Benio123o pl Wiki
Advertisement

Stary testament składa się z 39 ksiąg napisanych w czasie 1100 lat w latach od 1500- 400 przed Chrystusem, przed naszą erą. W roku 400 przed Chrystusem, przed naszą erą, stary testament został zamknięty księgą malachiasza.

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg, zostały one napisane około 50 do 100 lat naszej Ery, po narodzinach Chrystusa.

W całości Biblia składa się z 66 ksiąg.

Autorzy przechodzi z różnych odmiennych warstw społecznych.

Królowie - Dawid i Salomon

Pasterze - Dawid i Amos

Rybacy - Piotr i Jan

Lekarze - Łukasz

Biblii stawia się zarzuty będące teoriami tłumaczącymi proroctwa biblijne:

- Proroctwa zostały wypełnione celowo by uwiarygadniać Biblie

- Prorctwa zostały napisane po wypełnieniu ich treści

W księdze Ezechiela jest mowa o zdobyciu miasta Tyr w 26 rozdziale. Tyr według prorctwa nigdy nie zostanie odbudowany.

  • Tyr miał być zniszczony przez wiele narodów, że nie pozostanie po nim kamień na kamieniu i będzie zrównane z powierzchni ziemi.
  • Pierwszym atakującym Tyr według prorctwa miał być Nebukadnezar, że kamienie po zniszczeniu tyru zostaną wrzucone do morza. Miasto nigdy nie zostanie odbudowane.
  • Rybacy będą rozciągali sieci w miejscu gdzie leżał Tyr

Nebukandezar pierwszy zaatakował Tyr. Drugi zaatakował Cyrus Król Persów. Oboje znacznie zniszczyli miasto. W 333 roku przed Chrystusem, przed naszą erą, Tyr doszczętnie zniszczył Aleksander Wielki.

Gdy przybył z wojskami macedońskimi pod Tyr, mieszkańcy do tego czasu wyprowadzili się z brzegu wcześniej zniszczonego miasta Tyru do nowej wybudowanej przez nich dla miasta wyspy, uniemożliwiając dojście do niej piechocie.

Aleksander nie posiadając łodzi nie mógł zaatakować miasta, użył więc głazów z starego Tyru by uformować przejście, przez wrzucenie ich zgodnie z proroctwem do morza. Po dostaniu się do Tyru, piechota Aleksanda wymordowała wszystkich mieszkańców i unicestwiła miasto, znęcając się nad jej mieszkańcami.

Po mieście ze starego nie pozostało żadnego śladu, została całkowicie unicestwiona zgodnie ze szczegółami prorctwa Ezechiela. Rybacy zarzucają w tamtych terenach sieci.

Biblia opisuje wydarzenia i ludzi w sposób rzeczywisty i nie stronniczy ukazując grzechy i złe czyny każdego człowieka bez względu na klasową i społeczną pozycje, co stanowi potwierdzenie jej niesfałszowanego przekazu, z powodu niewygodnej treści w szczególności dla samych żydów i ich historii.

Przykładowo opisuje błędy i grzechy króla Dawida, jak zamordowanie przyjaciela by współżyć z jego żoną, jednocześnie ukazując żałowanie z tego powodu do Boga w starym testamencie.

W Nowym Apostoł Piotr popełnia błąd w relacji z żydami, napomiany przez Pawła, oraz zaparł się trzykrotnie Jezusa. Biblia nie ukrywa i nie fałszuje przekazu jako propagandy, ukazuje niewygodne szczegóły i wydarzenia, mając za cel ukazanie faktycznej rzeczywistości.

Popularność i rozpowszechnienie Biblii jest dowodem na jej wiarygodność. W roku 200 Biblia była przetłumaczona w 7-dmiu językach. W tamtych czasach była to duża ilość.

W czasach obecnych w roku 2000 Biblia została przetłumaczona na 2032 języki.

Tak potężna ilość ropowszechnienia religijnej księgi istnieje jedynie w takiej skali w przypadku Chrześcijańskiej Biblii.

Biblia oparła się wszystkim próbą zniszczenia. Pierwszymi którzy palili pisma nowego testamentu byli Rzymianie. Wolter kpiąc z Biblii wyliczył że w ciągu 30 lat nikt nie będzie czytał Biblii, jego przekonanie było błędne. 10 lat od jego śmierci w jego mieszkaniu powstała największa drukarnia Biblii w uwczesnym świecie.

Juliusz Cezar posiada 9 manuskprytów o jego wojnach galijskich, bez prób zniszczenia dzieła. Odpisy powstały 900 lat po wojnach z galami.

Nowy Testament posiada 5500 manuskryptów z których niektóre powstały 25 lat od oryginału.

Advertisement