Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dżizja (Jizyah) - Podatek ustanowiony w Koranie przez Mahometa stosowany przez muzułman, jest on nakładany w ramach upokorzenia na żyjących pośród muzułmanów innowierców którzy pozostając przy życiu nie nawrócili się na Islam a żyją na muzułmańskim terytorium. Mahomet otrzymał objawienie o dżizji w momencie gdy z powodu agresywnych wojen wszczyanych przez muzułmanów ucierpiał ich handel, wprowadzenie Dżizji miało za cel zaspokoić materialny dobrobyt muzłumanów przez głębsze eksploatowanie ludności podbitych osad.

Advertisement