Benio123o pl Wiki
Advertisement
Pol Pot II

Pol Pot

Ruch komunistyczny powstały z kambodżańskiej partii komunistycznej. Czerwoni Khmerzy działając w Kambodźy, byli skupieni wokół swojego przywódcy ateisty Pol Pota na którego zlecenie wymordowano około 1/3 populacji kraju. Dokonali tego po zdobyciu władzy w wyniku wojny domowej w 1975 roku.

Czarna Księga Komunizmu, Praca Zbiorowa, 1997 rok

Czarna Księga Komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania, Praca Zbiorowa: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Liuis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, 1997 rok

Pol Pot aktywnie zwalczał wszelką forme religi na rzecz ateizacji państwowej.


...na rozkaz Pol Pota rozebrano kamień po kamieniu katedrę w Phnom Penh i pozostawiono na pastwe dżungli świątynie Angkoru.


- "Czarna Księga Komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania", Praca Zbiorowa: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Liuis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, 1997 rok, Strona 25


Jeśli chodzi o praktyki religijne, choć bardzo źle widziane, niekoniecznie były one karane śmiercią, pod warunkiem, że oddawano im się dyskretnie i indywidualnie (co jest możliwe w Hinduiźmie ale bardzo trudne w Islamie), kara śmierci groziła natomiast za wprowadzanie się w trans.

- "Czarna Księga Komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania", Praca Zbiorowa: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Liuis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, 1997 rok, Strona 573

I tak z 28 zakonników wywiezionych do pewnej wioski w prowincji Kandal w 1979 roku, żył tylko jeden. W skali całego kraju ich liczba spadłaz 60 tysięcy do około tysiąca.

- "Czarna Księga Komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania", Praca Zbiorowa: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Liuis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, 1997 rok, Strona 573

Brali je w bardzo młodym wieku i uczyli wyłącznie dyscypliny. Tylko posłuszeństwa wobec rozkazów, bez zbędnych wyjaśnień. (...) Nie wieżyli ani w religię, ani w tradycję, słuchali jedynie rozkazów Czerwonych Khmerów. Dlatego zabijali własnych rodaków, nawet niemowlęta, jakby tłukli komaryzz.

- "Czarna Księga Komunizmu: Zbrodnie, terror, prześladowania", Praca Zbiorowa: Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Liuis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, 1997 rok, Strona 585

Wszystko zostało zakazane: bazary, pieniądze, szkoły, książki, religia, modlitwa.

- Warren H. Carrol, "Narodziny i upadek Rewolucji komunistycznej", strona 571

Symbol Czerwonych Khmerów

Symbol Czerwonych Khmerów

Advertisement