Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Co jest nie tak z Mormonizmem - Doktor Gene Kim, 3 lipca 2019 rok, tłumaczenie - Beniamin Zabój, 2020 rok

Dobrze, teraz zajmiemy się następnym kultem i Pan położył mi na sercu by zająć się Mormonizmem tej nocy. Chodźmy do Izajasza 43 proszę, Izajasza 43:10.

Więc Mormonizm jak możecie wiedzieć jest bardzo potężny w polityce i często ich zobaczycie w republikańskiej partii, jest to definitywnie religijny system którego musisz się strzec a który szatan użyje szczególnie w dniach ostatnich.

Mormonizm posiada zasadniczo trzy najwyższe autorytety: ich głównym najwyższym autorytetem jest Księga Mormona, więc ona to jedno, to ich standardowa księga. Założyciele ruchu Mormońskiego Kościoła, jego imię to Joseph Smith.

Bardzo interesującym jest to że gdy badasz życie Josepha Smitha i Mahometa, zdasz sobie sprawę że mają wiele wspólnego, nie ma wiele różnic między Mahometem a Josephem Smithem, istnieje pomiędzy tymi dwoma wiele podobieństw.

Jakie podobieństwa pastorze? Są po prostu seksualnymi kretynami – oto kim są, powalonymi zboczeńcami.

Więc księga mormona, nie będę w to wchodził, nie będę wyjaśnił co jest nie tak, ludzie w internecie pewnie oszaleli od tego co właśnie powiedziałem ale fakty są faktami gdy czytacie historie. Dobrze, następną rzeczą, są trzy księgi: perła wielkiej wartości i ich trzeci praca „doktryny i przymierza”.

Doktryny i przymierza, to wszystko jest całkowicie pisane z pamięci więc jeżeli znajdzie się słowo które mogę źle zapisać to wtedy po prostu mylę się co do niego. Interesującym jest to że możesz zająć się Mormonizmem przez wykazanie sprzeczności między tymi trzema wliczając w to Biblie.

To interesujące; wiecie jaka biblie używa Kościół Mormoński? Biblie Króla Jakuba, używają tylko jej, dlaczego pastorze? Ponieważ wiedzą że jest moc w tym języku, dlatego jest to standardowe tłumaczenie od wielu lat i wieków.

Zdali sobie sprawę z tym bałaganem nowych wersji że są one niechlujne i rujnują język Boży który był od wieków, z tego powodu uzmysłowili sobie że Biblia Króla Jakuba jest jedyną właściwą Biblią, ale myślą że potrzeba innych autorytetów, dlatego mają te trzy.

Klucz w obchodzeniu się z Mormonizmem jest w zasadzie prostszy niż myślicie, zdacie sobie sprawę że albo zachodzić będzie sprzeczność z Biblią albo będą przeczyć sobie wzajemnie. Nie tylko to, nawet Mormońska religia sama w sobie może przeczyć wszystkim z nich.

Mam zamiar dać wam wersety z Mormońskich ksiąg porównując je z ich wierzeniami i ze Słowem Bożym, w ten sposób możecie zobaczyć że Mormońska religia – nie ma wątpliwości, jest wypełniona błędami.

Pierwszą rzeczą odnośnie Mormonizmu jest to że nauczają że Bóg Ojciec był raz człowiekiem który później stał się i osiągnął Boskość. Prawdopodobnie nie widzieliście o tym wcześniej, więc zanim stał się Bogiem miał być wcześniej człowiekiem.

I człowiek osiągnął Boskość. Więc oni wierzą że Bóg Ojciec również przeszedł przez ten proces, więc Ojciec którego czcimy był raz człowiekiem, dlatego mormoni wierzą i nauczają że musisz czynić dobre uczynki jako dobry mąż Boży przez które sam osiągniesz Boskość.

Czy nie jest to satanistyczną rzeczą od diabła który nauczał w Rodzaju 3 że „będziecie jak Bóg znając dobro i zło?” Widzicie, jest to coś satanistyczne na co musicie uważać.

Dobrze, mormonizm naucza; to pochodzi, jeżeli chcecie cytat, z „nauk proroka Josepha Smitha” ale nie musicie tego wypisywać bo jest to nauczanie mormonizmu z którym się zgadzają, ale jeżeli chcecie to zaznaczyć to jest to z „nauki proroka Josepha Smitha” strona 345, cytat:

„Sam Bóg był niegdyś tym kim my jesteśmy teraz i został wywyższony jako człowiek siedząc na tronie w niebiosach. Możemy sobie wyobrażać że Bóg był Bogiem od całej wieczności, ja sprzeciwiam się tej idei i zdejmuje zasłonę abyście mogli przejrzeć”

To jest to co powiedział Joseph Smith, to brzmi jakby mówił diabeł, tak to brzmi jak diabeł. W porządku, zobaczmy co mówi Biblia, Izajasza 43 o którym mówiłem wam wcześniej, i werset 10-ty. Zwróćcie uwagę jak przeczy to tutaj Słowu Bożemu, więc Słowo Boże nie będzie się tu zgadzać z Josephem Smithem.

Zobaczcie co mówi Biblia:

Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.

Więc Bóg Ojciec mówi że nie było nigdy bogów przed Nim ani też nie będzie po Nim. Więc mormoni myślący że człowiek może stać się Bogiem – Bóg mówi „nie”. Zapamiętajcie ten werset, będzie bardzo pomocny przeciwko Mormonizmowi.

Tutaj jest następne nauczanie z Mormonizmu; uczą że Bóg był raz człowiekiem który później stał się Bogiem, ale Biblia ponownie deklaruje że Bóg niezmienny w swoim Bóstwie od przeszłości, obecnie i w przyszłości.

Więc widzimy że pierwszym problemem było to że człowiek osiąga Boskość lub zostaje uformowany w Boga, ale tutaj w tym co nauczają w drugim będzie jest to że Bóg PÓŹNIEJ stał się Bogiem – więc jego Boskość nie jest wieczna, to uczą w Mormonizmie.

Później; co ma miejsce? Bóstwo. Później uzyskuje Bóstwo – tego uczy Mormonizm. Ale zauważcie jak jest to sprzeczne ponownie, zobaczmy na Malachiasza 3:6

To pochodzi z tej samej dokumentacji, strona 345 „nauk proroka Josepha Smitha”, to samo, cytuję ponownie:

„Sam Bóg był niegdyś tym kim my jesteśmy teraz i został wywyższony jako człowiek siedząc na tronie w niebiosach. Możemy sobie wyobrażać że Bóg był Bogiem od całej wieczności, ja sprzeciwiam się tej idei i zdejmuje zasłonę abyście mogli przejrzeć”

Zauważcie teraz że jest to sprzeczne z ich własną Księgą Mormona. To z Księgi Mormona: Moroni rozdział 8 werset 18. To wszystko jest również sprzeczne z Malachiaszem 3:6

Zobaczcie jak nie zgadza się to z tymi dwoma fragmentami, Biblia mówi:

Zaiste Ja, Pan,... „Ja co?” nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.

Więc nie ma czegoś takiego jak Bóg zmieniający stan Bóstwa, nie, On nigdy się nie zmienił w swoim Bóstwie. Teraz zobaczcie co mówi Moroni, cytuje:

Albowiem wiem, że Bóg nie jest stronniczy ani też się nie zmienia, ale pozostaje ten sam od wieków i na wieki

Co? Czy Joseph Smith nie powiedział wcześniej „Możemy sobie wyobrażać że Bóg był Bogiem od całej wieczności, ja sprzeciwiam się tej idei”?

Dobrze, więc zobaczcie że był takim... dobra, by ująć to prosto i szczerze, był takim idiotą że nawet nie wiedział co sam pisał. Zauważcie że miał wiele podobieństwo do Mahometa, zasadniczo oni mówili cokolwiek było w ich głowach i ktoś zapisywał to dla nich i z tego powodu nie przywiązywali uwagi do tego co sami mówili lub uczyli.

Dlaczego? Ponieważ wiedzieli że to wszystko jest zmyślone. Dlatego gdy patrzycie na ich późniejsze pisma to znajdziecie w nich sprzeczności i problemy. To jest podobieństwo które Joseph Smith miał co do Mahometa.

Mormonizm naucza że jest trzech oddzielnych Bogów, to jest to czego mormoni nauczają, że jest trzech oddzielnych Bogów, jednakże, co jest bardzo interesujące, to ponownie przeczy Księdze Mormona.

„Wtedy pan powiedział „zejdźmy” i zeszli na początku i oni którymi są Bogowie”

Liczba mnoga z dużym „B”

„Tworząc niebo i ziemie, a ziemia była pustkowiem ponieważ nie stworzyli niczego poza ziemią i ciemność unosiła się nad powierzchnią wód i duch Bogów unosił się nad powierzchnią wody”

„I oni Bogowie powiedzieli „niech się stanie światłość” i była światłość”

Jak bluźnierczo to brzmi przeciwko Rodzaju rozdziałowi 1-wszemu gdzie „Bóg” jest w pojedynczej liczbie?

To pochodzi z nauk proroka Josepha Smitha, strony 370, cytat:

„Zawsze deklarowałem że Bóg jest odrębną osobą, Jezus Chrystus – osobna i oddzielona postać od Ojca i Duch święty był osobnym oddzielną osobą i duchem i ci trzej stanowią trzy oddzielne osoby i trzech Bogów”

Więc to nie jest Trynitarianizm, to jest wierzenie że jest trzech Bogów – ten sposób widzi to Joseph Smith, dlatego nie wierzą w trójce, bo wierzą w trzech oddzielnych od siebie Bogów. Teraz widzę co zrobiłem źle, przepraszam; to przeczy Doctrines and Covenants (nauki i przymierza).

Nie musicie znać tego fragmentu ale jeżeli chcecie to w porządku; Perła wielkiej wartości, Abraham rozdział 4 werset 1-3 naucza trzech oddzielnych Bogów ale przeczy z Naukami i przymierzami w rozdziale 20:28, przepraszam.

Więc Perła wielkiej wartości przeczy Nauką i przymierzą. Więc widzicie że Joseph Smith był bardzo niespójną osobą ponieważ nawet naprawdę nie wierzył w to co mówił. Po prostu mówił cokolwiek co było w jego głowie.

Nauki i przymierza stwierdzają: „Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem”

Może chcecie to pokazać swoim mormońskim przyjaciołom?

„nieskończonym i wiecznym bez końca, amen”

Amen na to. Co z tym? Pokażcie to swojemu mormońskiego przyjacielowi, zacytujcie to i powiedzcie „Amen?”. Zobaczcie jak odpowiedzą po tym. „Amen?”

Dobrze, zobaczmy na Izajasza 44 jak to przeczy Słowu Bożemu, Izajasza 44:6-8. Zauważcie jak to przeczy Słowu Bożemu; nie ma czegoś takiego jak „bogowie” nie ma czegoś takiego. Izajasza 44:6, zauważcie co mówi Słowo Boże w wersecie 6-tym i 8-mym

Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni... a oprócz mnie są bogowie. Czy przeczytałem to właściwie?

...a oprócz mnie nie ma... Kogo? Boga.

Nie ma innych „Bogów”, dobrze, zobaczmy na inną rzecz, Jana rozdział 4, będą dwa fragmenty na które chce byście otworzyli, Jana rozdział 4-ty i wasz drugi fragment to Łukasza rozdział 24. Czwartą rzeczą którą naucza Mormonizm jest to że Jezus narodził się w Jerozolimie a nie w Betlejem.

Więc zauważcie że założyciel waszej religii nie wiedział nawet tego co wie dziecko w szkółce niedzielnej. Nauczają że Jezus Chrystus narodził się w Jerozolimie, ale oczywiście to przeczy pismu które mówi; gdzie się narodził kościele? W Betlejem, prawda?

Więc zauważcie że założyciel ich religii nie wiedział nawet tego co wiedzą dzieci w szkółce niedzielnej. Moje notatki są bardzo rozlazłe w tym, nie wiem czemu, więc możecie zaznaczyć Mateusza 2:1... o widzę co zrobiłem, jakie dezorientujące, przepraszam.

Jana i Łukasza będzie jako piąte, więc zajmiemy się tym później. Teraz to będzie Mateusza 2:1. Przeczy to również tutaj w tym co czytacie w Mateusza 2:1

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim

Ale mormonizm naucza odwrotnie w Alma 7:10, możecie całkowicie stwierdzić że to jest zmyślone „Alma wszystkich rzeczy” coś musiało powstać w krótkim momencie, tak oczywiste. Więc Alma, wasza „Alma Mater” 7:10 i zobaczcie jak przeczy to Słowu Bożemu w Mateusza 2:1. Więc Alma 7:10 z ich Księgi Mormona oczywiście:

„I narodził się On z Maryi w Jerozolimie, w kraju naszych przodków, i będzie ona dziewicą, cennym i wybranym naczyniem. Okryje ją moc Ducha Świętego, że pocznie i wyda na świat Syna, Syna Boga”

Ich Księga Mormona przeczy Biblii Króla Jakuba. Oni myślą że ich wszystkie cztery źródła są zgodne ale pokaż im że tak nie jest jak oni myślą i wskaż im te wszystkie nieścisłości. Teraz zajmijmy się ich nauczaniem, oto dwa fragmenty które zaznaczcie.

Zostawmy te cztery, resztę wymarzę, zostawię dla tych którzy nie nadążają by później do nich wrócić, popatrzmy na inne punkty, użyjemy innego koloru by ludzie wiedzieli że tamten to starsze zapisy i teraz zajmujemy się nowym tematem.

Mormonizm naucza że Bóg Ojciec ma ciało i kości, Ojciec, myślą że Bóg Ojciec ma ciało i kości, oczywiście przeczy to Słowu Bożemu w Jana rozdziale 4-tym Biblia mówi że Bóg jest Duchem i ci którzy go czczą muszą czcić go w duchu i w prawdzie.

Więc przeczą Jana 4:24, teraz zobaczcie na Łukasza rozdział 24-ty i zobaczcie co Jezus tam powiedział – Łukasza 24:39: Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

Widzicie? Syn ma ciało i kości, nie Ojciec ponieważ Bóg jest Duchem i ci którzy go czczą muszą robić to w duchu i w prawdzie, więc przeczy to Łukaszowi 24:39. Ich religia naucza w Doctrine & Covenants rozdziale 130 wersecie 22, zobaczcie sprzeczność, że: „Ojciec posiada ciało i kości tak materialne jak ludzkie”

Jest to jasna sprzeczność względem Słowa Bożego, dobrze, przyjrzyjmy się innym problemom z Mormonizmem. Mormonizm uczy że Bóg nie mieszka w sercach ludzi. Ale zarówno ich Księga Mormona mówi że mieszka i Biblia mówi że mieszka. Zobaczcie jak ich religia przeczy ich najwyższemu autorytetowi.

Zauważcie że to religia wypełniona nieścisłościami, czemu tak jest? Ponieważ jest to całkowicie zmyślone, możecie z całą pewnością stwierdzić że to wszystko jest w całości zmyśloną religią, mówią to cokolwiek im przyjdzie na myśl.

Taki był problem Josepha Smitha że z powodu tego że był taką cielesną osobą która chce natychmiast zaspokoić swoje odczucia to zawsze ma tendencje być pośpieszny i nieroztropny. Możecie wyobrazić sobie jego stan psychiczny, wymawiał wszystko co tylko przyszło mu na myśl tak że nawet nie zdawał sobie sprawy że po pierwsze przeczył sam sobie i po drugie nie wierzył nawet w to co sam mówił.

Ponieważ gdyby prawdziwie wierzył w to co sam mówił to nie przeczyłby sam sobie w innych nauczaniach. Widzicie? To wszystko zostało po prostu zmyślone, powinno to trapić każdego kto jest mormonem, jeżeli jesteś mormonem to mam nadzieje że oglądając to prawdziwie zrozumiesz że twoja religia jest założona na oszustwie.

Nie mówię tego by być podły ale by prawdziwie zrozumieć psychologiczny sposób myślenia waszego założyciela, nie ma wątpliwości że nawet naprawdę nie wierzył w to co mówił. Innymi słowy, dlaczego byłby tak niespójny przez cały czas?

Chyba że po prostu paplał coś ze swoich ust by móc zyskać wyznawców, dobrze, Mahomet nie ma w tej kwestii żadnej różnicy odróżniającej go od Josepha Smitha. Mahomet był gorszy ponieważ bredził cały czas podczas gdy inni w tym czasie spisywali co mówił. Joseph Smith przynajmniej sam potrafił pisać.

Wiemy więc że mormonizm naucza że Bóg nie mieszka w sercach człowieka, pochodzi to z ich książki Doctrines & Covenants 130:3, spójrzcie:

„Objawienie Ojca i Syna w tym wersecie jest jest pozorne i pogląd że Ojciec i Syn mieszkają w sercu ludzkim jest starym sekciarskim pojęciem i jest fałszywe”

Naprawdę? Więc zobaczmy Efezjan rozdział 3 i tak przy okazji nie uwierzycie ale to przeczy po raz kolejny ich Księdze Mormona – ich własnej „Amla Mater” tak właściwie. Alma 34:36 – więc przeczy to ich Księdze Mormona a także Słowu Bożemu.

Efezjan 3:17: Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych,.. czy to jest to co ten werset mówi? To jest to co mówi.

„ pogląd że Ojciec i Syn mieszkają w sercu ludzkim jest starym sekciarskim pojęciem i jest fałszywe”

Co na świecie człowieku? Zobaczmy teraz na ich Księgę Mormona, cytuję:

„I jestem o tym przekonany, gdyż Pan powiedział, że przebywa On w sercach sprawiedliwych, a nie w zbezczeszczonych świątyniach”

Zobaczcie na to, jeżeli jesteście zaznajomieni z czytaniem swoich Biblii to możecie powiedzieć że on naśladuje Biblie Króla Jakuba, tak jak Mahomet zapożyczał rzeczy z Biblii. Wiecie kim są obaj ci ludzie? Są bez wątpienia kultami, kultami, kultami.

Czy mam powiedzieć to raz jeszcze? Kulty. Czemu? Ponieważ po prostu usłyszeli coś z chrześcijaństwa i połączyli to w ich własnym małej świecie i stworzyli ich własną religie. Więc Islam i Mormonizm są stanowczo kultami.

Możecie stwierdzić że nie jest to coś co stworzyli sami w unikalny sposób, to jest coś co zapożyczyli z chrześcijaństwa i chcieli zrobić z tego ich własną rzecz. Mormonizm naucza że poligamia Dawida nie jest grzeszna ale Księga Mormona mówi że poligamia Dawida jest obrzydliwością.

Wiec nie użyjemy tutaj nawet żadnego Pisma Świętego, użyjemy ich własnej religii, zauważcie więcej że jest to całkowicie niezgodne. Więc grzechem Dawida była poligamia, ale zobaczcie jak przeczy to sobie samemu, zobaczmy co jest napisane w Księdze Mormona w Jakuba 2:24

Jakub oznacza „oszukujący, podstępny” wiecie – poprawne Imię, poprawne; Jakub 2:24: „Zaprawdę Dawid i Salomin mieli wiele żon i nałożnic co było Mi wstrętne – mówi Pan”

Dobrze, co Doctrine & Covenants stwierdza; rozdział 132: 39, sprzeczność: „Żony i konkubiny Dawida były dane mu z powodu Mnie ręką Nathana mojego sługi i innych proroków którzy mieli klucze tej mocy i w żadnych z tych rzeczy nie zgrzeszyli przeciwko mnie.”

Dobrze, ich „Bóg” musi być niekompetentnym idiotycznym bogiem ponieważ ich „Bóg” powiedział „żony które dałem Dawidowi dałem od siebie” ale potem w ich Bóg mówi „nie, to było mi wstrętne”. „Bóg” mormonizmu jest fałszywym bogiem – idiotycznym bogiem nie jest „Bogiem” w ogóle.

To mentalnie chory umysł Josepha Smitha który był niegodny i tworzył i zmyślał te rzeczy. Teraz zobaczmy inne miejsca, przyjrzymy się Rzymian 11:6, oto trzy wersety które możecie sobie przypomnieć gdy zajmowaliśmy się religią adwentyzmu dnia siódmego, powtórzymy to ponownie dla Mormonów.

Ponieważ w Mormonizmie mają wielki problem którego musicie się strzec; Mormoni używają tego samego języka co adwentyści dnia siódmego że wierzą w zbawienie z łaski. Twierdzą że wszyscy ludzie są zbawieni przez samą łaskę w Panu Jezusie Chrystusie, nie z nas samych, tak twierdzą.

Więc kiedykolwiek rozmawiasz z Mormonem i zapytasz go jak zostać zbawionym, czy jesteśmy zbawieni przez samą łaskę i mormon przyzna ci „tak”, powie „amen” i ponieważ chrześcijanie są takimi amatorami w biblijnej wiedzy i pod wpływem tego „miłosnego” świata „dlaczego nie możemy być razem?” to myślą że „ten mormon jest zbawionym chrześcijaninem jak ja”- Nie; on lub ona nie jest ponieważ ich religia gdy mówi o samej łasce ma na myśli inną metodę.

Więc zobaczmy co zbawienie z łaski znaczy według Mormonizmu, zobaczymy do słownika Świętych w dniach ostatnich, więc możecie wypisać notatkę „Latter Day Saint's dictionray” i zobaczymy ich definicję

Cytują tutaj nawet pismo – II Nefi rozdział 25:23 i jeżeli otwieracie teraz swoją biblie starając się znaleźć II Nefi rozdział 25 wtedy powinniście być zawstydzeni sami sobą i powinniście pamiętać swoją księgi Biblii. To wasz głosiciel głosi przeciwko wam; potrzebujecie tego, potrzebujecie.

Tak, widziałem jak brat Robert przewracał teraz parę stron – żartuję. Dobrze, więc to pochodzi z LDS Biblie dictionary, gdy znajdziecie to, wpiszcie „zbawienie z łaski” i zobaczcie jak ją definiują

Ich wiara w zbawienie z łaski jest inna od chrześcijańskiej której uczymy, ponieważ oni mają na myśli to że Bóg daje łaskę dla kogoś by spełniał dobre uczynki dla zbawienia. Czy to nie brzmi kalwinistycznie? Ostrzegałem was wiele razy że kalwinistyczne lordhip salvation jest dokładnie tą samą rzeczą jak te inne kulty w których antychryst może zobaczyć wspólny grunt zbawienia by zaprowadzić swój porządek.

Ostrzegałem was i mówiłem o tym tak wiele razy ale ludzie mi nie wierzą, myślą że jestem zbyt młody i arogancki i że chce wszczynać walki i że jestem jedynym który ma rację a każdy inny się myli – nie, jak myślicie, dlaczego stoję tak mocno na dyspensacjonalistycznym zbawieniu?

Stoję na tym tak mocno ponieważ możecie zobaczyć że ten system nowego porządku bierze wersety z Biblii o uczynkach dla zbawienia i próbują zharmonizować je z chrześcijańskim zbawieniem że jeżeli jesteś prawdziwie zbawiony z samej łaski to Bóg uzdolnia cię wypełniania tych dobrych uczynków.

W taki sposób godzą fragmenty w Jakuba rozdziale 2 i wersety Starego Testamentu i wersety mówiące o utracie zbawienia; biblijni wierzący chrześcijanie zostawiają werset w taki sposób w jaki mówi, nie tworzymy fantazyjnych terminów „Bóg uzdolnia cię przez łaskę do spełniania wszystkich dobrych uczynków w których jest prawdziwie zbawiony przez łaskę”

Nie; jeżeli werset mówi wiara i uczynki to znaczy to wiara i uczynki, jeżeli werset mówi sama wiara to znaczy to sama wiara – wiara bez uczynków, proste. Więc prostym rozwiązaniem jest to że oddzielasz wersety do grup ludzi o których mówią i w danym czasie o którym mówią.

Tak więc dlatego twój pastor robi wielką sprawę o dysproporcjonalne zbawienie – czemu? Ponieważ gdy przychodzisz przez Jana 2:24 niezależny fundamentalny baptysta, chrześcijanin z dobrymi intencjami który kocha Pana i prawdopodobnie służby Panu lepiej niż ty... ale ci z dobrymi zamiarami szczerzy ludzie biorą te wersety i mówią jak Mormoni i kalwiniści: jeżeli jesteś prawdziwie zbawiony przez łaskę, prawdziwie zbawiony przez wiarę, powinniśmy wiedzieć te uczynki w twoim życiu.

Więc jak wówczas publiczność może znaleźć różnice w tym co ty mówisz o zbawieniu uczęszczając na mormońską służbę którzy używają tego samego słownictwa jak ty? Dlatego silnie wierzymy w czytanie wersetu w taki sposób w jaki mówi, dlatego musimy być King James Only – nie zmieniać słów.

I dlatego musimy być dyspensacjonalistami w oddzielaniu wersetów do właściwych okresów i grup ludzi. Dobrze, pozwólcie dać mi cytat z LDS dictionary:

„Ta łaska jest uzdolniającą mocą która pozwala mężczyzną i kobietą na trzymanie się życia wiecznego i wywyższenia po tym jak poświęcili swoje najlepsze starania”

To brzmi jak sama łaska prawda? To brzmi jakby nie było wcale zaangażowanych w to uczynków prawda? Zauważcie że zdaje się cytować teraz Ellen Gould White, zauważyliście że nie ma pomiędzy nimi różnicy?

„Boska łaska jest potrzebna każdej duszy w konsekwencji upadku Adama i również z powodu ludzkiej słabości i wad, jednakże łaska nie może wystarczyć bez całkowitego wysiłku w części nią obdarowanego, w związku z tym wyjaśniając: jest to z łaski że jesteśmy zbawieni po wszystkim tym co możemy zrobić.”

Mamy was teraz. Mamy was. I cytują na to II Nefi 25:23. Oto następna rzecz, II Nefi 9:24 – to następny, 2 Nefi 9:24, uczą tego że jeżeli zaniedbasz chrzest wodny i zaniedbasz wytrwanie do samego końca, wtedy nie jesteś naprawdę zbawiony.

Więc spójrzmy na wytrwanie i chrzest, wiele ludzi prawdopodobnie zostawiła nas już podczas oglądania tego w internecie ponieważ mówiłem o dyspensacjonlnym zbawieniu i jego ważności, lub z powodu tego że mają podobieństwa z Mormonizmem lub może po prostu dlatego że są kalwinistycznymi dywersantami – obserwujemy was .

Zobaczmy na ich fragment II Nefi 9:24 twierdzą tutaj: „jeżeli się nie nawrócą, nie uwierzą i nie zostaną ochrzczeni w Jego imię i nie wytrwają do końca, muszą być skazani na potępienie,”

Czy mam to przeczytać ponownie?

„jeżeli się nie nawrócą, nie uwierzą i nie zostaną ochrzczeni w Jego imię i nie wytrwają do końca, muszą być skazani na potępienie, gdyż Pan Bóg, Święty Bóg Izraela to powiedział.”

NIE to Joseph Smith, niekompatybilny Joseph Smith to powiedział. Dobrze, zobaczmy teraz na Słowo Boże, trzy najważniejsze fragmenty które pokazałem wam wcześniej: Rzymian 11:6, Galacjan 2:21 i Rzymian 4:4-5

Oznaczcie te trzy i zobaczcie na nie, to działa w blisko 100% przypadków jeżeli nie w 100% całkowicie. Przechodząc przez setki ludzi którym świadczyłem, lub tysiące – przepraszam, tysiące ludzi do których świadczyłem, to nigdy nie zawiodło ani razu, więc jestem dość pewny że będzie to działać i dla was.

Użyjcie tych trzech fragmentów, Rzymian 11:6: A jeśli z łaski, to już nie z uczynków,

Poczekaj, to przeczy „jest to z łaski że jesteśmy zbawieni po wszystkim tym co możemy zrobić.”

To przeczy „ jednakże łaska nie może wystarczyć bez całkowitego wysiłku w części nią obdarowanego” - To całkowite zaprzeczenie.

bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Widzicie? Więc innymi słowy musicie pozbyć się definicji łaski, więc powiedz im, Mormońskiemu Słownikowi „nie, definicja łaski taka nie jest” bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Więc jeżeli chcą włożyć tutaj uczynki to automatycznie usuwają łaskę.

Innymi słowy uczynek nie jest już uczynkiem, więc innymi słowy zaprzeczasz obojgu stroną; jeżeli starasz się wymieszać uczynki i laskę razem to pozbywacie się definicji tego co znaczy uczynek i co znaczy łaska, widzicie? Dlatego poprzez ten standard ma sens to dlaczego wierzymy temu wersetowi tak jak mówi i dyspensacjonaliści rozdzielają wersety.

Nie możemy połączyć uczynków z łaską, bo innymi słowy usunęlibyśmy znaczenie obojga stron. Zobaczmy również Galacjan 2:21. Ulubione pytanie dla tego który myśli że dobre uczynki mogą go zbawić, dlaczego kościele Jezus w ogóle za ciebie umarł? Dobrze, zobaczmy Galacjan rozdział 2:21:

Nie odrzucam łaski Bożej; ...To jest zniweczenie łaski Bożej ...bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

Zobaczcie Rzymian 4:4-5, przeczytam to natychmiast skoro już je wszystkie wypisałem. „Spełniamy uczynki ponieważ jesteśmy zbawieni z łaski” A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, To nie jest łaska lecz za należność;

Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, „O, nie, nie wierzę w to, to tylko wiara i później nawet w ogóle nie pracujesz” - NIE, jeżeli nie pracujesz ale tylko wierzysz ta wiara jest automatycznie polizana jako co? wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,

Dobrze, więc nie można argumentować przeciwko Pismu Świętemu, teraz 1 Koryntian 15:29, uściślę to bo to będzie długie, dobrze, będę kontynuował to nauczanie następnego tygodnia ale zajmę się jeszcze pierwszą połową I Koryntian. Dobrze, istnieje Mormońskie nauczanie; jak wielu z was słyszało o chrzcie za zmarłych?

Jest to straszny rytuał, upiorna rzecz, więc jak to działa pastorze? Chrzest za zmarłych polega na tym że pewni ukochani którzy zmarli przed tobą ale chcesz upewnić się że zostaną zbawieni mimo tego że nie żyją, więc nie jesteś pewny i chrzcisz się za te osoby.

Więc co jeżeli macie dziesięciu w twojej linii pokolenia i chciałbyś by byli zbawieni? Wtedy zostajesz ochrzczony za nich dziesięciokrotnie.

„O pastorze...” Tak; chrzczą cię raz i mówią „chrzczę cię w imieniu...” i ty...

„Chrzczę cię w imieniu” - poczekaj zwolnij, „chrzczę cię w imieniu w imieniu babci takiej i takiej...” poczekaj... czy mogę 12 sekund przerwy proszę?

Popatrzcie na ich rytuały, oni idą tak i tak jakby to był biznes i musisz się pośpieszyć ponieważ mamy setki ludzi w życiu za których chcemy się ochrzcić w imieniu 20 różnych imion także

Czasami zastanawiam się czy nie mają maksymalnego limitu pojemności, założę się, założę się że powinni mieć. Założę się że mają go w swoim kościele, muszą mieć maksymalny limit pojemności dla zbawienia. To ukazuje że to wszystko skrzywione, to skrzywiony sposób myślenia.

To jak Faryzeusze zamykający ludziom niebo. I Koryntian 15:29 jest ich dowodem tekstowym, by być dość szczerym to brzmi on jak potężny fragment dla Mormonizmu który wspiera chrzest za zmarłych. Zauważcie że Paweł mówi tutaj o tym że jeżeli umarli nie bywają wskrzeszeni, to dlaczego w ogóle chrzcimy się za nich?

Więc wydaje się to wspierać Mormonizm: Cóż tedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Widzicie? To brzmi tutaj logicznie, ale zauważ tutaj że to nie zgadza się ze Słowem Bożym w to co naucza; ale zanim do tego przejdę zobaczmy ich własną księgę Mormona.

I wtedy pokaże wam z pisma w następnym tygodniu jak wziąć odwet w tym fragmencie. Dobrze, więc Księga Mormona – znowu Alma, oni kochają Almie, rozdział 34:33-35. To księga Mormona, to jest ich dowód tekstowy z niej który chce byście sobie wypisali ponieważ pokaże wam coś tutaj czego uczą.

Mormonizm jasno stanowi że gdy raz osoba umrze, więc to będzie przeczyć ich chrztu za zmarłych; wiecie dlaczego? Gdy raz osoba umrze, to uczą w tym miejscu że ich ostatecznym stanem jest pozostanie zgubionym z żadnym punktem możliwości powrotu. Widzicie? To przeczy ich chrztowi za zmarłych.

Oto ich cytat:

I jak już wam przedtem powiedziałem, gdy macie tak wiele świadectw, błagam was, nie odkładajcie na koniec swego nawrócenia. Oto jeśli podczas tego życia, danego nam byśmy przygotowali się na wieczność, nie zmienimy się na lepsze, po tym życiu czeka nas noc ciemności, podczas której żadna praca nie może być wykonana.”

Nie możecie powiedzieć, że się zmienicie i powrócicie do swego Boga, gdy nastąpi ta straszna chwila, albowiem tan sam duch, który ma władzę nad waszym ciałem, gdy opuszczacie to życie, będzie miał prawo panować nad wami w tamtym wiecznym świecie.”

Więc zauważcie że ich dusze nie mogą się wydostać. Gdy chrzcisz się za jakąś dusze, ona nie może się wydostać i osiągnąć zbawienie, nie, gdy raz duch umiera w nie upamiętanym, nie wierzącym stanie prawnym to pozostaje w tym wiecznym świecie. Czytajmy dalej:

Oto jeśli odkładacie swe nawrócenie aż do śmierci,”

Babcia taka i taka, dziadek taki i taki. Ciotka taka i taka, wujek taki i taki, brat, siostra która ociągała się i chcesz ochrzcić się za nich by mogli osiągnąć zbawienie. Czytajmy dalej:

jeśli staliście się poddanymi ducha zła i napiętnował was jako swoich, Ducha Pana opuszcza was i nie ma w was miejsca, a diabeł ma nad wami wszelką władzę. Taki jest ostateczny stan niegodziwych.”

Widzicie? To trwałe, trwałe, brak jakiegokolwiek punktu powrotu. Dobrze, następnego tygodnia użyjemy pisma by obalić to w 1 Koryntian 15:29 o którym mówiliśmy. Wasze zadaniem domowe będzie wrzucone na końcu tego filmu, zakończmy to słowem modlitwy.

Mój Ojcze modlę się by nauczanie tej nocy pomogło ludziom którzy to oglądają zobaczyć błędy mormonizmu i by byli zdolni pokazać je mormonom o tym co jest złego z ich religią, uwalniając ich cenne dusze od błędnej doktryny i ognia piekielnego, przynosząc ich do światła chwały chwalebnej ewangelii Jezusa Chrystusa, modlimy się o to w imieniu Jezusa, Amen.”

Advertisement