Benio123o pl Wiki
Advertisement
Papież Paweł VI

Papież Paweł VI

Dignitatis Humane - Deklaracja o wolności religijnej uchwalona na soborze watykańskim II powszechnym, nieomylnym 9 grudnia 1965 roku podczas sprawowania urzędu papieskiego przez papieża Pawła VI.

Przyznaje ona tolerancje religijną, wolność sumienia jednostki i prawo do samostanowienia własnej wiary bez przymueszenia. Sprzeczna z nauką rzymsko katolicką o wolności sumienia i wyznania przed soborem watykańskim II, spowodowała liczne rozłamy wewnątrz kościoła rzymskiego.

Advertisement