Benio123o pl Wiki
Advertisement
Cyprian z Kartaginy
87-miu Kartagińskich Biskupów na Soborze w Kartaginie

87-miu Kartagińskich Biskupów na Soborze w Kartaginie

Cyprain z Kartaginy. Biskup Karatginy który w raz z innymi biskupami Kartaginskimi w III wieku sprzeciwił się próbie narzucenia im postępowania przez biskupa Rzymskiego.

Z pewnością inni Apostołowie byli tacy jakim był Piotr, obdarzeni równą wspólnotą zarówno czci jak i mocy.

- Cyprian z Kartaginy, On The Unity of The Church, 251 rok

Nikt nie umieszcza samego siebie jako biskupa biskupów, lub przez tyraniczny terror zmusza swoich współpracowników do konieczności posłuszeństwa; ponieważ tak jak każdy biskup, w wolnym użyciu swej wolności i mocy, ma prawo formować swój własny osąd, i nie może być bardziej sądzony przez innego niż on sam sądzi innego.

- Osąd 87-dmiu Biskupów na Soborze w Kartaginie na pytanie o chrzczenie heretyków, 257 rok
Advertisement