecki humanizm, dla nich religia jest głównie kulturą opakowaną w naukę Etyki.

Następnym jest konserwatywny i konserwodokcyjny, konserwodokcyjny to zmyślona nazwa ale jest używana, te są bardziej tradycyjne niż liberalne i reformowane, ale nie są całkowicie przestrzegający, są pewni rodzaje przestrzegających żydów którzy luźno traktują większość swojego życia.

Mogą prowadzić w szabat i tak dalej. Bekon na odwrotnej stronie tak naprawdę. Słyszeliście o rabinie obrabowanym w Phoenix? Był tak bardzo zdesperowany by spróbować wieprzowiny, więc co zamierzał zrobić? „Wiem, pójdę po nią na moich wakacjach na Hawaje, nikt nie będzie mnie tam znał i polinezyjska restauracja serwuje pieczone świnie z jabłkiem w ustach.”

Więc udał się na swoje wakacje do polinezyjskiej restauracji u powiedział „dajcie mi pieczoną świnie” przyniesiono mu pieczoną świnię z jabłkiem w ustach, rabin Herr Schmidt powiedział „czekałem na to bardzo długo”.

Zupełnie nagle z znikąd dwóch członków jego kongregacji weszło, powiedział „Oi! Zamówiłem jabłko, zobaczcie co mi przynieśli”.

To jest konwerwatywny lub konserwodokycjny Judaizm. Następnie macie Ortodoksów. Ortodoksyjni żydzi w Diasporze noszą Kippa z czego są znani, są ortodoksami ale nie fanatycznymi, wchodzą w interakcje z poganami w pewnych punktach. Wierzą że Tora jest Słowem Bożym, niestety wierzą także że Talmud jest Słowem Bożym.

Następnie macie ultra ortodoksów, noszą jarmułkę ale zawsze czarną. Uznają innych, nawet wielu ortodoksów ale konserwatywnych i liberalnych uznają za żydowskich apostatów i liberalni mają nawet kobiecych rabinów, rzeczy takie jak te, które były by niedomyślenia dla ultra ortodoksów.

Ultra ortodoksi stoją w sprzeczności z nawet większością innych ortodoksów nazywanych Chasydami. Różnica pomiędzy nimi polega na tym że ultra ortodoksi nie kładą nacisku na Kabałę, mistyczny Judaizm do takie stopnia jak u Chasydów.

Chasydyczni żydzi wierzą że większość żydów było zszokowanych tym co oni wiedzą, to jest oparte na Kabale, mistycznym Judaizmie którego główną częścią jest Zohar, jego pochodzenia ma źródła w starożytnym Babilonie ale ma korzenie wśród Sefardyjskich żydów i wśród wschodnich żydów Aszkenazyjskich.

Jego epicentrum był północny Izrael, to mistyczny Judaizm oparty na przesądach, to w rzeczywistości zjudeizowana wersja Babilońskiego gnostycyzmu opartego na mistycyzmie, reinkarnacji, astrologii, numerologi i tak dalej ale w żydowskim kontekście.

Wierzą że Bóg nie jest istotą, bytem, nie jest osobą jako taką ale posiada emanacje co jest czystym gnostycyzmem.

Więc by pomóc Bogu powrócić do Jego tożsamości musisz opanować coś nazywanego zum-zum, święte iskry przez Micwe i świtanie, dlatego widzicie ich w Brooklynie z ich kręconymi włosami próbującymi zdobyć zum-zum, święte iskry Boga, Hashem.

Ponownie, to czysty gnostycyzm, zostało to założone przez kogoś nazywanego Baal Szem Tow i później teolegizował on rabina zwanego Isaac Lauria w Europie wschodniej.

Ci ludzie mieli problem z powodu reinkarnacji, gdy raz Baal Shem Tow zmarł jego duch musiał pójść do kogoś innego, nazwali go „Besh, to jest „Besh” który badamy w Torze i miał astralną projekcje jak my byśmy to nazwali, jak New Age-iści by to nazwali i poszedł do nieba.

I widział mesjasza badającego Torę i zapytał mesjasza „kiedy przyjdziesz?”. I mesjasz powiedział „gdy każdy żyd będzie mógł zrobić to co ty zrobiłeś”. Więc zaczął promować tę okultystyczną astralną projekcie rzeczy New Age by mógł przyjść mesjasz i przynieść odkupienie, tak wierzą.

Wszystko jest interpretowane w tym świetle, musisz mieć jak najwięcej dzieci jak jest to tylko możliwe, widzicie ich w Antwerpii, w Nowym Yorku, widzicie ich w Jerozolimie, kobiety są ubrane w długie ubrania, niektórzy mają limity golenia ich głów i noszenia peruk, kobiety zawsze muszą mieć co najmniej dwoje dzieci w wózku dziecięcym i bułkę w piekarniku.

Zawsze, mają jak najwięcej można tylko mieć dzieci by okazało się że jedno z nich jest w końcu mesjaszem, nie chce być szorstki ale mówią że masturbacja jest grzechem bo może zapobiec poczęciu mesjasza.

Wszystko jest interpretowane w ten sposób, wszystko w oparciu o praktyki okultystyczne, to okultystyczny Judaizm, to ultra ortodoksi. Teraz, gdy patrzcie na te grupy, każda z nich przeciwstawia się Syjonizmowi i ponownemu ustanowieniu państwa Izrael.

Prorocy prowokowali, Jezus powiedział że to się stanie w Łukasza 21, Zachariasza, Jeremiasz, Ezechiel, oni wszyscy mówili że to się stanie. Jeżeli ci rabini są opiekunami Tory i jeżeli są prawdziwymi naśladowcami Mojżesza, jeżeli są prawdziwymi pasterzami żydów, dlaczego Bóg musiał użyć żydowskich ateistów i agnostyków by ponowie ustanowić naród Izraela?

Dlaczego nie użył ich? I do dzisiejszego dnia niektórzy z ultra ortodoksów i Chasydzkich sekt, szczególnie i jedna z Izraelskich partii są anty syjonistyczne. Dla niektórych król Jordanii jest ich królem, jeden z nich jest przyjacielem Arafata, anty syjonistą.

Mówią że Izrael nie jest żydowskim państwem, że to naród żydów, anty syjoniści, mimo to żądają od Izraela podatków, innymi słowy ich partie koalicyjne nie mogły by istnieć w systemie parlamentarnym.

Nikt z nich nie wspierał syjonizmu, to było tylko po tym gdy Lenin nie żył i Stalin zaczął mordować żydowską inteligencje w tym zabijając żydów w partii jak Trockiego i tak dalej, żydowscy socjaliści szukali żydowskiego wyrazu komunizmu więc udali się do Izraela i tak zaczęli ruch kibbutz jako forma komunizmu w tamtym czasie co prosperowało aż do czasów współczesnych.

W związku z tym nikt z nich nie miał roli w Syjonizmie, rabini są prawie jednolici w sprzeciwianiu się Theodorowi Herzlowi, Ben Gurionowi i ruchowi syjonistycznemu. Jeden lub dwa rzadkie wyjątki.

Teraz państwo żydowskie istnieje jednakże, a oni chcą je kontrolować. W przybliżeniu 55 krajów na świecie które są prawdziwymi demokracjami, tylko jedna z nich odrzuca wolność religijną dla żydów w zakresie rządowej polityki.

Jaki kraj odmawia wolności religii dla żydów? Izrael, tylko ortodoksi, ultra-ortodoksi i chasydzi mogą być uznani; liberalni rabini, reformowani, konserwatywni – oni nie mogą nawet legalnie odprawiać nabożeństw ślubów i pogrzebów.

Jednym krajem na świecie twierdzącym że jest demokratyczny ale odmawiający żydom wolności religijnej jest Izrael. To jest to co robią innym rabinom, co zrobią z żydami którzy wierzą w Jeszua?

Oto w jaki sposób to się rozwijało, to było przed Jezusem jako prawo ustne, nauką było to że ustna prawo zostało tak naprawdę dane na górze Synaj ale nie zostało spisane i w czasie w którym zaczęli wierzyć w opinie tysiąca i jednego rabina że jest to bardziej ważne niż opinia tysiąca proroków którzy napisali pisma.

Prorocy byli tylko posłańcami, sekretarzami którzy to wypisali a ci geniusze mają to zinterpretować. Zapomnieli oczywiście zinterpretować Jozuego rozdział 8:34:

'Potem odczytał wszystkie słowa zakonu, błogosławieństwa i przekleństwa, wszystko tak, jak było napisane w księdze zakonu. 'Nie było ani jednego słowa, które Mojżesz nakazał, którego by Jozue nie odczytał wobec całego zgromadzenia izraelskiego

To wszystko zostało wypisane, jest to oparte na pustej przesłance, jak do tego doszli o Torze? Po niewoli babilońskiej myślenie było takie: cóż to stało się nam bo złamaliśmy Torę, straciliśmy naszą ziemie Króla Dawida, stolicę, ponieważ złamaliśmy prawo. Musimy upewnić się że nigdy nie złamiemy więcej Bożego prawa, więc zbudujemy żywopłot wokół Tory.

Zobaczmy; Tora mówi „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.” z wielu powodów, to była pogańska praktyka, powód typologiczny i z innych religijnych powodów ale „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.”

Przypuszczalnie ciepło w błonie żołądka rzeczywiście powoduje że nabiał który połykasz odparowuje. I przypuszczalnie w wyniku losowej szansy to mleko zostaje pochłonięte lub wnika do cielęciny.

W związku z tym w razie gdyby parowało w przypadku gdyby pochodziło od matki to nie spożywamy mleka i mięsa razem. Zbudowali nad tym żywopłot – mamy oddzielne talerze i ultra ortodoksi powiedzą „jeżeli możesz to rób w oddzielnych kuchniach”.

Nakaz za nakazem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Nie mogą zobaczyć lasu za drzewami. Zapomnieli o tym o czym jest Tora – do punktu który jest o Mesjaszu zamiast do punktu który obrali. Zaczyna stawać się to legalistyczne, ponownie, to nie jest żydowski fenomen, znam „świętych zielonoświątkowców”, ultra metodystów, pewnych Nazarejczyków i Amiszów – robią to samo z chrześcijaństwem.

Następnie dochodzimy do tego co już widzieliśmy, późny pierwszy wiek, sobór z Yohanan ben Zakai, rówieśnikiem świętego Pawła, tylko Ben Zakai nie był pewny tego co zrobił, na swoim łożu śmierci był zwany „potężnym młotem” w Judaizmie i płakał i jego uczniowie przyszli do niego i powiedzieli „potężny młocie dlaczego płaczesz?” a on odpowiedział „Idę spotkać się z Haszem, Bogiem, niech będzie błogosławione Jego imię i są przede mną dwie drogi: jedna prowadzi do raju a druga do Gehenny i nie wiem na którą drogę mnie skaże.”

Zmarł przerażony pójściem do piekła – człowiek który rozpoczął rabinistyczny Judaizm nie wiedział czy szedł do piekła czy nie, nie wiedział czy to co zrobił było słuszne, nie miał żadnej pewności zbawienia.

Jego rówieśnik rabin Szaweł z Tarsu z drugiej strony powiedział coś odmiennego na swoim łożu śmierci: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości Pana Jezusa.

Każdy żyd umrze jak jeden z tych dwóch rówieśników, dziękuje Bogu za to że moja rodzina podąża za właściwym.

Następnym okresem był rabin Akiba ben Josef i powstanie Bar-Kochby w II wieku. Kiedy żydzi odrzucili już prawdziwego Mesjasza to musieli przyjąć fałszywego, Bar-Kochba jest poważnym typem antychrysta, sposób w jaki rabin Akiba ogłosił że jest mesjaszem jest sposobem w jaki fałszywy prorok ogłosi antychrysta.

I mamy inny nagrania w których to wyjaśniamy ale tylko wspominam o tym w naszym obecnym temacie tego poranka. Rabin Akiba – drugi wiek, jego rodzice byli w rzeczywistości nawróconymi poganami na Judaizm.

Jeżeli udacie się do Izraela dzisiaj, zobaczycie wszędzie ulice Bar-Kochby, ulice Szymona Bar-Kochby, przemilczają że Bar-Kochba nie był mesjaszem, był sprawił że żydzi zostali wyparci ze swojej ziemi na 18 wieków, mimo tego łechcą go jako narodowego bohatera, imię prawdziwego Mesjasza jest opluwane.

Co jest nie tak z Judaizmem? Jak Izajasz powiedział: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem

Ale koniec II wieku, żydzi zostali wygnani przez Rzymskie autorytety do Galilei i Jehuda ha-Nasi wypisał po raz pierwszy prawo ustne lub przynajmniej jego sekcje, nic nie zostało nawet wypisane ponieważ na początku nie chcieli by prawo ustne zrównane w autorytecie z Pismem, teraz chcą ale nie było nawet wypisane do Jehuda ha-Nasi w II wieku w Galilei.

Z tego wyjdzie później babiloński i jerozolimski Talmud, kompilacja Miszny aż do tego co powinno być końcem rabinistycznej tradycji ale nie było, później dodali więcej. Wyobraźnie sobie Biblie którą musicie czytać przez pryzmat komentarzy i później musicie czytać komentarze przez pryzmat innych komentarzy, możecie czytać te komentarze przez pryzmat kolejnych komentarzy.

Zbudowano płot w około Tory, płot w około płotu i płot dalej i dalej od Słowa Bożego. Bardzo podobne do Rzymskiego Katolicyzmu i Greckiego Prawosławia, bardzo podobne. Następną fazą było wczesne średniowiecze, babiloński (hebrajski) oznacza „geniuszy”.

Miszna mówi nam że jeden z tych geniuszy był ślepym sutenerem. Woń żydowskiej nauki była w Babilonie i tutaj silny wpływ babiloński przeniknął do rabinistycznego Judaizmu.

Twierdzenia liberalnych i uczonych krytyków teorii Wellhasensa o tym że Tora była ubarwiona tym co stało się w babilońskiej niewoli – to nonsens. Ale co mówią o Piśmie jest w rzeczywistości prawdziwie w przypadku pism rabinistycznych będących pod wpływem pogan.

Na końcu pierwszego tysiąclecia największy rabin wyłonił się z Francji, nazywał się Raszi. Czytałem komentarze Rasziego o księdze Rodzaju, to niesamowite że mógł wiedzieć tak wiele i nie być zbawiony.

To był Raszi jednakże który zrobił coś tragicznego, to był Raszi który powiedział Izajasza 53 – cierpiący sługa nazwany (hebrajski) w Talmudzie i w Misznie, że nie jest Mesjaszem. Wszyscy wcześniejsi mędrcy powiedzieli że to było o Mesjaszu. Była liturgia dnia odkupienia w której czytano niegdyś Izajasza 53.

Ale Raszi powiedział „nie, to cierpieniach żydowskich ludzi. To mogło by mieć jakiejś okrężne zastosowanie i jakieś znaczenie ale sam Izajasz mówił o grzechach żydów a cierpiący sługa był bez grzechu. Jak więc może to być o nich?

Dziś większość żydów powie ci że Izajasza 53 nie jest o cierpieniu Mesjasza ale o cierpieniu żydowskiego ludu w zastępstwie innych narodów. Ale problem jest to i ich argumenty przeciwko wierze w Jezusa mówią również „Co? Jezus wziął nasze grzechy? Bóg jest przeciwko ludzkiej ofierze.”

Nie według Rasziego i nie według waszych własnych rabinów. Żydzi umierają za naród, w co wierzycie, nie możecie mieć dwóch dróg jednocześnie, to trwa w ten sposób, do tego czasu żydowskim doświadczenie było wielce, wielce, wielce kształtowane przez antysemityzm który wyłonił się na zachodzie szczególnie pod Rzymskim Katolicyzmem.

Rabin o imieniu Rambam – Mojżesz Majmonides około 11 wieku, to co się stało było tym: pod średniowiecznym Rzymskim Katolicyzmem Europa weszła w wieki ciemne, jeżeli chcecie wiedzieć jak wyglądałby Rzymsko Katolicki świat, zobacz jak wyglądał on gdy mieli 12 wieków robienia tego czego tylko chcieli i dali nam wieki ciemne.

Od czasu Augustyna z Hippony, chrześcijaństwo zostało splatonizowane przez Augustyna, teraz nastąpiło odrodzenie Arystotelesowskiej filozofii, gdy Europa miała swoje wieki ciemne na zachodzie, Bizantyjskie Imperium Greckojęzyczne wciąż miało resztki rzymskiej cywilizacji.

I islamski świat miał swój złoty wiek, tylko że to nie był Islam jaki widzicie dziś, to był zwesterizowany Islam oparty na Arystotelesowskiej filozofii. Tak jak Tomasz z Akwinu przepisze Rzymski Katolicyzm jako religie Arystotelesowską, cała istota masy i transsubstancjacji pochodzi od filozofii Arystotelesa.

Rambam przepisał Judaizm jako Arystotelesową religie. Tomasz Akwinu nazwał to Summa Theologica – suma teologii. Rambam nazwał to „przewodnikiem błądzących”. Tym czym był Tomasz z Akwinu dla średniowiecznego katolicyzmu, tym był Rambam dla Judaizmu.

Próbowali zmodernizować go aż do dziś w oparciu o świecką dominującą filozofie i to był Arystotelizm. To trwa i trwa, w 16 wieku pojawił się inny rabin, jego imię to Józef Karo i teraz są dosłownie warstwą na warstwie ksiąg i rabinicznych pism.

Tak wiele zamieszania, nie wiemy co zrobić, więc on starał się skodyfikować to wszystko w nasz zintegrowany system rabinicznego prawa zwany (hebrajski) dosłownie „nakrycie stołu”. Obecny Judaizm jest oparty na nakryciu do stołu, zorganizowanym ciele rabinicznego prawa opartego na wszystkich pismach.

Jednakże to wymagało uczonych, ale uczeni nie zrobili dla nich wiele dobrego, ponieważ wpadali w pułapkę. Gdy raz odrzucicie prawdziwego Mesjasza to przyjmiecie fałszywego. Po serii fałszywych mesjaszy przychodzi Ball Szem Tow i Issaca który napisał teologie ruchu Chasydzkiego i w 18 wieku macie ruch chasydystyczny Zohara i Kabalę.

Ci rabini z ich różnych sekt nienawidzili się wzajemnie, ponownie są bardzo jak Hinduizm. Bramin lub Guru idą do ramy, idą do wisznu przez niego. Dla Chasydzkich żydów tylko rabin Tzadik idzie do Haszem – Boga, a wy przez niego. Jest żydowskim guru.

Ponieważ on ma ducha Baala Szema Towa, więc różne Chasydzkie sekty Vizhnitz lub Chabad-Lubavitch i Satmar i wiele sekt które możesz poznać po sposobie ubioru mówiącego o tym za jakim rabinem podążają, nazywają rabinów Sadic lub Rebbe i walczą pomiędzy sobą czyj Rebbe miał prawdziwego ducha Baala Szem Towa.

Całkowite szaleństwo. Świeccy Izraelczycy uznają to za szaleństwo, myślę że każdy kto mógłby o tym pomyśleć uznałby to za szaleństwo ale oni to robią. O to w jaki sposób się to rozwinęło do tego co widzicie teraz.

Spójrzmy na indeks fałszywych mesjaszy, nowy testament mówi nam; Dzieje rozdział 5, w rozdziale 8-smym widzimy Szymona Maga, ten człowiek o którym czytacie był ważną sprawą; był zwyczajny za swoich dni, było wiele fałszywych mesjaszy gdy Jezus ukazał się po raz pierwszy.

Izajasza rozdział 8 mówi że zanim przyjdzie Mesjasz będzie wiele, wiele czarowników i ludzi którzy parają się magią i rzeczami jak tymi, Izajasza 8 ostrzega przed tym. Ale mówi że to się skończy w rozdziale 9-tym Izajasza; Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.

Tak jak było tam wielu fałszywych mesjaszy w Judaizmie w czasie pierwszego przyjścia Jezusa, tak samo będzie wiele fałszywych mesjaszy gdy powróci. Jedno jest obrazem drugiego i czytamy w 5 rozdziale Dziejów o rabinie Gamalielu, nauczycielu świętego Pawła, według Miszny Gamaliel był niezwykle prawym żydem.

Miszna mówi że gdy nauczyciel świętego Pawła Gamaliel zmarł, prawość przepadła na ziemi. Ten wielki rabin który w Judaizmie i Misznie był wręcz inkarnacją prawości, według niego jeżeli Jezus nie jest żydowskim Mesjaszem to chrześcijaństwo nie przetrwa.

Powiedział „jeżeli ci ludzie nie są od Boga to ta rzecz nie przetrwa, Jezus będzie jak inni, ale jeżeli przetrwa to walczycie z Bogiem.”

Więc walczą z Bogiem.

Patrzymy na Bar-Kochbe 122-132 rok po Chrystusie doprowadził ludzi do opuszczenia ziemi, został pokonany pod Bataan nie daleko Brand, nie tak daleko od Calvary Chapel Jurusalem. Ludzie starali się chować w jaskiniach i mówili „Niech kamienie na nas spadną”. Żydzi myśleli że to koniec świata w oparciu o proroctwa starego testamentu powtórzone w Objawieniu o ludziach chowających się pod skałami przed nadchodzącym gniewem.

To trwało w ten sposób, ale dwóch największych fałszywych mesjaszy byli ludzie zwani Shabbatai Zevi i Jacob Joseph Frank, lata 1700, rozpowszechniał się zalew rabinicznych opinii od Afryki do północnej Europy, Azji że Sabbatai Zevi jest mesjaszem.

Nawrócił się na Islam.

Następnie Jacob Frank ogłosił że jest reinkarnacją Sabbatai Zevi. Nawrócił się na rzymski katolicyzm.

Ci ludzie stali się tak szaleni że zaczęli brać coś co jest zwane „Divacut” jest to żydowski odpowiednik Chasydzkiego chodzenia w duchu, związanie do Boga ze słowa „devic” jak Adam i Ewa stali się jedno, mąż związał się z żoną, to jest to słowo devic stąd divacutw judaiźmie.

Ortodoksi starają się to praktykować, związywanie z Bogiem i powiedzieli że by znać głębie odkupienia musicie znać głębie grzechu. Zauważcie te wypaczoną prawdę; Nowy testament mówi że Mesjasz który nie zna grzechu stał się nim – tylko przez bezgrzeszność mógł zapłacić cenę za nas.

Oni powiedzieli „nie, by znać odkupienie musicie znać głębie grzechu”. Więc zaczęli odbywać publiczne orgie seksualne w Polsce przed poganami. Oto jak szaleni się stali.

Gdy ci mesjasze zostali udowodnili że byli fałszywi jak pozostali, nastąpiła bardzo stoicka reakcja w Judaiźmie i Judaizm stał się religia yeshida – tylko dla nauki, stała się bardzo sztywna, ale tylko bogaty żyd mógł wysłać dzieci do yeshivy, większość żydów żyło w małych gettach.

Więc ludzie zaczęli być odosobnieni od swojej własnej religii. To odosobnienie wybrukowało drogę dla ruchu Chasydzkiego, tego co zrobił Ball Szem Tow. Był jak charyzmatyczny żyd, miał swój ruch charyzmatyczny w Judaiźmie, to jest to czym Chasydzi są – mistycyzm.

Tak jak vinyard w Kalifornni - wszystko było doświadczalne, wszystko było oparte na mistycyzmie i brali Biblię bez kontekstu i tak dalej.

Najszybciej rosnącym ale nie największym Chasydzkim ruchem jest Lubavitch znany również jako Habad, ogłosili że ich rabin Menachem Schneerson jest mesjaszem, widzicie jego plakaty w Antwerpii w Belgii i w Nowym Yorku i w Manchester w Anglii i w Izraelu; „Król mesjasz”.

Ale mają problem. Zmarł i nie miał żadnego syna ani zięcia który miałby jego ducha. Chasydzi mogą iść do Boga jedynie przez Rebbe, przez Tzadika, nie mają już więcej żadnego. Więc wierzą że musiał być mesjaszem, nie wszyscy z nich, świadczyłem ich rabinom Lubavitch w Pal Springs około tydzień temu i był bardzo zdenerwowany, nie mógł odpowiedzieć na pytanie.

Byłem w Tel Aviwie na lotnisku Ben-guriona i mieli tam znak medic mesjasza – wszystko po hebrajsku oczywiście, powiedziałem do niego: co masz zamiar zrobić? On nie żyje, nie masz żadnego Rebbe, nie masz żadnego sposobu by dostać się teraz do Boga.

I odpowiedział mi po hebrajsku: (hebrajski) on powstanie z martwych.

Zapytałem: Co? „On powstanie z martwych”, pozwól mi to ująć prosto; wierzysz że żydowski mesjasz przyjdzie, umrze i wzbudzi się z martwych?

„Tak”. To wszystko co chciałem wiedzieć.

Ja też, zgadzamy się w czymś, masz w tym rację.

Ale prawdziwy fałszywy mesjasz dopiero przyjdzie, człowiek bezprawia, mały róg, syn zatracenia, bestia, może być już żywy, nie prorokuję, po prostu daje wam ostrzeżenie, po prostu wam ostrzegam was, nie mówię że on jest tym fałszywym prorokiem, nie mówię niczego, ale jeżeli miałbyś spojrzeć na jedną osobę w dzisiejszym świecie, jeżeli kardynał Jean Marais lub inny etniczny żyd stanie się w przyszłości papieżem i będzie chciał pośredniczyć w podpisaniu pokoju na bliskim wschodzie i szczególnie jeżeli weźmie imię „Piotr” - to ten będzie jednym z nich do sprawdzenia.

Nie mówię że to on, mówię tylko byście byli ostrożni i oczywiście macie tych wszystkich hiper charyzmatyków w ruchu mesjańskim – szaleńczym obrzeżu ruchu mesjanistycznego mówiący „Papież żydowski wierzący”, tak...

Z czym to wszystko nas zostawia? Zostawia nas to w przykrym stanie, nie ma wątpliwości w moim umyśle że żydzi w Izraelu wypełnią proroctwo, wierzę że prawem żydów jest ich ziemia, wierzę że Islam jest demoniczny, wierzę że chrześcijanie potrzebują uznać prorocze znaczenie żydów będących na swojej ziemi.

Wierzę że scena jest przygotowywana na powrót Jezusa Chrystusa, ale są ponownie w swojej ziemi by oczekiwać na antychrysta, fałszywego mesjasza który do nich przyjdzie. Sprzeda im trochę dóbr i połkną to; jeżeli odrzucisz prawdziwego Chrystusa to przyjmiesz fałszywego.

Jednakże nie tylko żydzi, to znaczna część chrześcijaństwa, odrzucają prawdziwego Chrystusa i podążą za fałszywym. Izrael jest uważany za piknik błogosławieństwa i ludzie zbierają się teraz na (hebrajski) czas utrapienia Jakuba.

70-ty tydzień Dawida i wiele wiele rzeczy które mają miejsce, widzę ludzi mówiących: musimy sprowadzić żydów z powrotem do Izraela. Zgadzam się, muszą wrócić wypełnić proroctwa. Mówi się „po prostu daje im humanitarną pomoc, nie świadczę im” - zgadnijcie kto to powiedział, Izraelski rząd? Nie.

Rabin? Nie.

Chrześcijańska organizacja która chce błogosławić Izrael. Rodzice mojej żony zostali zamordowani przez nazistów, moja żona uciekła pod komunizm, powie wam, to była tragedia gdy naziści rozstrzelali mojego dziadka ale było jeszcze większą tragedią że nie znał Jeszua – żydowskiego Mesjasza gdy pociągnęli za spust.

Powie ci jak ona i jej rodzice cierpieli pod komunizmem zanim w końcu pozwolono im iść do Izraela, ale powie wam o tym jakim piekłem jest wrócić do Izraela bez mesjasza. Biblia mówi że prawdziwymi ambasadorami Chrystusa są ci którzy go głoszą.

Jak ta organizacja śmie nazywać siebie „międzynarodową chrześcijańską ambasadą” gdy odrzucają Go głosić, w rzeczywistości wielu z tych ludzi wierzy w teologie podwójnego przymierza – żydzi nie potrzebują Chrystusa by być zbawieni.

Przywódca tej organizacji, mam nagranie, powiedział „Jezus nigdy nie przyszedł by umrzeć, przyszedł by narodzić się w Izraelu by narodzić się na nowo bez swojej śmierci.” Według listu do Rzymian jeżeli by nie umarł to nie moglibyście się narodzić na nowo.

Most do pokoju bez pokoju, ci ludzie w telewizji z rabinami klepiący ich po plecach... powiem wam coś: ultra ortodoksi posiadają liturgie zwaną „18-ste błogosławieństwo”, dodali jedną zwaną (hebrajski) modlą się by żydzi którzy wierzą w Jeszua – ich imiona były wymazane z księgi żywota.

Jak myślisz jak sprawia to że ja się czuję gdy ci ludzie modlą się by imiona moich dzieci były wymazane z księgi życia i chrześcijanie wchodzą z nimi na platformę zaciskając z nimi ręce?

Judaizm jest wypełniony w Jeusza Mesjaszu, co zresztą z nich? Jest greckie słowo z którego pochodzi słowo synagoga oznacza ono zebranie w rzeczywistości jest wiele słów określających zachwyt w Biblii, potrzebę zebrania.

Zobaczcie co Jeszua powiedział w księdze Objawienia rozdziale 2: „znam twój ucisk i twoje ubóstwo” do kościoła w Smyrnie i bluźnierstwa tych którzy mówią że są żydami a nimi nie są, a są synagogą szatana.

Za każdym razem gdy idę do meczetu widzę synagogę szatana, prowadzi cenne dusze tych za który Jezus umarł do piekła, za każdym razem gdy widzę Sale królestwa świadków Jehowy, widzę synagogę szatana która prowadzi cenne dusze za które umarł Mesjasz do piekła.

Za każdym razem gdy przechodzę obok mormońskiej świątyni, widzę synagogę szatana, prowadzi cenne duszę za które umarł mój Mesjasz do piekła. Za każdym razem gdy przechodzę obok kościoła Rzymsko katolickiego widzę synagogę szatana; albo jesteś krew Chrystusa oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu albo odpokutowujesz to w czyśćcu, której ewangelii chcesz wierzyć?

Co jest nie tak z judaizmem? Co jest nie tak z Judaizmem? Co jest nie tak z Judaizmem jest tą samą rzeczą która jest nie tak z mormonizmem. To co jest nie tak z Judaizmem jest tą samą rzeczą która jest nie tak ze Świadkami Jehowy. Co jest nie tak z Judaizmem jest nie tak z Rzymskim Katolicyzmem. Co jest nie tak z Judaizmem jest tą samą rzeczą która jest nie tak z liberalnym protestantyzmem.

Co jest nie tak? To nie jest biblijne, Mesjasz Izraela w nim nie jest. Niech Bóg błogosławi.

Advertisement