Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Dlaczego ateizm jest tak tępy – Doktor Gene Kim

Witam tutaj pastor Gene Kim z San Jose Biblie Baptist Church, chce pokryć bardzo tępe rzeczy wypowiadane przez ateistów, czasami jakiś chrześcijanin może mieć trudność w świadczeniu do ateistów i mogą się zastanawiać „nie wiem jak mam odpowiedzieć na ich pytanie, brzmią bardzo mądrze”

W Słowie Bożym biblia mówi że ateizm jest w rzeczywistości bardzo, bardzo głupi, ponieważ w psalmie 14:1 jest powiedziane: Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga

Więc w rzeczywistości nawet jeżeli ateiści w tym co mówią brzmią dość mądrze; w rzeczywistości jest to bardzo głupie i tępe. I dam wam trzy rzeczy które dowodzą że ateizm jest w rzeczywistości bardzo głupi:

Dobrze, pierwsza rzecz z którą możecie mieć trudność to „jak możesz wierzyć w stworzenie, jeżeli nigdy go nie widziałeś?” To pierwsza głupia rzecz którą wypowiadają: „nigdy nie widziałem Boga tworzącego wszechświat więc nie mogę udowodnić że jest Bóg.”

W co więc oni wierzą że stworzyło wszechświat? Wierzą w ewolucję, wielki wybuch – wtedy ty wskaż na nich palcem i powiedz „nigdy sam także nie widziałeś wielkiego wybuchu, więc jak możesz wierzyć w wielki wybuch skoro nigdy go nie widziałeś?”

W jaki sposób możesz wierzyć że jakiś rodzaj materii i szansy połączone razem stworzyło ten cały wszechświat? Wierzysz że to się stało mimo że tego nigdy nie widziałeś? Widzicie? To jest pierwsza głupota.

Drugą głupotą jest „nie mogę wierzyć że Bóg istnieje dopóki On sam pokaże się naprzeciwko mnie.” Miała miejsce wielka debata z Shanem Carol i Williamem Lane Craigiem, i miała to być debata o której ateiści mówili „zrobił bardzo dobrą robotę”, Shan Carol zadeklarował tam to bardzo tępe stanowisko które automatycznie ukazuje że ateizm jest głupstwem.

Ponieważ tu jest rzecz; on powiedział „nie mogę uwierzyć w Boga dopóki pokaże się naprzeciw mnie.” Nie możesz wierzyć że stwórca istnieje dopóki pokaże się naprzeciwko ciebie? Dobrze; nigdy nie widziałem wcześniej twórcy mojego zegarka, więc dopóki go nie zobaczę twórcy mojego zegarka, to nie będę wierzył że istnieje?

Jestem teraz w tym pokoju; dopóki nie zobaczę stwórcy tego mieszkania który pokaże się naprzeciwko mnie to wtedy mam uwierzyć że on istnieje? „Oh dopiero gdy zobaczę twórcę mojej hondy civic” - wtedy uwierzę że on istnieje?

„O, dopiero gdy zobaczę...” - widzicie jaką głupotą i jak tępy jest ich argument? Jest to naturalne i jest zdrowym rozsądkiem by myśleć że stworzone rzeczy, skomplikowane twórczo – wymagają one stwórcy, projektanta. Nie musisz go zobaczyć.

Trzecią tępą rzeczą jest „Jak dobry Bóg może istnieć skoro pozwala na to by wszystkie złe rzeczy miały miejsce?” Więc to jest trzecia głupia rzecz którą mówią, ponieważ automatycznie dowodzą że jest Bóg, zapytasz „jak?”

Oto w jaki sposób możecie ich złapać; mówią „jak dobry Bóg może istnieć skoro pozwala na to by złe rzeczy miały miejsce” - ta część, w niej zakładają że Bóg nie istnieje, następnie w tej części mówią że on istnieje.

Więc tu jest rzecz; jak możesz być zdenerwowany i zgorzkniały, sfrustrowany i móc krytykować Boga który pozwala na to by wszystkie złe rzeczy miały miejsce gdy on nawet nie istnieje? Widzicie? Nie możecie krytykować tego kto nawet nie istnieje jeżeli nie wierzycie w jego istnienie. Widzicie? To głupie.

Tylko z powodu pozwalania na to by te złe rzeczy miały miejsce, to automatycznie pokazuje że jest więc Bóg, więc to podstępne pytanie „dobry Bóg”, widzicie? Dlatego wypowiadają to w ten sposób.

Jeżeli w tym przypadku pominęli by to i zadali tu pytanie „jak Bóg może istnieć” to stracili by tego sens. Więc jest to tępe oświadczenie. Dlatego biblia mówi w Rzymian rozdziale 1-wszym że ateizm jest prawdziwie tępy i głupi. Biblia mówi w Rzymian 1:20: Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,

Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

Więc Biblia pokazuje ci już dlaczego ateizm jest głupi; te trzy stanowiska są bardzo, bardzo głupie i jest sprawą zdrowego rozsądku wierzyć że widząc skomplikowanie tego wszechświata i tego jak ten cały świat jest zaprojektowany i stworzony, wymaga to samo z siebie bytu który jest bardzo inteligentny aby zaprojektować i stworzyć wszystkie te zależności i powołać istoty żywe do istnienia.

Widzicie? Skomplikowane stworzenie wymaga bardzo skomplikowanego i znakomitego stwórcy, prawdziwie ateizm jest głupotą, te trzy rzeczy są bardzo głupimi argumentami.

Advertisement