Benio123o pl Wiki
Advertisement
Gene Kim

Gene Kim

Co jest nie tak z księgą Henocha - Doktor Gene Kim, 2017 rok, tłumaczenie Beniamin Zabój, 2020 rok.

Przyjrzymy się kilku fragmentom, po pierwsze udamy się proszę do I Tymoteusza 2:5. Najwyraźniej wielu ludzi zostało zaślepionych księgą Henocha gdy mówią o czasach końca.

Biblia mówi że w dniach ostatnich będą nauki diabelskie – I Tymoteusza rozdział 4, Biblia mówi również w II Koryntian rozdziale 2-gim abyśmy nie byli ignorantami zamysłów szatańskich, więc w czasach ostatnich musimy wystrzegać się tego co się dzieje i tego w jaki sposób diabeł się porusza, więc byśmy nie byli nieświadomi i padli ofiarą.

Co_jest_nie_tak_z_księgą_Henocha_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL-1

Co jest nie tak z księgą Henocha - Doktor Gene Kim, Napisy PL-1

Ale wielu z tych ludzi którzy wchodzą w wydarzenia czasów końca dotkniętych księgą Henocha. Księga Henocha jest heretycką księgą, to jedna z tych „ewangelii” którą używali gnostycy.

Przyjrzymy się I Tymoteusza 2:5, powodem dla którego tak jest, jest to że; nie wiem jak wielu ludzi właściwie w ogóle czytało księgę Henocha i Biblie w tym samym czasie, ale jest bardzo oczywiste że wiele z jej wersetów zostało wzięte z Biblii po tym gdy została już skompletowana.

I później po prostu kopiowali to jak robił to Joseph Smith i nawet Mahomet ze swoim Koranem. Więc dość oczywistym; widziałem tam objawienie rozdział 1-wszy, wersety wspominane przez Izajasza ale udają jakby nigdy nie istniały.

Ale zobaczymy dlaczego wersety w niej zawarte są gnostyczne, mistyczne i jest to herezja, więc pierwszą rzeczą jest Henoch 40:1-10, ten fragment ukazuje wstawia się i nie jest to Jezus Chrystus. Niektórzy ludzie myślą że błędnie cytowałem ten werset – nie cytowałem błędnie, więc wyłożę tutaj cały ten werset czytając go w jego kontekście.

„I potem ujrzałem tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy nieprzeliczonych (bytów) stojących przed Chwałą Pana Duchów. Spojrzałem i ujrzałem po czterech stronach Pana Duchów cztery postacie różniące się od tych stojących (obok). Poznałem ich imiona, albowiem anioł który przyszedł ze mną, dał mi poznać ich imiona i wyjawił mi wszystkie tajemnice.”

Dobrze, więc zasadniczo są tutaj czterej różni aniołowie i będą dyskutować o tym kim są ci czterej aniołowie.

„Posłyszałem głosy tych czterech, którzy śpiewem uwielbiali Pana Chwały. Pierwszy głos...”

Więc tu jest pierwszy anioł

”...wielbił Pana Duchów na wieki. Drugi głos...”

Drugi anioł

„ ...wielbił wybranego i wybranych, którzy byli złączeni z Panem Duchów.”

„Trzeci głos,”

Teraz to trzeci anioł

„Trzeci głos, który usłyszałem (należał do tych), którzy błagali i modlili się za mieszkańców ziemi i wstawiają się (za nimi) w imię Pana Duchów.”

Więc ten trzeci anioł wstawia się za świętymi, jeżeli zapytam was kto wstawia się za świętymi każdy znający podstawy chrześcijanin wie kto to jest, to Jezus Chrystus, nie jest to dane nikomu innemu. Czytajmy dalej:

„Czwarty głos, który usłyszałem, (należał do tych), którzy wypędzali szatanów i nie pozwalali im stawić się przed Panem Duchów,”

Przejdźmy do wersetu 9-tego, daje on tam imiona tych czterech aniołów

„Odpowiedział mi: „Ten pierwszy to Michał, miłosierny i łagodny. Ten drugi to Rafał, który zajmuje się wszystkimi chorobami i ranami synów ludzkich. Trzeci to Gabriel, który przewodniczy wszelkim mocom. Czwarty to Fanuel, który zajmuje się pokutą i jest nadzieją tych, którzy dziedziczą życie wieczne.”

Więc widzicie tutaj tę potępioną herezje, jest oczywiste że wierzą że są aniołowie którzy dokonują wstawiennictwa a także aniołowie którzy robią co? Zajmują się pokutą dla dziedziczących życie wieczne. Teraz, jeżeli badacie gnostyków to dowiecie się że Paweł nawet przed nimi ostrzegał.

Ostrzegał w liście do Kolosan o tych którzy oddają cześć aniołom, którzy stawiają aniołów na piedestale, ostrzegał przed tym w Kolosan. Ponieważ ci gnostycy istnieli za czasów wczesnych chrześcijan, ich herezja już była krzewiona. Pisali fałszywe księgi Biblii także w tym czasie.

Paweł nawet wiedział że istniały fałszywe pisma, powiedział w I Koryntian o tym którzy gruntowanie wypaczają Słowo Boże. Wspomina w II Tesaloniczan rozdziale 2-gim że „to są moje pisma, nie bójcie się, to nie są pisma jakiejś innej osoby”.

Nawet liberalne szkoły, uczęszczałem do klasy Biblijnej w Berkley; nawet profesor wspominał że istniały fałszywe księgi Biblii w tym czasie. Więc to powinno być bardzo oczywiste, nie możecie wziąć tego przez wiarę że to właściwa księga.

Wielu ludzi wierzy że to właściwa księga ponieważ Henoch cytuje z księgi Judy, zauważycie jeżeli znacie swoje Biblie że Juda powiedział „Henoch prorokował” o tych zstępujących aniołach, więc ponieważ Juda to cytował to zakładają że „księga Henocha” jest natchniona.

Ale łatwą odpowiedzią na to jest to że jeżeli patrzycie na księgę Henocha to kopiuje z Objawienia, Izajasza, innych ksiąg Biblii, skąd wiecie że nie było to z nich skopiowane i z Judy tak samo? Widzicie? To jest coś o czym powinni pomyśleć, ale co do tamtych ludzi to zastanawiam się czy naprawdę czytaliście księgę Henocha lub czy po prostu zobaczyliście coś na Youtube lub coś w internecie.

Widzicie? To coś do przemyślenia; czy naprawdę badaliście i czytaliście czy oglądaliście jakieś rzeczy i myślicie że to prawda w rezultacie. Widzicie? Więc to jest ważne do przemyślenia. I Tymoteusza 2:5: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,”

Nie ma żadnej innej osoby która pośredniczy, żadnej innej osoby która się wstawia, szczególnie dla pokuty dla życia wiecznego, to tylko Jezus Chrystus. Oto następne; I Tymoteusza 1:15.

Henoch powiedział w rozdziale 5-tym, dobrze, oto wersety; więc w Henocha 5:7c i 6i do 6j nauczają że grzesznicy są przeklęci brakiem zbawienia. To jest problem, co Paweł powiedział? „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” - my wszyscy jesteśmy grzesznikami, prawda? Czy grzesznicy nie są tymi których Jezus przyszedł zbawić?

„Nie przyszedłem do sprawiedliwych ale do grzeszników by się upamiętali”, ale Henoch twierdzi tutaj „a wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo.” Jakie jest przekleństwo niegodziwych? „i dla wszystkich was grzeszników nie będzie zbawienia ale wy wszyscy będziecie przeklęci”.

Więc tego uczy – to herezja, co I Tymoteusza 1:15 mówi? Mówi: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

Paweł jest najgorszym z grzeszników, czy nie otrzymał on żadnego zbawienia w rezultacie tego? Następne, udajcie ponownie się do I Tymoteusza 2:5, ta adoracja aniołów jest bardzo oczywista gdy czytacie Henocha, bardzo oczywista. Naucza to że aniołach dokonujących wstawiennictwa za świętych.

„Tam oczy moje zobaczyły ich siedziby razem z aniołami i ich miejsce odpoczynku ze świętymi. Modlili się, błagali i wstawiali się za synów ludzkich. Sprawiedliwość płynęła przed nimi jak woda,” Widzicie? Stawiają aniołów w pozycji w której jest Chrystus, On jest tym który dokonuje wstawiennictwa, Chrystus jest tym który powiedział Piotrowi „Jestem tym który modli się za ciebie”.

Widzicie? Ta księga Henocha powinna być unikana za wszelką cenę ponieważ bardzo podnosi kult aniołów, jeżeli kult to wysokie wywyższenie. Oto następne, idźcie do Mateusza 22:30, ta sama księga i rozdział, zobaczymy rozdział 1-wszy (Henoch 39:1)

Dobrze, to jest to czego uczą; uczą że święci w niebie... dobrze, to jest mormonizm w tym miejscu; oni nauczają że święci w niebie zejdą na ziemię i będą żenić się między sobą. Więc gdy umieramy i idziemy do nieba, zgadnijcie co, będziemy zawierać małżeństwa.

To jest herezja, to jest tym co nauczał Mahomet o niebie, to co mormonizm naucza i zgadnijcie co; Biblia ukazuje że nie są dobrymi ci którzy schodzą na ziemię celem łączyć się z kimś, to źli – upadli aniołowie. Dlaczego miałbyś mieszkać sprawiedliwych z niegodziwymi?

Nazywasz tą księgę częścią twojej Biblii? Oto następny, Henoch 39:1 mówi: „I w owych dniach synowie wybranych i świętych zstąpią z nieba i ich potomstwo połączy się z synami ludzi. W tym czasie Henoch otrzymał księgi oburzenia i gniewu, księgi zgiełku i zamieszania.

To herezja, Mateusza 22:30, co mówi o nas gdy umieramy i idziemy do nieba? Mateusza 22:30: Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.

Jeżeli czytacie kontekst od wersetu 24-tego to Faryzeusze mówią „jaki będzie mąż, jaka będzie żona?” I Jezus mówi na końcu że nie będą się żenić gdy pójdą do nieba. Tutaj jest następny, idźcie do Objawienia rozdział 20-sty. Ta księga nie jest stosowna do waszej Biblii, stanowczo powinna być odrzucona.

Przyjrzymy się Objawieniu 20 oraz następnym będzie Henocha 51:1-2. Więc co jest napisane w tej części? To naucza tutaj w Henocha 51:1-2, przeczytajmy to:

„W owych dniach ziemia odda to, co jej powierzono, Szeol zwróci to, co otrzymał, i piekło odda to, co posiada.” Więc szeol, piekło i ziemia, one wszystkie oddadzą swoich zmarłych z powrotem, czemu?

„Wybierze spośród nich sprawiedliwych i świętych, bo naszedł dla nich dzień zbawienia.”

To jest herezja! Więc uczą was że są dusze zmarłych w piekle które maja szanse na to by zostać zbawione. Wiecie co to jest? To Adwentyzm Dnia Siódmego w tym miejscu, adwentyści dnia siódmego ciągle zmieniają doktrynę o sądzie ostatecznym więc nie jestem nawet pewny jak wiele z tego teraz wierzą, ale nie wierzą w dusze płonącą w jeziorze ognia przez wieczność.

Nauczają również – Ellen Gould White sama nauczała że będzie kozioł ofiarny na sądzie ostatecznym którym będzie szatan i wszystkie grzech zostaną przekazane na niego, więc grzechy nie ciążą na umarłych by płonęli w piekle przez wieczność.

Ale przeczy to Objawieniu rozdział 20 – ten sam fragment o sądzie, więc widzicie wiele kopiowania ale dodają własne urozmaicenia których chcą uczyć. Więc przyjrzymy się Objawieniu 20:11:

I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Teraz zauważcie: I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Zauważcie co się z nimi dzieje w rezultacie tego gdy ci umarli zostają wydani z piekła.

I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

Nie są zbawieni, nie są zbawieni. Wy zbawieni chrześcijanie nie przechodzicie przez ten Sąd; wy zbawieni chrześcijanie idziecie przed Trybunał Chrystusowy – II Koryntian rozdział 5.

Dobrze, zobaczmy na następny; Jana 1:1, czy wiecie że Jezus nie otrzymał swojego imienia aż do wiele później? Wcześniej Bóg nie nazwał go wcale od wieczności aż dopiero później. Zobaczcie Jana 1:1, dobrze, Henoch rozdział 1-wszy – to jest herezja, uczą tutaj w Henocha 48:1-3 i 6 że Syn Boży nigdy nie miał imienia aż Bóg go nazwał później.

Ale to nie jest prawda, Biblia mówi w Jana 1:1 i dalej „Na początku było Słowo,” - To Jezus Chrystus, „a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Zauważcie że jest wieczny, zawsze, ale zauważcie że tak nie uczą tutaj w 48:1-3 i 6:

„I ujrzałem wiele źródeł mądrości które otaczało je i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością i ich mieszkanie było ze sprawiedliwymi i świętymi wybranymi. I w owej godzinie ów Syn Człowieczy...” Ten tytuł „Syn człowieczy” który miał Jezus nigdy nie było ukazane w starym testamencie, aż do kiedy? Aż po nowym Testamencie. Widzicie to? To ukazuje że ta księga Henocha kopiuje już po tym jak Biblia jest skompletowana, nie ma w tym wątpliwości.

Ale czytajmy dalej: „I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana w Duchów w tej godzinie i jego imię przed głową dni. Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów.”

„Z tego powodu będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych przed stworzeniem świata i na zawsze.”

To nie jest prawda, Jezus Chrystus powiedział co? „Jestem Alfa i Omega, początek i koniec, zawsze jest, zawsze miał swoje Imię od zawsze, od wieczności, nie tak że później je otrzymał, wiecie dlaczego? Ponieważ jeżeli badacie tych gnostyków to bagatelizują bóstwo Jezusa Chrystusa zrównując go z tymi aniołami.

Wywyższają aniołów i poniżają Jezusa Chrystusa do równego poziomu. Nie wiem czy naprawdę czytaliście księgę Henocha – powinniście ją przeczytać, ona to naprawdę pokazuje. Tu jest coś zabawnego, nigdy nie myślałem że ta księga będzie miała coś zabawnego.

Powinniście czytać niektóre apokryficzne księgi, pamiętacie nasze studium Biblijne? Pokazałem wam niektóre z komedii które miały miejsce w apokryficznych księgach, to po prostu zabawne, ale Henoch ukazuje niedorzeczną komedie w tym miejscu.

Noe miał laser w oczach, przesadzasz pastorze – nie, nie przesadzam, miał taki laser w oczach że jego ojciec uciekł z domu i musiał przejść całą drogę by odszukać Henocha by spróbować dowiedzieć się co się tutaj dzieje.

Zobaczcie na 106:2-3 w Henocha jeżeli chcecie to sprawdzić. „Ciało jego...” więc ciało Noego gdy się narodził jest opisywany w taki sposób: „Jego ciało było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie były białe jak wełna, miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny. Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości.”

„Pastorze przesadzasz” Czytajmy dalej, czytajcie aż do wersetu 4-6, nie przesadzam, gdy otworzył swoje oczy laser wyszedł i oświetlił cały dom, pozwólcie mi czytać dalej, to dosłowny opis, nie metaforyczny, to dosłowne:

„A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema. Powiedział do niego: „urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba,”

Zauważcie tę wywyższenie aniołów po raz kolejny, to jest w sposób oczywisty gnostyczne.

„jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne. Wydaje mi się że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów.”

Widzicie? To jest dosłowne, wystrzelał wszystko ze swoich oczu że oświetlał cały dom jak słońce i zaczął wariować. Zauważ więc tutaj że ta księga jest stanowczo herezją i nie powinna być nigdy częścią twojej Biblii. Więc jakie są właściwe księgi? Takie jakie masz w swoich dłoniach w Biblii Króla Jakuba, potrzebujesz czegoś więcej czy mniej?

Ta tutaj jest w jasny sposób herezją gnostycką.

Advertisement